Regulacje ostrożnościowe w sektorze BS: Jak dokręcać śrubę, żeby nie urwać gwintu?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2009.06.foto.25.a.150xRegulacje ostrożnościowe w bankowości spółdzielczej powinny w większym zakresie uwzględniać zasadę proporcjonalności. Można to osiągnąć poprzez przeniesienie na banki części funkcji sprawowanych obecnie przez nadzór finansowy.

Politykę regulacyjną da się porównać do dokręcania śruby, które bywa potrzebne dla usprawnienia mechanizmu. Czasami jednak można ją przekręcić i urwać gwint. Niestety w dość powszechnej opinii „śruba”, którą trzyma w rękach nadzór jest przezeń dokręcana zbyt mocno, co nie tylko wpływa na bezpieczeństwo, ale też zmniejsza efektywność działania sektora banków spółdzielczych.

Dyrektywa w praktyce

Po wdrożeniu dyrektyw Nowej Umowy Kapitałowej w sektorze bankowości spółdzielczej istnieje rozbudowany system procedur bezpieczeństwa. Dostosowanie tych procedur do skali oraz złożoności, a więc i ryzyk towarzyszących prowadzonej przez banki działalności określa zasada proporcjonalności zapisana w uchwale nr 383/2008 KNF, która została przeniesiona z ogólnej dyrektywy unijnej. Zasada ta powinna znaleźć zastosowanie w regulacjach, w praktyce nadzorczej oraz w działaniu instytucji, które z różnych tytułów pełnią funkcje kontrolne w stosunku do banków spółdzielczych.

Opinia o „przeregulowaniu” sektora jest powszechna i dotyczy wszystkich tych trzech obszarów. Warto więc zastanowić się, co należy zrobić, aby potencjał regulacyjny wykorzystać w sposób bardziej efektywny.

O tym, że zasada proporcjonalności przebija się do praktyki w sposób niedostateczny, świadczy system Badania I Oceny Nadzorczej (BION), który obliguje banki spółdzielcze do udzielenia opisowych odpowiedzi na 236 pytań dotyczących szczegółowych wskaźników ekonomicznych, co zajmuje kilkaset stron maszynopisu. Podobny kwestionariusz dla banków komercyjnych zawiera 256 pytań. Stopień złożoności tego dokumentu z oczywistych względów jest trudny do zaakceptowania, szczególnie przez małe lokalne banki. Czy jest sensowne bowiem przeprowadzanie w nich testów ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI