Redaktor Naczelny Kuriera Finansowego: Budujmy relacje

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbz.kf.p1.2015.003.a.150xNowa odsłona naszego magazynu zgodnie z zapowiedzią kontynuuje wiodące tematy, również za sprawą wypróbowanych i znanych Państwu autorów. Tym, co stanowi naszym zdaniem nową jakość, jest ich nowe ujęcie, ze szczególnym odniesieniem do praktycznych implikacji relacji pomiędzy sferą realną w gospodarce, instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za jej kształt i tempo wzrostu oraz zapleczem naukowo-badawczym i dydaktycznym przygotowującym przyszłe kadry.

Maciej Małek
Redaktor Naczelny

Wszystko to wpisuje się w cele i zadania programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, który krzepnie, otwiera się na nowe środowiska oraz wzbogaca i rozszerza moduły tematyczne realizowane z udziałem naszych wypróbowanych partnerów. O tym, co już zrealizowano i co zamierzamy w przyszłości, przeczytacie Państwo w dwóch materiałach; NZB w pigułce i Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

Wicepremier i minister gospodarki kreśli panoramę skoordynowanych działań na rzecz promowania eksportu, bez czego żadna nowoczesna gospodarka nie może się praktycznie rozwijać. Skoro o gospodarce, zwracam uwagę Czytelników na opracowania pióra Jana Mazurka i Zenona Pokojskiego – wiceprezesa zarządu Grupy Azoty Puławy, którzy analizują rolę i znaczenie CSR dla podnoszenia wartości firmy, wzmacniania marki i budowy relacji ze środowiskiem.

Pierwszy z materiałów daje szeroką analizę zjawiska, wzbogaconą o opinię reprezentantów izb gospodarczych i instytucji zapewniających finansowanie sfery realnej w gospodarce. Drugi to syntetyczne w formie case study, opisujące budowę strategii zrównoważonego rozwoju. Tego rozwoju nie będzie w dalszej perspektywie, jeśli nie stworzymy trwałych fundamentów zbudowanych na długofalowym oszczędzaniu, o czym Dariusz Filar. Trudno mówić o praktycznej edukacji ekonomicznej bez odniesień do wymogów, jakie stawia menedżerom współczesna konkurencja nastawiona na innowacje i zdobycze nauki. O tym Zbigniew Wierzbicki, Alicja Brand, ale także specjaliści rynków finansowych Andrzej Kiedrowicz i Marek Rogalski, którzy udowadniają, że nawet tak trudny obszar jak rynek Forex może być źródłem pomnażania naszych zasobów. Aby tak się stało, musimy w każdej dziedzinie aktywności optymalizować ryzyka, stanowiące nieodłączny element dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, o czym Karolina Kozłowska-Kawycz. Nie ulega wątpliwości, że top management przyszłości to studenci obecnej doby. By nie zaczynali drogi zawodowej od wezwania: zapomnijcie czego się uczyliście, spełnić trzeba kilka co najmniej warunków, również przez zacieśnianie i wypełnianie treścią relacji uczelnie – instytucje finansowe – wiodące firmy. Jak to postrzegają dzisiejsi liderzy, którzy w perspektywie przekażą stery następcom, przeczytacie Państwo w sondzie redakcyjnej pióra Karola Materny. Natomiast Karol Mórawski relacjonuje debatę w Fundacji Liderek Biznesu, którą niżej podpisany miał przyjemność moderować z inicjatywy Urszuli Wiśniewskiej, dyrektor programu NZB. Dedykowana była kwestii sukcesji właśnie. Mamy nadzieję, że nowa formuła pisma odpowiada oczekiwaniom i potrzebom naszych Czytelników, w tej liczbie partnerów i beneficjentów programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, którego zasięg i efekty będziemy systematycznie opisywać i wspomagać.