Rolniczy handel detaliczny wolny od PIT?

Rolniczy handel detaliczny wolny od PIT?
Fot. stock.adobe.com / littlewolf1989
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rząd chce, by przetwórstwo żywności na małą skalę i jej zbywanie konsumentom finalnym, a także lokalnym zakładom prowadzącym handel detaliczny z przeznaczaniem dla konsumenta finalnego, było możliwe na terytorium całego kraju, a przychody producentów z tej sprzedaży były do kwoty 100 tys. zł zwolnione z podatku dochodowego, wynika z wykazu prac legislacyjnych i podatkowych Rady Ministrów.

Przyjęcie przez Radę projektu i ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego planowane jest na III kwartał. 

Zmiany zaproponowane w projekcie ustawy wynikają z założeń przyjętych w dokumencie rządowym Polski Ład, w którym zawarto m. in. inicjatywę „Uwolnienie rolniczego handlu detalicznego (RHD)”.

Czytaj także: Brexit: jaki będzie miał wpływ na polską branżę spożywczą?

Cały kraj zamiast lokalnych rynków

„W inicjatywie tej proponuje się przede wszystkim zwiększenie obszaru, na którym może być wprowadzana na rynek żywność wyprodukowana przez rolników w ramach działalności rolniczy handel detaliczny (RHD).” ‒ czytamy w wykazie.

W ramach takiego handlu możliwa jest produkcja, w tym przetwórstwo żywności na małą skalę i jej zbywanie konsumentom finalnym (na terytorium całego kraju), a także lokalnym zakładom prowadzącym handel detaliczny z przeznaczaniem dla konsumenta finalnego, zlokalizowanego na ograniczonym obszarze kraju.

Obecnie obszar ten obejmuje województwo, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji żywności w ramach RHD oraz powiaty lub miasta stanowiące siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujące  z tym  województwem.

Czytaj także: Wspólny sukces młodego agrobiznesmena i Banku Spółdzielczego w Sejnach

Co jeszcze proponuje rząd?

W projekcie ustawy zaproponowano:

1) zwiększenie obszaru, na którym mogą być prowadzone dostawy żywności wyprodukowanej w ramach RHD do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, takich jak np. sklepy, restauracje, stołówki ‒ do terytorium całego kraju (obecnie obszar ten, obejmuje województwo, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji żywności w ramach RHD oraz powiaty lub miasta stanowiące siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujące z tym województwem); jednocześnie sprzedaż konsumentom finalnym w ramach ww. działalności, tak jak dotychczas, będzie mogła odbywać się na terytorium całego kraju, w tym w formie wysyłkowej,

2) zniesienie maksymalnych limitów żywności zbywanej w ramach RHD w odniesieniu do sprzedaży żywności konsumentom finalnym i pozostawienie tych limitów wyłącznie w odniesieniu do dostaw do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego,

3) dodatkowe zwolnienia producentów z podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. podwyższenie z 40 tys. zł do 100 tys. zł kwoty przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów zwolnionej z podatku dochodowego.

Czytaj także: Mięso z próbówki już jest, ale drogie

Źródło: ISBnews