Monitor społdzielczy: czerwiec 2009

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2009.06.foto.06.a.150xOstrożna rada

Obniżka stopy rezerw obowiązkowych jest posunięciem korzystnym, jednak niewystarczającym - ocenili we wspólnym komunikacie prezesi banków PKO BP i Pekao SA. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopę rezerw obowiązkowych o 50 pb, z 3.50 proc., do 3.00 proc.. Decyzja ma zastosowanie do rezerwy obowiązkowej podlegającej utrzymaniu od dnia 30 czerwca br. czyli efektywnie dotyczy środków utrzymywanych od lipca br. Wcześniej prezesi argumentowali, że obniżenie rezerwy o każdy 1 punkt proc. pozwoliłoby na zwiększenie możliwości kreacji pieniądza o około 6 mld zł. Postulowali docelowy poziom 2,00 proc., taki jaki obowiązuje obecnie w krajach strefy euro.

BGK: obiecanki cacanki

Losy na… modernizację

W Centrali ARiMR w Warszawie odbyło się losowanie kolejności rozpatrywania wniosków o dotacje w działaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2007 – 2013. Limity na to działanie mają wzrosnąć, dzięki temu w co najmniej 12 województwach pieniądze dostaną wszyscy wnioskodawcy, którzy złożyli w terminie prawidłowo wypełnione wnioski i spełniają kryteria otrzymania pomocy. O dotacje w wysokości 300 tysięcy zł będą mogły ubiegać się „zespoły kilku gospodarstw” niekoniecznie „grupy producenckie”. Ten uzupełniający nabór ma pozwolić na to, by ze wsparcia mogły skorzystać małe gospodarstwa, które do tej pory nie miały szans na spełnienie wymogu osiągania w ciągu roku dochodu w wysokości 4 ESU.

W ramach tegorocznego naboru wniosków, pomoc udzielana będzie w formie refundacji od 40 proc. do 60 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na inwestycje związane z modernizacją gospodarstw. Procentowy poziom refundacji zależy od wieku beneficjenta oraz od miejsca realizacji inwestycji.

BGK obiecuje rychłe uruchomienie systemu poręczeń kredytowych dla firm. Bank Gospodarstwa Krajowego będzie poręczycielem i gwarantem na swoje ryzyko, a także, przy większych projektach, w imieniu państwa kredytów udzielanych firmom przez sektor bankowy. Istnieje obawa, że niektóre banki mogą nie przystąpić albo wejść do programu z opóźnieniem. BGK wdraża bowiem nowy system, różniący się od stosowanego dotychczas przy udzielaniu gwarancji. Poważne trudności nastręcza też kwestia raportowania. Wdrażany system jest własnością BGK, co wymusza na nim stosowanie się do podobnych zasad, jakie obowiązują komercyjne banki.

Problemem mogą być zabezpieczenia wymagane od przedsiębiorców. Gdyby firma starająca się o kredyt w połowie poręczany przez państwo ogłosiła bankructwo, BGK wypłaci bankowi zagwarantowaną część. Natomiast bank musi przekazać potem do BGK połowę wartości odzyskanych zabezpieczeń.

Fabryka danych

Biuro Informacji Kredytowej przygotowuje się do testowania nowego systemu monitoringu kredytobiorców. Nowy produkt, który BIK ma zaproponować bankom już w październiku br., nosi roboczą nazwę „Fabryka Danych”. Ze specjalnych wyciągów bank dowie się bez problemu, gdzie i za ile jego klient kupuje paliwo, artykuły spożywcze, czy sprzęt elektroniczny. System poinformuje, czy i jak wysoki klient płaci czynsz oraz że np. spłaca dodatkowy kredyt. Bank zorientuje się, ile kosztuje go obsługa kart kredytowych oraz – przede wszystkim – jak wysoka jest jego pensja i czy wciąż wypłaca ją ten sam pracodawca.

Mimo ostrej ingerencji w prywatność kredytobiorcy, pomysł cieszy się aprobatą ekspertów. BIK zapewnia, że klient będzie mógł sprawdzić, jaki bank, kiedy i jaką informacje z ich bazy pobrał.

Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli zorganizował bezpłatne szkolenie dla kilkudziesięciu przedsiębiorców nt. „Dotacje unijne dla przedsiębiorców z województwa podkarpackiego”. Szkolenie prowadzili Lidia Jastrzębska – dyrektor Biura Integracji Europejskiej Banku BPS S.A. oraz Przemysław Szymkowski – specjalista tego banku ds. funduszy europejskich.

PBS w Sanoku na GWP

Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku kupił na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (w transakcji pakietowej) ponad 5,2 mln akcji mięsnej spółki Beef-San (płacąc po 25 groszy). Tym samym bank uzyskał ponad 10 proc. kapitału tej firmy. PBS poinformował, że zamierza zwiększać w Beef-Sanie swoje zaangażowanie poprzez ogłoszenie wezwania do sprzedaży akcji, tak aby zdobyć 66 proc. walorów. PBS kredytuje firmy z grupy kapitałowej i uczestniczył w restrukturyzacji ich zadłużenia.

Unijny Janosik

Zapowiada się rewolucja w finansowaniu unijnych projektów. Komisja Europejska zapowiedziała, że w 2009 r. i 2010 r. będzie wypłacać 100 proc. środków na projekty powstające z funduszy strukturalnych. Przedsiębiorcy, samorządy czy rolnicy, którzy do tej pory musieli wyłożyć do 50 proc. środków na sfinansowanie inwestycji, nie będą teraz musieli nawet otwierać własnego portfela. Za całość zapłaci Bruksela. Polska może na tym skorzystać szczególnie. Mamy zagwarantowane na lata 2007 – 2013 ponad 63 mld euro, w roku bieżącym ponad 8 mld euro. Pomysł KE został już skonsultowany z krajami UE, a ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI