Rynek Finansowy: STIR-em w przedsiębiorcę

Rynek Finansowy: STIR-em w przedsiębiorcę
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rząd PIS jednym z głównych celów polityki fiskalnej ustanowił uszczelnienie wpływów z podatków. Obok split payment, STIR jest kolejnym sposobem na ochronę sfery budżetowej przed działaniem wyłudzaczy podatku VAT.

Regulacje STIR wprowadzono w życie od 13 stycznia 2018 r., a od 30 kwietnia 2018 r. obowiązują przepisy umożliwiające blokadę konta na żądanie szefa KAS (Krajowej Administracji Skarbowej). Z kolei od 5 lipca 2018 r. obowiązuje nowelizacja ordynacji podatkowej. Nowe przepisy istotnie modyfikują zakres stosowania STIR. Tym, że STIR się sprawdza, chwali się Ministerstwo Finansów. Z danych zawartych w odpowiedzi na zapytanie poselskie (nr 8005) dotyczących funkcjonowania STIR wynika, że szef KAS zablokował dotychczas 20 rachunków bankowych należących do 12 podejrzanych podmiotów. Do 30 września 2018 r. zakończono też jedno postępowanie klauzulowe i rozpatrzono 15 wniosków przedsiębiorców o wydanie opinii zabezpieczających przed stosowaniem klauzuli. STIR jest narzędziem KAS do zwalczania wyłudzeń w VAT, takich jak transakcje karuzelowe. Oparty jest na systemie teleinformatycznym izby rozliczeniowej i pozwala na wymianę informacji między systemem bankowym a Krajową Administracją Skarbową. System monitoruje ponad 6 mln rachunków tzw. podmiotów kwalifikowanych objętych monitoringiem (ustawa nie dotyczy rachunków osób prywatnych).

Zmiany od lipca 2018 r.

Nowelizacja ordynacji podatkowej z 5 lipca 2018 r. rozszerzyła definicję „rachunku”. Według tych zapisów, zawiera ona obecnie nie tylko bankowe rachunki rozliczeniowe i konta prowadzone dla celów działalności gospodarczej w SKOK, ale także rachunki VAT. Banki oraz SKOK-i są zobowiązane do przekazywania do STIR informacji o rachunkach VAT. Istotny w regulacji jest fakt, że blokady konta dokonanej na okres, który nie przekracza 72 godzin w celu zapobieżenia wyłudzeniom skarbowym nie można już zakwestionować. Co można zrobić? Jedynie podważyć jej ewentualne przedłużenie. W tym celu trzeba jednak złożyć w stosowanym czasie (7 dni), zażalenie na postanowienie, a nie jak dotychczas wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub skargę do sądu administracyjnego. O jaki rachunek VAT chodzi w regulacji? Rachunek ten stosowany jest w przypadku zapłaty za towar lub usługę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Na rachunek wpływa część zapłaty odpowiadająca kwocie VAT od danej transakcji. Dodajmy, że od 1 lipca 2019 r. za rachunki podmiotu kwalifikowanego, czyli objętego zapisem regulacji, będą uznawane również lokaty terminowe. Od 1 stycznia 2020 r. obowiązkiem przekazywania informacji o wkładach zdeponowanych na tych rachunkach do STIR objęte zostaną banki spółdzielcze oraz SKOK-i. Pierwsze zestawienia transakcji dotyczących lokat terminowych banki (z wyjątkiem spółdzielczych) będą musiały przesłać w terminie do 1 sierpnia 2019 r., a ­SKOK-i i banki spółdzielcze do 1 stycznia 2020 r. Informacje o rachunkach podmiotów kwalifikowanych, transakcjach oraz wskaźniku ryzyka są przekazywane, za pośrednictwem izby rozliczeniowej, bezpośrednio do szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Szef KAS będzie miał możliwość wystąpienia do banku lub SKOK-u z żądaniem przekazania posiadanych przez nie adresów IP, to nowość, która wejdzie w życie od 1 lipca 2019 r. Przekazywane adresy IP mają dotyczyć logowania do usług bankowości elektronicznej, umożliwiając dostęp do rachunku bankowego podmiotu kwalifikowanego. Co wię...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK