Rekordowe dochody podstawowe Grupy mBanku i 5 mln klientów

Rekordowe dochody podstawowe Grupy mBanku i 5 mln klientów
Źródło: mBank
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W III kwartale 2015 roku Grupa mBanku wypracowała 319,5 mln zł zysku netto, co oznacza, że był on wyższy o 44,4 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału. mBank w trzech krajach obsługuje już 5 mln klientów.

W III kwartale 2015 roku Grupa mBanku ponownie musiała mierzyć się z niekorzystnymi czynnikami w otoczeniu rynkowym. Należały do nich przede wszystkim: utrzymujące się na historycznie niskim poziomie stopy procentowe, zredukowane stawki interchange za transakcje kartami płatniczymi oraz wyższe niż przed rokiem opłaty na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. – Mimo to bankowi udało się wypracować wyższy zysk w ujęciu kwartalnym, głównie dzięki dalszemu wzrostowi wyniku odsetkowego oraz z tytułu opłat i prowizji, poprawie wyniku na działalności handlowej, a także obniżeniu ogólnych kosztów operacyjnych – mówi Cezary Stypułkowski, prezes mBanku.

Bank może się pochwalić znacząco wyższymi dochodami. W III kwartale wyniosły one 979,9 mln zł, czyli o 10,7 proc. więcej niż w poprzednim okresie. Złożyły się na to wzrost wyniku odsetkowego o 6,0 proc. i prowizyjnego o 2,3 proc. Największy pozytywny wpływ na dochody banku miał wynik na działalności handlowej, który wyniósł 84,1 mln zł, czyli ponad dwukrotnie więcej niż kwartał wcześniej.

Pozytywnie do wyników mBanku kontrybuował również kwartalny spadek kosztów działalności o 4,3 proc. W konsekwencji, wskaźnik kosztów do dochodów w III kwartale 2015 roku wyniósł 47,4 proc. w porównaniu do 54,8 proc. zanotowanych w okresie od kwietnia do czerwca.

III kwartał to również czas kontynuacji wzrostu organicznego biznesu. Liczba klientów indywidualnych zwiększyła się o 130 tys., a korporacyjnych o 432 firmy. mBank obsługuje już ponad 5 mln osób i przedsiębiorstw w Polsce, Czechach i na Słowacji.

Wartość pożyczek i kredytów netto na koniec III kwartału 2015 roku wyniosła 79,4 mld zł i była wyższa o 2,8 proc. w porównaniu do końca czerwca br. Zmiana ta wynikała głównie ze wzrostu wolumenu kredytów korporacyjnych, podczas gdy portfel kredytów detalicznych pozostawał stabilny ze względu na systematyczne spłaty kredytów hipotecznych denominowanych we frankach szwajcarskich oraz umocnienie złotego. Z kolei wartość depozytów klientów w III kwartale wzrosła w stosunku do poprzedniego kwartału o 7,5 proc. i wyniosła 78,5 mld zł. W rezultacie, wskaźnik kredytów do depozytów Grupy mBanku ukształtował się na poziomie 101,1 proc.

Wskaźniki kapitałowe Grupy mBanku pozostawały na bezpiecznym poziomie, wyższym niż w poprzednim kwartale w związku z zaliczeniem części zysku za I półrocze 2015 roku do kapitału podstawowego Tier 1. Łączny współczynnik kapitałowy na koniec września 2015 roku wyniósł 17,0 proc., a współczynnik kapitału podstawowego Tier I był równy 14,1 proc.

III kwartał 2015 roku był również kolejnym okresem, w którym mBank został doceniony przez klientów i ekspertów. W 14. edycji konkursu „Przyjazny Bank Newsweeka” mBank zajął drugie miejsce w kategoriach „Banki w Internecie” i „Bankowość Mobilna” oraz trzecie miejsce jako najlepszy „Bank dla Kowalskiego”. Ponadto, w rankingu miesięcznika Forbes „Najlepszy Bank dla Firm”, mBank uplasował się na drugiej pozycji.

Źródło: mBank