Rynek Finansowy: Dyrektywa nie złagodzi nadzoru

Rynek Finansowy: Dyrektywa nie złagodzi nadzoru
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Dr hab. Marek Chrzanowski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, przekonuje, że na rynku usług płatniczych po wdrożeniu PSD2 stosowane będą takie same standardy podejścia nadzorczego. Wszelkie niepokojące działania będą się spotykać z reakcją nadzoru, tak jak to ma miejsce w dotychczasowej praktyce. Rozmawiał z nim Marcin Złoch.

 

Dyrektywa PSD2 zmieni dotychczasową działalność dostawców usług płatniczych w kierunku modelu otwartej bankowości. Co to oznacza dla sektora finansowego?

– W ciągu ostatnich kilku lat nastąpiły – pod względem innowacji technologicznych – istotne zmiany w obszarze płatności detalicznych. Doprowadziło to do wzrostu płatności elektronicznych (w tym mobilnych) oraz pojawienia się na rynku nowych rodzajów usług płatniczych (tzw. usług dostępu do rachunku). Do tej pory zasadniczo tylko klienci banków mieli bezpośredni dostęp do swoich rachunków płatniczych i możliwość zlecania transakcji płatniczych. Zgodnie z PSD2 filozofia dostępu do rachunków płatniczych zmieni się znacząco, ponieważ autoryzowani dostawcy zewnętrzni (Third Party Providers – TPP) będą mogli w imieniu klienta uzyskać dostęp do informacji o jego rachunku oraz zlecać realizację płatności.

Czyli, że pojawią się nowe zagrożenia…

– Dyrektywa PSD2 reguluje trzy nowe rodzaje usług płatniczych oferowanych przez podmioty trzecie: usługę inicjowania płatności, usługę dostępu do informacji o rachunku oraz usługę potwierdzenia dostępności środków na rachunku.

Dostawcy świadczący usługę inicjacji płatności będą zobowiązani złożyć wniosek do organu nadzoru o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych (czyli licencji – jak dla instytucji płatniczej). Korzystanie z usług inicjacji płatności może oznaczać dla klienta przede wszystkim ryzyko przechwycenia jego danych uwierzytelniających, a w konsekwencji ryzyko utraty środków przechowywanych na rachunku. Stąd tak istotne jest pełne i rzetelne dostosowanie przez podmioty świadczące wspomnianą usługę swojej działalności do wymogów prawnych i regulacyjnych w zakresie bezpieczeństwa. Należy jednak zauważyć, że nawet najlepszy standard komunikacji z podmiotem trzecim nie ograniczy fraudów opartych na phishingu, jeżeli również klient nie będzie przestrzegał odpowiednich zasad bezpieczeństwa.

Dostawcy świadczący usługi dostępu do informacji o rachunku będą obowiązani złożyć wniosek do organu nadzoru o wpis do rejestru. Z punktu widzenia bezpieczeństwa usługa ta może implikować ryzyko utraty przez klienta kontroli nad własnymi danymi poufnymi, w tym osobowymi, i sposobem ich wykorzystania, w szczególności w zakresie informacji o historii realizowanych operacji i posiadanych produktach finansowych.

Potwierdzanie dostępności środków na rachunku będzie oferowane w ramach usługi wydawania instrumentów płatniczych. Usługa będzie polegała na umożliwieniu klientowi skorzystania z instrumentu płatniczego (opartego na karcie), wydawanego przez innego dostawcę usług płatniczych niż ten, który prowadzi dla klienta rachunek bieżący. W przypadku tej usługi istotne będzie określenie wyraźnego podziału odpowiedzialności pomiędzy bankiem a innym dostawcą usług płatniczych w przypadku niezrealizowanych transakcji, biorąc przy tym pod uwagę różnice między procesem sprawdzania dostępności środków a finalnym obciążeniem ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI