Rynek finansowy: Kronika – listopad 2017

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wydarzenia Deficyt w 2018 r. nie przekroczy 41,5 mld zł (2,7% PKB), wzrost gospodarczy będzie na poziomie 3,8%, a średnioroczna inflacja wyniesie 2,3%. W projekcie budżetu na przyszły rok dochody zaplanowano w wysokości 355,7 mld zł, a wydatki w wysokości 397,2 mld zł. Rząd zakłada wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz wzrost emerytur i rent w wysokości 6,3%, wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym o 5,9%. Ustalono, że dochody tzw. budżetu środków europejskich wyniosą 64,8 mld zł, wydatki 80,2 mld zł, a deficyt 15,5 mld zł.

Bank Goldman Sachs ogłosił, że wzrost PKB w Polsce w tym roku wyniesie aż 4,4%, Bank Pekao S.A., że 4,3%, zaś agencja ratingowa Moody’s, wcześniej bardzo krytyczna wobec naszego kraju, podniosła prognozę wzrostu do 4,3%. Zagraniczne banki i agencje ratingowe jesienią poprzedniego roku prognozowały, że wzrost gospodarczy w 2017 r. nie będzie wyższy niż 3% PKB, by wiosną tego roku podwyższyć go do 3,5%, a teraz w końcówce roku, o kolejny punkt procentowy. PKB w Polsce w II kw. br. wyniósł 4,4%. Nie był to najwyższy wzrost w UE. Lepsze wyniki odnotowała m.in. Rumunia – 5,7%, Łotwa – 4,8 % i Czechy – 4,5%.

Transakcje

PKO BP, Pekao S.A., ING BSK i Česká spořitelna zawarły umowę kredytową z AmRest na łączną kwotę ok. 430 mln euro, czyli ok. 1,848 mld zł. Kredyt może zostać powiększony – po spełnieniu ustalonych przez strony warunków – o dodatkową kwotę ok. 145 mln euro, czyli około 623 mln zł. Termin spłaty przypada na 30 września 2022 r. Kwota kredytu obejmuje cztery transze: transza A w maksymalnej kwocie do 250 mln euro, transza B w maksymalnej kwocie do 300 mln euro, transza C w maksymalnej kwocie do 300 mln CZK oraz transza D udzielona w formie kredytu rewolwingowego, w kwocie do 450 mln zł. Dodatkowo umowa obejmuje dwie transze kredytu, które mogą być przyznane przez kredytodawcę w okresie jej obowiązywania: Transza E – 280 mln zł, która może być przeznaczona na spłatę polskich obligacji oraz Transza F – 350 mln zł, która będzie mogła być wykorzystana na ogólne cele korporacyjne, w tym rozwój spółki. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI