Rynek finansowy: Nowy impuls w systemie kształcenia bankowców

Rynek finansowy: Nowy impuls w systemie kształcenia bankowców
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Standaryzacja procesu nadawania kompetencji zawodowych stanowi jeden z fundamentów systemu kształcenia kadr w Unii Europejskiej. Odpowiedzią polskiego sektora bankowego i ubezpieczeniowego na oczekiwania Wspólnoty w zakresie kreowania transparentnego systemu kwalifikacji jest powołanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.

Karol Małecki

Placówka ta, która zainaugurowała swą działalność w grudniu ub.r., utworzona została z inicjatywy Warszawskiego Instytutu Bankowości, Związku Banków Polskich oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń. Wśród członków rady znajdują się również przedstawiciele Giełdy Papierów Wartościowych, izb i organizacji branżowych oraz związków zawodowych funkcjonujących w sektorze finansowym, a także szkół wyższych oraz podmiotów organizujących kursy i szkolenia dla bankowców.

Wszechstronny rozwój

Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz, który objął stanowisko przewodniczącego nowej instytucji, wskazał na szereg przesłanek stojących u podstaw utworzenia Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. Niezależnie od zaleceń płynących z Brukseli ogromne znaczenie mają w tym przypadku: ewolucja prawno-ekonomicznego środowiska, w jakim funkcjonują instytucje finansowe, tworzenie jednolitego rynku finansowego obejmującego całą Wspólnotę, określone w regulacjach zarówno rangi unijnej, jak i krajowej nowe kompetencje organów nadzoru, całkowicie zreformowane podejście do systemu gwarancji depozytów czy wreszcie ogromna liczba pozostałych przepisów odnoszących się do rynku finansowego, nie bez powodu określana jako regulacyjne tsunami. Wszystkie te czynniki sprawiają, że szybka weryfikacja poziomu wykształcenia i kompetencji pracowników instytucji finansowych staje się priorytetem. Zmianę paradygmatu wymusza również dynamicznie zmieniający się obszar customer experience. – Zarówno bankowcy, jak i regulatorzy doszli do wniosku, że trzeba na nowo spojrzeć na kwestie kompetencji w całym sektorze finansowym, nie tylko w bankach. W tym celu należy skoordynować pracę instytucji z różnych gałęzi sektora finansowego oraz placówek oświatowych – zarówno tych kształcących pracowników na etapie przygotowania do zawodu, jak również tych, które podtrzymują i aktualizują wiedzę pracowników sektora – podkreślił prezes ZBP.

Zachodzące zmiany w otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym wymuszają wszechstronny rozwój pracowników instytucji finansowych. Obok wysokiego poziomu wiedzy teoretycznej i dużego doświadczenia praktycznego coraz większą rolę w obecnym świecie odgrywają tzw. miękkie umiejętności oraz właściwe postawy. – Zależy nam najbardziej na budowaniu w jak najlepszy sposób kompetencji pracowników instytucji finansowych, kwalifikacji w związku z wykonywaną pracą. Chodzi o to, żeby polskie instytucje finansowe legitymowały się wysokim poziomem konkurencji, żeby pracownicy byli konkurencyjni na rynku finansowym – podkreślił Krzysztof Pietraszkiewicz. Zwiększanie kompetencji ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI