Raport | Zarządzanie Wierzytelnościami | Niezbędne są zmiany

Raport | Zarządzanie Wierzytelnościami | Niezbędne są zmiany
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jaka jest obecna kondycja branży komorniczej? O szansach i zagrożeniach, jakie stawia przed nią sytuacja społeczno-ekonomiczna, a także o tym, czy otoczenie regulacyjne ułatwia, czy utrudnia pracę egzekutorom mówi Przemysław Małecki, p.o. rzecznika prasowego Krajowej Rady Komorniczej. Rozmawiał z nim Artur Król.

Jaka jest sytuacja branży komorniczej po okresie pandemii COVID-19 i perturbacjach gospodarczych oraz z perspektywy nowych i przyszłych uregulowań prawnych?

– Od stycznia 2023 r. rozpoczęła się nowa, trzyletnia kadencja Krajowej Rady Komorniczej, której prezesem został Sławomir Szynalik, komornik przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce. Krajowa Rada Komornicza bardzo pozytywnie ocenia aktualnie procedowane przez Sejm zmiany kodeksu postępowania cywilnego (druk UD 156). Dzięki tej nowelizacji, jeżeli zostanie ona przyjęta w obecnym kształcie, uzyskamy szereg zmian usprawniających postępowanie egzekucyjne. Dostrzegamy jednak konieczność kilku istotnych zmian w przyszłości. Z punktu widzenia usprawnienia postępowania egzekucyjnego i jego skuteczności niezbędne są nowe regulacje dotyczące możliwości prowadzenia egzekucji z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Choć nie można tu zapominać o niezbędnej ochronie dla osób szczególnie potrzebujących, np. samotnie wychowujących dzieci.

Wprowadzenie wspomnianego rozwiązania spowoduje, że osoby pobierające najniższe wynagrodzenie wyjdą ze strefy wykluczenia ekonomicznego, tj. będą miały lepszy dostęp do legalnego i tańszego finansowania swoich potrzeb, bez konieczności zaciągania drogich pożyczek. To będzie miało wpływ na wzrost skuteczności egzekucji. Niemniej – choć projekt uzyskał pozytywną opinię rządu i znajduje się obecnie w parlamencie – nie jest procedowany. Powrót do prac nad nim powinien leżeć na sercu zarówno komornikom sądowym, jak i parlamentarzystom. Nie możemy dopuścić do paraliżu egzekucji z wynagrodzenia za pracę, pamiętajmy o znacznym wzroście minimalnego wynagrodzenia – w tym roku zwiększy się ono dwukrotnie. Brak egzekucji z minimalnego wynagrodzenia za pracę oznacza brak realizacji prawa wierzyciela do skutecznego egzekwowania swoich praw zawartych w tytule wykonawczym.

Komornik to zawód zaufania publicznego, ale to też zawód niebezpieczny. Jakie zagrożenia stoją przed dalszym rozwojem i działalnością branży komorniczej? Co stanowi największą obecnie obawę?

– Obecnie możemy dostrzec kilka istotnych zagrożeń dotyczących rozwoju naszej branży. Przede wszystkim liczy się kwestia bezpieczeństwa przy wykonywaniu obowiązków służbowych. Zdecydowanie jesteśmy świadomi tego, jak trudny i niebezpieczny zawód wykonujemy. Postępowaniu egzekucyjnemu towarzyszą emocje, zarówno po stronie wierzyciela, jak i dłużników, dlatego staramy ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK