Rozpoczęły się konsultacje rekomendacji dot. stosowania WIRON w nowych umowach dla produktów finansowych

Rozpoczęły się konsultacje rekomendacji dot. stosowania WIRON w nowych umowach dla produktów finansowych
Fot. stock.adobe.com / Robert
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR) rozpoczęła publiczne konsultacje projektu rekomendacji dot. stosowania wskaźnika WIRON w nowych umowach dla produktów w złotych - podano na stronach UKNF. Projekt rekomenduje stosowanie WIRON 1M dla kredytów z oprocentowaniem zmiennym dla klientów detalicznych.

„Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR) zaprasza interesariuszy oraz uczestników rynku finansowego do zapoznania się z projektem oraz do zgłaszania uwag do rekomendacji NGR w zakresie zasad i sposobów stosowania wskaźnika stopy procentowej WIRON (lub wskaźników z Rodziny Indeksów Składanych WIRON) przy zawieraniu nowych umów dla produktów w złotych bazujących na wskaźniku referencyjnym oferowanych przez podmioty rynku finansowego” – napisano.

Projekt rekomendacji NGR

Konsultacje potrwają do 7 lutego 2023 roku.

Czytaj także: Bankowcy o sprawnej zamianie WIBOR-u na WIRON

Oprocentowanie bazujące na wskaźniku WIRON 1M Stopa Składana

Według projektu, dla klientów indywidualnych w kredytach hipotecznych oraz w kredytach i pożyczkach innych niż hipoteczne z oprocentowaniem zmiennym rekomenduje się oprocentowanie bazujące na wskaźniku WIRON 1M Stopa Składana.

Z kolei dla kredytów z oprocentowaniem okresowo stałym, po zakończeniu okresu obowiązywania tego oprocentowania, klient może wykonywać umowę z oprocentowaniem okresowo stałym lub oprocentowaniem zmiennym zdefiniowanym w tej umowie – z rekomendacją oprocentowania zmiennego bazującego na wskaźniku WIRON 1M Stopa Składana.

Według NGR powyższe rekomendacje stanowią najlepszy kompromis pomiędzy częstotliwością zmiany stopy procentowej, która powinna następować w okresach najbardziej zbliżonych do okresów zmiany stóp procentowych występujących na rynku (a więc okresów dziennych – overnight), a uwzględnieniem słusznych interesów konsumenta.

„WIRON 1M Stopa Składana jest wskaźnikiem, który daje możliwość informowania o wysokości oprocentowania przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, dzięki czemu konsument ma zapewnioną z odpowiednim wyprzedzeniem informację o wysokości należnego oprocentowania i czas na zgromadzenie należnych środków” – dodano.

Czytaj także: Czy WIRON może być wyższy niż WIBOR, i co z tego wynika?

WIRON w emisjach obligacji zmiennoprocentowych

Komitet Sterujący NGR przyjął w ub. tygodniu rekomendację w zakresie standardowej transakcji OIS opartej na WIRON, a ING Bank Śląski i PKO BP zawarły pierwszą na krajowym rynku finansowym transakcję OIS z WIRON.

Trwają prace nad ostatecznym kształtem rekomendacji dot. stosowania WIRON w emisjach obligacji zmiennoprocentowych.

Czytaj także: Pierwsza transakcja na rynku swap z użyciem WIRON-u

Źródło: PAP BIZNES