RPP mocno podwyższyła stopy procentowe, aż o 75 pb; reakcja na gwałtowne osłabienie się złotego i wysoką inflację

RPP mocno podwyższyła stopy procentowe, aż o 75 pb; reakcja na gwałtowne osłabienie się złotego i wysoką inflację
Fot. PAP/Wojciech Olkuśnik
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe NBP o 75 pb do poziomu: referencyjną do 3,50 proc., lombardową do 4,0 proc., depozytową do 3,0 proc., redyskontową weksli do 3,55 proc., dyskontową weksli do 3,60 proc. Było to szóste z rzędu posiedzenie RPP z podwyżką stóp.

Konsensus rynkowy przewidywał podwyższenie stopy referencyjnej o 75 pb.

„Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie:

* stopa referencyjna 3,5% w skali rocznej;

* stopa lombardowa 4,00% w skali rocznej;

* stopa depozytowa 3,00% w skali rocznej;

* stopa redyskonta weksli 3,55% w skali rocznej;

* stopa dyskontowa weksli 3,60% w skali rocznej;

Uchwała RPP wchodzi w życie 9 marca 2022 r.” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Podwyżka stóp procentowych większa od oczekiwań, jak bardzo zaboli kredytobiorców?

Na środę na godz. 15:00 zaplanowano konferencję prasową prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczącego RPP Adama Glapińskiego.

Cykl podwyżek stóp procentowych w Polsce

RPP podwyższyła stopy procentowe po raz pierwszy w październiku 2021 r., w tym stopę referencyjną do 0,5% z 0,1%. W listopadzie podwyższyła stopę referencyjną do 1,25%, w grudniu – do 1,75%, w styczniu 2022 r. – do 2,25%, w lutym br. – do 2,75%.

Czytaj także: UKNF zaleca przy ocenie klientów branie pod uwagę znaczących wzrostów stóp procentowych >>>

NBP może stosować interwencje walutowe, by ograniczyć niekorzystne wahania kursowe

NBP może stosować interwencje na rynku walutowym, w szczególności w celu ograniczenia niezgodnych z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej wahań kursu złotego, podano w komunikacie po posiedzeniu RPP.

NBP będzie podejmował wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim w celu ograniczenia ryzyka utrwalenia się podwyższonej inflacji.

„NBP może stosować interwencje na rynku walutowym, w szczególności w celu ograniczenia niezgodnych z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej wahań kursu złotego” – czytamy w komunikacie.

Rada podkreśliła, że obniżaniu inflacji powinno sprzyjać umocnienie złotego, gdyż w jej ocenie „obserwowana w ostatnim okresie rynkowa presja na osłabienie złotego nie ma uzasadnienia w fundamentach gospodarczych Polski”.

„Rada oceniła, że utrzymuje się ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Aby ograniczyć to ryzyko, a więc dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie, Rada postanowiła ponownie podwyższyć stopy procentowe NBP. Podwyższenie stóp procentowych NBP będzie także oddziaływać w kierunku ograniczenia oczekiwań inflacyjnych” – czytamy dalej.

„Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej,w tym od wpływu agresji zbrojnej Rosji przeciw Ukrainie na polską gospodarkę” – podsumowano w komunikacie.

RPP oczekuje nadal korzystnej koniunktury ze względu na niewielki eksport do Rosji i Ukrainy

Ze względu na niewielki udział eksportu do Rosji i Ukrainy w polskiej sprzedaży zagranicznej, można oczekiwać utrzymywania się korzystnej krajowej koniunktury gospodarczej w kolejnych kwartałach, podała RPP.

Dostępne dane wskazują, że w Polsce utrzymuje się korzystna koniunktura gospodarcza.

„Wzrost PKB w IV kw. 2021 r. wyniósł według wstępnego szacunku GUS 7,3%. Dane o sprzedaży detalicznej oraz produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w styczniu świadczą o utrzymaniu się korzystnej koniunktury także na początku 2022 r. Jednocześnie nadal rośnie zatrudnienie, czemu towarzyszy wyraźny wzrost wynagrodzeń” – czytamy w komunikacie opublikowanym po posiedzeniu Rady.

„Agresja zbrojna Rosji przeciw Ukrainie i związane z nią sankcje gospodarcze stanowią istotny czynnik niepewności dla kształtowania się przyszłej aktywności gospodarczej na świecie i w Polsce. Niemniej jednak, m.in. ze względu na niewielki udział eksportu do Rosji i Ukrainy w polskiej sprzedaży zagranicznej, można oczekiwać utrzymywania się korzystnej krajowej koniunktury w kolejnych kwartałach” – czytamy dalej.

Projekcja NBP zakłada inflację na poziomie 9,3-12,2% w 2022 r.

Projekcja inflacyjna NBP zakłada, że inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 9,3-12,2% w 2022 r. (wobec 5,1-6,5% w projekcji z listopada 2021 r.) i 7-11% w 2023 r. (wobec 2,7-4,6%), podano w komunikacie po posiedzeniu RPP.

„Rada zapoznała się z wynikami marcowej projekcji inflacji i PKB z modelu NECMOD. Zgodnie z projekcją – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 7 marca 2022r. – roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 9,3-12,2% w 2022 r. (wobec 5,1-6,5% w projekcji z listopada 2021 r.), 7-11% w 2023 r. (wobec 2,7-4,6%) oraz 2,8-5,7% w 2024 r.” – czytamy w komunikacie.

„Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,4-5,3% w 2022 r. (wobec 3,8-5,9% w projekcji z listopada 2021 r.), 1,9-4,1% w 2023 r. (wobec 3,8-6,1%) oraz 1,4-4% w 2024 r.” – czytamy dalej.

Czytaj także: Podwyżka stóp procentowych większa od oczekiwań, jak bardzo zaboli kredytobiorców?

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews