RPP zdecydowała o utrzymaniu bez zmian stóp procentowych

RPP zdecydowała o utrzymaniu bez zmian stóp procentowych
Fot. stock.adobe.com / Kamil
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dn. 6-7 lutego 2024 r. pozostawiła wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. W komunikacie po posiedzeniu RPP czytamy: "Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych NBP sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie".

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

– stopa referencyjna 5,75 proc. w skali rocznej;

– stopa lombardowa 6,25 proc. w skali rocznej;

– stopa depozytowa 5,25 proc. w skali rocznej;

– stopa redyskontowa weksli 5,80 proc. w skali rocznej;

– stopa dyskontowa weksli 5,85 proc. w skali rocznej.

Czytaj także: Adam Glapiński nie wyklucza podwyżki stóp procentowych w tym roku

RPP obawia się wzrostu inflacji po przywróceniu poprzednich stawek VAT na żywność i odmrożeniu cen energii

W komunikacie RPP czytamy m.in.:

„W ocenie Rady napływające dane wskazują, że pomimo obserwowanego ożywienia gospodarczego, presja popytowa i kosztowa w polskiej gospodarce pozostają niskie, co w warunkach osłabionej koniunktury i spadku presji inflacyjnej za granicą oddziałuje w kierunku niższej krajowej inflacji.

W I kw. 2024 r. roczna dynamika CPI prawdopodobnie istotnie spadnie, przy czym spadek inflacji bazowej będzie wolniejszy. W kolejnych kwartałach kształtowanie się inflacji obarczone jest jednak niepewnością, w tym związaną z wpływem polityki fiskalnej i regulacyjnej na procesy cenowe, a także tempem ożywienia gospodarczego w Polsce.

W przypadku przywrócenia wyższej stawki podatku VAT na żywność oraz podniesienia cen energii, w II połowie 2024 r. inflacja może istotnie wzrosnąć. Jednocześnie w kierunku wyższej presji popytowej w gospodarce oddziaływać będzie podwyższona dynamika nominalnych wynagrodzeń, w tym w związku z podwyżkami płac w sektorze publicznym.

W tych warunkach Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych NBP sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie”.

Źródło: PAP BIZNES