Edukacja ekonomiczna: NZB w pigułce

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem (NZB) jest projektem edukacyjnym, w ramach którego jego partnerzy wspierają szkoły wyższe w podnoszeniu ich standardu edukacyjnego, przenoszenia najlepszych praktyk biznesowych do nauki, a w konsekwencji podnoszenia świadomości ekonomicznej całego pokolenia obecnych studentów.

W NZB uczestniczy dziś 120 uczelni, a kolejne zgłaszają chęć podpisania porozumienia o współpracy. Podstawowymi narzędziami realizacyjnymi programu są wykłady, drzwi otwarte oraz szkolenia dla koordynatorów i wykładowców akademickich. Bardzo szybko jednak okazało się, że możliwości i obszary współpracy z uczelniami są o wiele szersze, a sam program stanowi istotne wsparcie merytoryczne wielu działań podejmowanych przez uczelnie.

WYKŁADY

Podstawową formą realizowania programu edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem są wykłady dla studentów i pracowników naukowych. Pozwalają one na bezpośrednie dotarcie do dużej liczby słuchaczy. Ta forma współpracy jest najbardziej ceniona zarówno przez studentów, jak i, a może przede wszystkim, przez władze uczelni, dla których najistotniejsze jest to, że wykładowcami są praktycy życia gospodarczego. Każdy z nich jest przygotowany adekwatnie do tematu wykładu.

Planowane jest przeprowadzenie szkoleń merytorycznych oraz szkoleń z techniki prezentacji i prowadzenia wykładów w szczególności dla koordynatorów programu NZB oraz przedstawicieli partnerów programu. Zapewni to wysoki i jednolity poziom prowadzonych wykładów. Wykłady realizowane są przez wykładowców NZB, uczelni oraz partnerów NZB.

Dopasowując się do oczekiwań i specyfiki poszczególnych uczelni realizowane były wykłady w różnych formach:

  1. tzw. wykłady otwarte, specjalnie organizowane przez uczelnie, w których uczestniczą studenci z różnych kierunków;
  2. wykłady w ramach obowiązkowych zajęć z wybranego przedmiotu, które są prowadzone przez wykładowców NZB, słuchaczami zaś konkretna grupa studentów (kierunek i rok studiów);
  3. przedmiot do wyboru – cykl wykładów fakultatywnych realizowany z formie bloku tematycznego. Blok (przedmiot) składa się najczęściej z 15-18 godzin lekcyjnych (45 minut), na który zapisują się studenci. Kończy się zaliczeniem i wpisem oceny do indeksu. Docelowo każdy z fakultetów będzie miał określoną ilość punktów ECTS. Dotychczas takie przedmioty fakultatywne realizowane były na: Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytecie Szczecińskim, Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego, Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

Dotychczas odbyło się 400 wykładów (w tym 171 w ostatnich 12 miesiącach). W wykładach uczestniczyło ponad 22 800 studentów. Podczas wykładów 10 900 studentów wypełniło ankietę programu, z czego prawie 7200 wyraziło zgodę na otrzymywanie newslettera programu NZB.

DRZWI OTWARTE

Podczas drzwi otwartych na uczelni rozstawiane jest na około 5 godzin i obsługiwane przez 2-3 osoby stoisko ze ścianką informacyjną. Znajdują się tu materiały informacyjne o programie oraz promujące partnerów. Merytorycznym konsultantem jest koordynator programu NZB. Podczas wizyty na stoisku zachęcamy studentów do wypełnienia krótkiego testu na temat partnerów i materiału, który do tej pory przekazaliśmy im na wykładach. Każdy uczestniczący w teście student zostawia swój adres e-mailowy wraz ze zgodą na przesłanie newslettera NZB.

Drzwi otwarte najczęściej połączone były z wykładem dla zainteresowanych studentów i pracowników naukowych oraz z innymi wydarzeniami, które w tym samym czasie odbywały się na uczelni – konferencjami, kongresami, tygodniami przedsiębiorczości.

Dotychczas zrealizowanych zostało 57 spotkań w ramach drzwi otwartych. Stoisko odwiedziło ponad 15 000 osób. Test rozwiązało ponad 3900 osób, z których ok. 80 proc. zostawiło swój adres e-mailowy i wyraziło zgodę na otrzymywanie newslettera programu NZB.

KONFERENCJE

Konferencje naukowe to stały element życia każdej uczelni. To miejsce wymiany i kreowania nowych ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI