RESPECT Index dla Citi Handlowy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

citi.handlowy.02.400x259Citi Handlowy po raz dziewiąty znalazł się w prestiżowym zestawieniu RESPECT Index, którym co roku wyróżnia się spółki zarządzane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Bank nieprzerwanie od 2009 roku, czyli od momentu powstania Indeksu, znajduje się w gronie najbardziej odpowiedzialnych społecznie spółek giełdowych.

Uroczystość podsumowująca IX edycję projektu RESPECT Index odbyła się 16 grudnia, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dyplom dla Citi Handlowy odebrała Barbara Sobala, wiceprezes Zarządu Banku Citi Handlowy:  Fakt, że po raz kolejny znaleźliśmy się w RESPECT Index dowodzi, że społecznie odpowiedzialna polityka naszego banku i wysokie standardy w zakresie ładu korporacyjnego niezmiennie są tak samo wysoko oceniane przez rynek. W naszym przypadku standardy, jakie wyznacza Respect Index, to nie kwestia mody czy tez jednorocznej ambicji, ale stała część naszej kultury organizacyjnej. Sposób w jakich budujemy zaufanie do klientów, partnerów i inwestorów, powiedziała Barbara Sobala.

Citi Handlowy pozostaje jednym z liderów CSR na rynku. Posiada największy w Polsce program wolontariatu pracowniczego, koordynowany przez Fundacje Kronenberga przy Citi Handlowy, który konsekwentnie rozwija od  ponad 10 lat. Od początku istnienia programu nasi pracownicy zrealizowali ponad 1600 projektów pomagając ponad 200 000 osób. To właśnie tego typu działaniami budujemy naszą pozycję w ramach Respect Index., mówi Krzysztof Kaczmar, prezes Zarządu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.

RESPECT Index to pierwszy w Europie Środkowo – Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych, zainicjowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. O pojawieniu się w tym zestawieniu decyduje utrzymywanie wysokich standardów w zakresie ładu korporacyjnego (corporate governance) oraz ładu informacyjnego i relacji inwestorskich. Na znalezienie się w składzie RESPECT Index wpływ mają również działania w zakresie ekologii, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz spraw pracowniczych, które stanowią integralną część strategii biznesowej banku.

Źródło: Citi Handlowy