Rynek finansowy: Kronika – czerwiec 2017

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wydarzenia: Pierwsze szacunki wskazują, że realna stopa wzrostu PKB w grupie 11 krajów członkowskich UE regionu Europy Środkowej i Wschodniej odzyskała w I kw. roku silną dynamikę rozwoju, wzrastając do mniej więcej +3,9% w ujęciu rocznym (z +2,8% w IV kw. roku 2016). Kluczowy czynnik tego rozwoju stanowi raz jeszcze Rumunia, w której przypadku stopa wzrostu PKB wyniosła w I kw. +5,6% w ujęciu rocznym (+5% w IV kw.), dzięki wciąż wysokiej dynamice wzrostu popytu na rynku krajowym, wspartej zachętami fiskalnymi.

Stopa inflacji zasadniczej pozostaje niska (0,6% w ujęciu rocznym w kwietniu) dzięki kolejnym obniżkom stawek podatku VAT, jakie miały miejsce w okresie ostatnich 2 lat. Niemniej jednak konieczne jest monitorowanie ryzyka przegrzania krajowej gospodarki. Jeśli chodzi o pozostałe kraje, skorygowana o czynniki sezonowe realna stopa wzrostu PKB wyniosła +4,1% w ujęciu rocznym zarówno w Polsce, jak i na Litwie, a także +3,9% w ujęciu rocznym na Łotwie i +3,7% w ujęciu rocznym na Węgrzech, przede wszystkim dzięki dobrym wynikom w sektorze przemysłowym oraz usługowym, jak również – w przypadku Polski i Łotwy – w branży budownictwa.

Zgodnie z oczekiwaniami rynku, stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce spadła w kwietniu do poziomu 7,7% wobec 8,1% w poprzednim miesiącu. Mocniejszy wzrost PKB w krajowej go – spodarce wspiera popyt przedsiębiorstw na pracę, co przyczynia się zarazem do spadku stopy bezrobocia w Polsce. Jednocześnie kurczący się zasób siły roboczej ma znaczny wpływ na silne obniżenie się liczby osób pozostających bez zatrudnienia w ostatnim czasie.

Wskaźnik PMI dla sektora przetwórstwa przemysłowego w strefie euro wzrósł w maju do 57 pkt. z 56,7 pkt. w kwietniu, osiągając tym samym najwyższy poziom od kwietnia 2011 r. Jednocześnie indeks dla sektora usług obniżył się nieznacznie do poziomu 56,2 pkt. z 56,4 pkt. w poprzednim miesiącu, co związane jest głównie z ponownym wzrostem cen paliw oraz inflacji, ograniczającymi dochody rozporządzalne konsumentów. W konsekwencji wskaźnik zbiorczy PMI composite pozostał w maju na poziomie z kwietnia i wyniósł 56,8 pkt.

Transakcje

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) uznała ofertę konsorcjum firm PBDiM Kobylarnia (lider) z grupy Mirbudu i spółki Mirbud, o warto – ści 93,97 mln zł brutto, za najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Projekt i budowę obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25 (łącznik) o długości około 4,880 km” – podał Mirbud.

J.W. construction Holding ocenia, że realizacja tegorocznego celu sprzedażowego, założonego na poziomie 1500–1700 mieszkań, przebiega zgodnie z planem. J.W. Construction Holding zakończył budowę inwestycji aparthotelowej – Apartamenty Varsovia Jerozolimskie w Warszawie, obejmującej 115 lokali, które do sprzedaży trafią w połowie czerwca br., poinformowali przedstawiciele spółki. Apartamenty Varsovia łączą funkcję tradycyjnego pokoju hotelowe – go z ideą inwestowania w mieszkania pod wynajem i stanowią alternatywę ulokowania kapitału w nieruchomości.

Grupa BOŚ osiągnęła w I kw. 2017 r. zysk netto w wysokości 20 mln zł, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI