Raport Specjalny | Trendy Bankowości 2024 – Hpe – Integrated Solutions | Hybrydowe centrum danych, czyli co instytucje finansowe mogą zyskać dzięki połączeniu zasobów lokalnych i chmury publicznej

Raport Specjalny | Trendy Bankowości 2024 – Hpe – Integrated Solutions | Hybrydowe centrum danych, czyli co instytucje finansowe mogą zyskać dzięki połączeniu zasobów lokalnych i chmury publicznej
Fot. stock.adobe.com / hugo
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Obecny rok to czas piętrzących się wyzwań dla firm, działających w sektorze bankowym. Począwszy od spodziewanych zmian regulacyjnych, takich jak wdrożenie rozporządzenia DORA w ramach pakietu DFP, czy też oczekiwane docelowe rozstrzygnięcie w obszarach Otwartych Finansów KE – FIDA, regulujące zarówno obowiązek, jak i możliwość zapewnienia dostępu do danych finansowych firmom trzecim.

Miłosz Błasiak
HPE GreenLake SME
Hewlett Packard EnterpriseMiłosz Błasiak
HPE GreenLake SME
Hewlett Packard Enterprise

Tomasz Działo
Customer Solution Architect
Integrated SolutionsTomasz Działo
Customer Solution Architect
Integrated Solutions

Wojna w Ukrainie, coraz trudniejsza sytuacja na Morzu Czerwonym, napięcie wokół Tajwanu to tylko wybrane czynniki, wpływające na kruchą stabilność światowej gospodarki. W konsekwencji pojawiają się makroekonomiczne zmiany, wymagające od uczestników rynku natychmiastowych działań dostosowawczych, wyszukiwania nowych źródeł przychodów oraz oszczędzania m.in. poprzez optymalizację i automatyzację procesów wewnętrznych.

Odkryty potencjał, związany z personalizacją i hiperpersonalizacją doświadczeń klienta, eksploatowany będzie nie tylko w obszarach poszerzania zakresu usług i serwisów z życia cyfrowego, udostępnianych w ramach platform bankowych jako VAS-y – np. w aplikacjach mobilnych (w tym dostęp do usług publicznych), ale też w ergonomizacji i optymalizacji już istniejących aplikacji. Pozwoli to na podniesienie poziomu zadowolenia klienta, jak i poprawę cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałanie kradzieżom i oszustwom. Zwiększa się spektrum dostępnych do wykorzystania urządzeń, które otwierają kolejne możliwości oparte na biometrii behawioralnej użytkownika.

We wszystkich z przedstawionych odsłon bieżącego roku podstawowym materiałem roboczym i jednocześnie jednym z najcenniejszych aktywów są i będą dane, a świadomi ich lawinowego przyrostu automatycznie łączymy aspekt ich obsługi z rozwiązaniami AI czy ML. ­Wygrywa ten, kto potrafi szybciej wyciągnąć trafne wnioski – rośnie konkurencja w kontekście możliwości monetyzacji danych, co staje się jeszcze ważniejsze za sprawą wspomnianego FIDA.

Firma HPE służy pomocą swoim klientom w sprostaniu tym wyzwaniom, dostarczając narzędzia do obsługi świata cyfrowego. W szerokim portfolio znaleźć można zróżnicowane rozwiązania, poczynając od systemów ­Anti-Money Laundering, aż po platformy płatności elektronicznych. Można sięgnąć po HPE GreenLake for LLM – pierwszą w branży aplikację opartą na modelach wielkojęzykowych. Niemniej poruszony aspekt hiperpersonalizacji, który w ramach każdej z instytucji finansowej eksplorowany jest w sposób indywidualny i umożliwiający budowę własnego wyróżnika na rynku, prowokuje do skupienia się na koncepcji od wielu lat głoszonej przez HPE – na hybrydowym centrum danych, a w szczególności na połączeniu lokalnej infrastruktury hiperkonwergentnej z usługami dostępnymi w ramach chmury publicznej.

Z perspektywy oczekiwanej przez rynek zwinności biznesowej, oparcie na elastycznych zasobach infrastruktury informatycznej jest elementem koniecznym. Połączenie łatwości zarządzania, dostosowania kosztu do faktycznego wykorzystania w modelu subskrypcji lub pay-per-use HPE GreenLake z uniwersalizacją infrastruktury, jak również praktycznie nieograniczonej skalowalności, buduje adekwatną zdolność do natychmiastowego dostosowania się do zmian. Jednocześnie pozwala na pełną fizyczną i logiczną kontrolę nad danymi, umożliwiając odkładanie ich na lokalnych zasobach pozostających wewnątrz instytucji.

Architektura Referencyjna Integrated Solutions

Na takim podejściu opiera się architektura referencyjna Integrated Solutions HYBRYDOWE CENTRUM DANYCH dla chmury Azure, zbudowana z wydajnej, lokalnej infrastruktury hiperkonwergentnej, opartej na rozwiązaniach infrastrukturalnych HPE, natywnie połączonej z chmurą publiczną Microsoft. Wspierane fundamentalnymi rozwiązaniami obecnymi na każdym etapie produkcji, dostawy i obsługi rozwiązania, jak HPE Trusted Supply Chain, czy HPE silicon root of trust, autorskie rozwiązanie Integrated Solutions (IS) gwarantuje nie tylko wysoką efektywność i elastyczność działania, ale także zgodność z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i wymogami regulacyjnymi dotyczącymi ochrony danych (m.in. dzięki funkcji Cryptographic Key Management w najwyższym standardzie wymaganym przez KNF).

Architektura IS oparta jest na sprawdzonych i gotowych do wykorzystania rozwiązaniach. To łatwy w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb fundament, pozwalający na uruchomienie w pełni hybrydowej infrastruktury. Zapewnia m.in. zautomatyzowaną wirtualizację zasobów i łatwy dostęp do nowoczesnych usług chmurowych bez potrzeby migracji istniejących systemów. ­Poprzez wykorzystanie platformy HPE GreenLake oferującej płatności w modelu subskrypcyjnym oraz pay-as-you-go architektura IS jest również sposobem na odejście od tradycyjnego modelu zakupów zasobów serwerowych, zakładającego nadmiarowość inwestycji z uwagi na przewidywane piki obciążenia.

Wydajność i elastyczność chmury w hybrydowym środowisku

HYBRYDOWE CENTRUM DANYCH dla chmury Azure to doskonałe rozwiązanie nie tylko dla organizacji, które poszukują sposobu na ograniczenie kosztów. Połączenie hiperkonwergencji na poziomie lokalnego centrum danych z elastycznością chmury publicznej jest sposobem na zwiększenie skalowalności i dynamiki funkcji biznesowych oraz wzmocnienie zdolności adaptacji organizacji do zmian rynkowych. Doskonale sprawdza się w organizacjach rozproszonych geograficznie. Ułatwia też konsumowanie innowacji technologicznych, których pozyskanie w sposób tradycyjny wymagałyby znacznych nakładów finansowych.

Opisywana architektura pozwala na wykorzystanie potencjału chmury publicznej przy zachowaniu zgodności z regulacjami m.in. pod kątem przejrzystości, bezpieczeństwa oraz pełnej kontroli nad wrażliwymi danymi przechowywanymi w środowisku lokalnym.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu.

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK