Rynek finansowy: Jak wspierać obrót bezgotówkowy?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Nowoczesne karty zbliżeniowe wprowadzono na rynek już dziesięć lat temu. Wygodne szybkie płatności bezstykowe zaakceptowali klienci polskich banków. Choć jednak jesteśmy europejskim liderem w płatnościach zbliżeniowych, to nadal lubimy posługiwać się gotówką. Czy przełomem będzie uruchomienie programów terminalizacji polskich przedsiębiorstw, urzędów i policji?

Maciej Kowal

To pytanie, na które szukali odpowiedzi uczestnicy tegorocznego, szóstego już, Forum Usług Płatniczych. Zbiegło się ono w tym roku z obchodami „dni płatności bezgotówkowych”. Konferencje otworzył Andrzej Wolski, wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, a w pierwsze wystąpieniu otwierającym Tadeusz Kościński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, przedstawił obecne działania i zamierzenia resortu. Przypomniał, że już w przyszłym roku będziemy obchodzić setną rocznicę uzyskania przez Polskę niepodległości. Wtedy mieliśmy tylko 20 lat na odbudowę gospodarki kraju po zaborach, obecnie – od ponad 25 lat – przekształcamy ją po okresie komunizmu. Choć niewątpliwie odnieśliśmy sukcesy, to dziś musimy zmieniać polską gospodarkę na bardziej innowacyjną. Dlatego też w tym roku rząd przyjął „Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Jej celem jest przejście od Polski „papierowej”, „analogowej” do Polski „cyfrowej”, w tym także bezgotówkowej. To, co obecnie robimy, jest kluczowe dla transformacji naszego kraju. Min. Tadeusz Kościński wyraził nadzieję, że szybko osiągniemy wysoki poziom obrotu bezgotówkowego (80% ) i przybliżymy się do wskaźników notowanych przez przodujące w Europie kraje.

Czy ten rok okaże się przełomowy?

Wiele na to wskazuje. Mówił o tym Dariusz Marcjasz, wiceprezes zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. Dziś można już bezgotówkowo rozliczać się w urzędach miast oraz gmin. W ramach wdrażanego programu, do końca września br. przeprowadzono w tych jednostkach już 100 tys. transakcji bezgotówkowych o wartości prawie 13 mln zł. Tylko we wrześniu 2017 r było ich 30 tys., co pokazuje, jak szybko w nowy system wdrażają się urzędnicy – przeszkolono już ponad 1000 osób, a – jeśli uwzględni się zdobycie umiejętności przyjmowania płatności bezgotówkowych bez wykorzystania kas POS (płatności mobilne) – nawet dwa razy więcej. Prezes Dariusz Marcjasz zapowiedział konkurs dla urzędów pn. „Warto Bezgotówkowo”, którego beneficjentami mają być podległe jednostkom samorządowym szkoły. Patronat nad nim objęło Ministerstwo Rozwoju, a ruszy on 1 stycznia 2018 r.

Tadeusz Kościński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, wyraził nadzieję, że szybko osiągniemy poziom 80% obrotu bezgotówkowego w Polsce.

Postępy w realizacji programu wsparcia obrotu bezgotówkowego przedstawił dr Mieczysław Groszek, prezes zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa. Fundacja zamierza w ciągu czterech lat zainstalować w naszym kraju 600 tys. nowych punktów płatności bezgotówkowych. Jak stwierdził mówca, są to już nie tylko zmiany ilościowe, ale i zmiany jakościowe. Zwłaszcza jeśli dodać do tego program płatności bezgotówkowych w urzędach. Przedstawił też harmonogram prac fundacji na najbliższe cztery lata. Budżet akcji oszacowano na 600 mln zł, a przeciętna kwota dofinansowania jednego terminala płatniczego u przedsiębiorcy ma wynieść 1000 zł.

W panelu dyskusyjnym moderowanym przez dr. Mieczysława Groszka uczestniczyli: Elżbieta Burliga – dyrektor ds. rozwoju rynku w firmie First Data Polska, Bernadetta Celebańska – główny specjalista w Wydziale Nadzoru i Administracji Urzędu Miasta Częstochowy, Dariusz Marcjasz i Marianna Sidoroff – zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Rozwoju. Dyskutowano o płatnościach bezgotówkowych w Polsce w perspektywie po roku 2020.

Jak wiadomo w kwietniu br. Ministerstwo Rozwoju razem z Krajową Izbą Rozliczeniową uruchomiło ogólnopolski „Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej”. W czerwcu Ministerstwo Rozwoju, Mastercard, Visa i Związek Banków Polskich podpisały porozumienie o powstaniu „Programu wsparcia obrotu bezgotówkowego”. Do ilu urzędów można wybrać się już bez gotówki oraz od kiedy za mandat zapłacimy kartą? Czy i kiedy zostanie zrealizowany cel odwrócenia relacji udziału procentowego liczby transakcji bezgotówkowych względem gotówkowych z obecnych 20% na 80% na 80% do 20%?

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI