Rekomendacja KSF-M: 10‒20 mld zł kredytów dzięki nowym wagom ryzyka na nieruchomości komercyjne

Rekomendacja KSF-M: 10‒20 mld zł kredytów dzięki nowym wagom ryzyka na nieruchomości komercyjne
Fot. stock.adobe.com /maciejr23
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wprowadzenie rekomendacji KSF-M, dotyczącej nowych wag ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości komercyjnej, umożliwi sektorowi bankowemu udzielenie ok. 10-20 mld zł nowych kredytów z wagą ryzyka 50 proc. ‒ napisał NBP w uwagach do rozporządzenia Ministerstwa Finansów.

Uwolniony kapitał umożliwiłby sektorowi bankowemu udzielenie ok. 5 mld zł – 10 mld zł z wagą ryzyka 100 proc. lub ok. 10 mld zł ‒ 20 mld zł nowych kredytów z wagą ryzyka 50 proc. #RekomendacjaKSFM #NoweWagiRyzyka #Nieruchomości #TierI @nbppl

Projekt rozporządzenia realizuje rekomendację KSF-M z dnia 13 lipca 2020 roku.

Co zmienia rekomendacja KSF-M?

Zgodnie z rekomendacją, dla ekspozycji zabezpieczonych hipoteką na lokalach biurowych lub innych nieruchomościach komercyjnych, usytuowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przypisuje się wagę ryzyka równą 100 proc., z wyjątkiem nieruchomości komercyjnych służących prowadzeniu przez kredytobiorcę własnej działalności gospodarczej i nieprzynoszących dochodu generowanego przez czynsz lub zyski z ich sprzedaży, którym przypisuje się wagę ryzyka równą 50 proc.

Czytaj także: Rynek kredytów mieszkaniowych w cieniu COVID-19, raport AMRON-SARFiN za II kw. 2020 r.

Propozycja NBP do rozporządzenia Ministerstwa Finansów

NBP proponuje, aby w uzasadnieniu wpisać: „Z szacunków Narodowego Banku Polskiego i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że obniżenie wagi ryzyka w krótkim okresie może skutkować zmniejszeniem wymaganego kapitału podstawowego Tier I krajowego sektora bankowego od o ok. 0,5 mld zł do ok. 1 mld zł.

Taka kwota uwolnionego kapitału umożliwiłaby sektorowi bankowemu udzielenie – ok. 5 mld zł – 10 mld zł z wagą ryzyka 100 proc. lub ok. 10 mld zł – 20 mld zł nowych kredytów z wagą ryzyka 50 proc.” ‒ napisał NBP

Czytaj także: NBP: banki udzieliły w lipcu kredytów na nieruchomości mieszkaniowe za 4.666 mln zł

NBP proponuje dopisanie akapitu w brzmieniu:

„Wielkość uwolnionego kapitału może w dłuższym okresie wzrosnąć na skutek przeklasyfikowania do klasy ekspozycji zabezpieczonych na nieruchomości ekspozycji zaliczanych obecnie do innych klas regulacyjnych i przypisania wagi ryzyka – 50 proc. – niższej niż ta, którą dotychczas otrzymywały w innych regulacyjnych klasach ekspozycji”.

Czytaj także: Liczba oddanych budynków niemieszkalnych spadła o 6,3 proc. rdr w I kw. 2020 r.

Źródło: PAP BIZNES