RPP utrzymała stopy procentowe bez zmian. Podwyżki nie będzie prawdopodobnie do 2020 r.

RPP utrzymała stopy procentowe bez zmian. Podwyżki nie będzie prawdopodobnie do 2020 r.
Fot. stock.adobe.com/gad
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny.

#RPP utrzymała #stopyprocentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%

Decyzja ta jest zgodna z oczekiwaniami analityków.

Stopa lombardowa wynosi więc nadal 2,5%, stopa depozytowa – 0,5%, a stopa redyskonta weksli – 1,75%, podano w komunikacie.

Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej.

 

RPP: inflacja pozostaje umiarkowana

Rada w komunikacie podkreśliła, że inflacja pozostaje umiarkowana, a jej wyższe odczyty w II kw. to głównie efektem wzrostu cen paliw.

„W ocenie Rady, bieżące informacje wskazują na korzystne perspektywy wzrostu aktywności w polskiej gospodarce mimo oczekiwanego obniżenia się dynamiki PKB w kolejnych latach. Zgodnie z z dostępnymi prognozami, w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego. W efekcie Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną” – czytamy w komunikacie.

„Mimo wysokiego wzrostu gospodarczego oraz szybszego niż w ub. roku wzrostu płac, dynamika cen dóbr konsumpcyjnych pozostaje umiarkowana. Nieco wyższy niż w I kwartale roczny wskaźnik CPI jest głównie efektem wzrostu cen paliw. Jednocześnie inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii pozostaje niska” – czytamy dalej.

Rada podkreśliła, że w Polsce dane o PKB w II kw. br. wskazują na utrzymywanie się wysokiego tempa wzrostu gospodarczego.

 

Jak długo RPP utrzyma stopy procentowe bez zmian?

Prezes Narodowego Banku Polskiego i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej Adam Glapiński podtrzymał ocenę, według której nie będzie powodów do zmieniania poziomu stóp procentowych do końca 2019 r. Według niego, sytuacja pod tym względem prawdopodobne utrzyma się też w 2020 r.

„Już nie tylko ja, ale większość analityków rynkowych doszło do wniosku, że podwyżkę stóp procentowych do końca 2019 r. trudno przewidzieć. […] W całym tym okresie utrzymujemy się w odchyleniu od celu inflacyjnego. W moim przekonaniu, nie będzie powodów do zmiany poziomu stóp procentowych” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP.

„Zaryzykowałbym tezę, że do końca 2019 r. – w moim przekonaniu – stabilność stóp procentowych jest bardzo prawdopodobna, ale – jak wielokrotnie mówiłem – przy założeniu, że te trendy będą się rozwijać tak, jak w naszej projekcji” – dodał szef banku centralnego.

Jeśli chodzi o 2020 – trudno coś przewidywać, podkreślił prezes NBP.

„Dla mnie jest to prawdopodobne, że i w 2020 r. sytuacja ta się utrzyma. Ale trzymam się tego, co pokazuje nasza projekcja” – wskazał.

Zwrócił też uwagę, że nie zmaterializowały się na razie żadne zagrożenia.

„Ani rynek pracy jakichś silnych [negatywnych] elementów nie wydobył, ani brak rąk do pracy – co wielokrotnie sygnalizowano, ani tempo wzrostu płac nie uruchomiło takich mechanizmów. Proporcja tempa wzrostu płac do wzrostu wydajności układa się pozytywnie. Trend kształtowania się zysków przedsiębiorstw jest bardzo pozytywny” – stwierdził Glapiński.

W czerwcu Glapiński powiedział, że poziom stóp procentowych w Polsce nie zmieni się „na pewno” do końca tego roku, z ogromnym prawdopodobieństwem – w 2019 r., zaś trudno obecnie powiedzieć, co miałoby spowodować konieczność zmieniania ich poziomu także w 2020 r.

„To, co się dzieje w Turcji, w Argentynie nie ma żadnego wpływu na naszą sytuację. Inwestorzy nauczyli się odróżniać gospodarki Ameryki Południowej i Turcji od Europy Środkowo-Wschodniej, chociaż to jest jeden koszyk” – powiedział także szef NBP.

Źródło: ISBnews