Rosja awansowała na trzecie miejsce wśród krajów, z których importujemy najwięcej

Rosja awansowała na trzecie miejsce wśród krajów, z których importujemy najwięcej
Fot. stock.adobe.com/jamesteohart
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
O polskim handlu zagranicznym po pięciu miesiącach 2022 roku pisze Witold Gadomski. Zwraca uwagę, że w polskim eksporcie Rosja spadła na osiemnastą pozycję, natomiast w imporcie awansowała na trzecią.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego obroty handlu zagranicznego wzrosły, przy czym bardziej po stronie importu niż eksportu.

Eksport liczony w złotych w cenach bieżących wzrósł w porównaniu z okresem styczeń−maj 2021 roku o 20,4% do 625,5 mld zł, a import zwiększył się o 34,3% do 674,8 mld zł.

Wymiana zamknęła się ujemnym saldem w kwocie minus 49,3 mld zł (wobec dodatniego salda w wysokości 16,8 mld zł przed rokiem).

Ceny transakcyjne towarów eksportowanych (liczone w złotych) w okresie styczeń–kwiecień br. wzrosły w skali roku o 18,5%, a importowanych o 25,9%. Wskaźnik terms of trade ogółem kształtował się niekorzystnie (94,1 wobec 101,7 przed rokiem).

Niemcy nadal głównym partnerem handlowym Polski

W okresie pięciu miesięcy br. na kraje rozwinięte przypadało 88,2% naszego eksportu (wobec 86,5% przed rokiem) i 61,6% importu (przed rokiem  64,5%).

Obroty z krajami Unii Europejskiej stanowiły 76,5% wartości eksportu ogółem (wobec 75,3% rok wcześniej) oraz 52,5% wartości importu ogółem (rok wcześniej  56,1%).

Eksport do krajów UE wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 22,3% do 478,6 mld zł, a import z tych krajów zwiększył się o 25,5% do 354,0 mld zł. Dodatnie saldo wymiany wyniosło 124,6 mld zł,  wobec 109,3 mld zł przed rokiem.

Niemcy od lat utrzymują pozycję głównego partnera handlowego Polski. W okresie styczeń–maj br. ich udział w obrotach ogółem był mniejszy niż przed rokiem: w eksporcie ogółem wyniósł 27,9% (wobec 28,9% przed rokiem), natomiast w imporcie ogółem – 20,8% (wobec 21,8%).

Wartość obrotów z tym krajem zwiększyła się w skali roku – po stronie eksportu o 16,5% do 174,7 mld zł, a po stronie importu o 28,1% do 140,2 mld zł. Dodatnie saldo obrotów było niższe niż przed rokiem – wyniosło 34,5 mld zł wobec 40,6 mld zł w 2021 roku.

Wzrost cen surowców wpływa na wartość polskiego importu z Rosji

Najwyższy wzrost eksportu w okresie styczeń- maj 2022 roku notowano do Słowacji (o 43,6%) i Stanów Zjednoczonych (o 40,2%). Znacznie zwiększył się także eksport  do Czech (o 34,6%), Holandii (o 27,1%) oraz Węgier (o 25,6%).

Po stronie importu najbardziej zwiększyła się wartość towarów sprowadzanych ze Stanów Zjednoczonych (o 73,0%), z Holandii (o 29,1%) i Czech (o 26,5%).

Obroty z krajami rozwijającymi się w okresie pięciu miesięcy br. stanowiły 7,7% eksportu ogółem oraz 29,8% importu ogółem. Eksport do tej grupy krajów wzrósł o 16,9% i wyniósł 48,5 mld zł, a import zwiększył się o 39,0% do 201,2 mld zł. Wartość towarów sprowadzanych z Chin wzrosła o 39,2% do 97,9 mld zł.

Eksport do Rosji spadł o 30,6% do 9,7 mld zł, a import wzrósł o 82,0% do 43,7 mld zł, com wiązało się ze znacznym wzrostem cen surowców energetycznych.

W efekcie w rankingu wszystkich naszych partnerów handlowych w eksporcie Rosja spadła na osiemnastą pozycję, natomiast w imporcie awansowała na trzecią.

Źródło: aleBank.pl