Raport Specjalny | IT@BANK 2022 | Wciąż niestety jeszcze mała

Raport Specjalny | IT@BANK 2022 | Wciąż niestety jeszcze mała
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
65% firm z sektora finansowego ocenia dojrzałość chmurową swojej organizacji jako niską - wskazuje raport PwC,,Chmura i jej wartość - oczekiwania vs rzeczywistość", poświęcony cloudowi w sektorze finansowym. Aż 57% polskich instytucji finansowych wskazuje na brak jasnej mapy korzyści z transformacji chmurowej.

Polski sektor finansowy wciąż znajduje się na początku adopcji cloudu. Obecnie blisko 65% instytucji ocenia swoją dojrzałość chmurową jako niską. Dla porównania, w sektorze handlu detalicznego ponad połowa firm (55% według badania) uważa się za średnio lub wysoko zaawansowane. Różnice płyną zapewne z kilku źródeł, a podstawą jest wymagające środowisko regulacyjne oraz standardy bezpieczeństwa cyfrowego w bankach. Warto zwrócić uwagę na kompetencje oraz rozwiązania organizacyjne. Ponad połowa zarządzających polskimi instytucjami finansowymi postrzega w tym kontekście chmurę głównie jako platformę do innowacji. Świadczy to, że polski rynek jest wciąż w fazie eksperymentalnej.

Innowacyjność? Co ona oznacza?

– Można odnieść wrażenie, że jest to na razie postrzeganie życzeniowe lub raczej oparte na oczekiwaniach. Widzimy, że w chmurze jest potencjał do lepszego, szybszego i bardziej komfortowego tworzenia nowych, lepszych produktów dla klientów, do znacznie krótszego „time to market”, a więc potencjalnie szybszego generowania większej wartości dla klientów – tłumaczy Przemysław Galiński, CEE Cloud & Digital Director PwC Polska, jeden z autorów raportu. Wskazuje też, że menedżerowie powinni być świadomi, iż sama chmura nie zagwarantuje innowacyjności, będąc zarazem dobrym polem do jej rozwijania.

– Potencjał innowacyjności zawarty jest przede wszystkim w ludziach, którzy pracują w organizacjach, a chmura może go uwolnić albo ułatwić swobodny wzrost. Jeśli chodzi o innowacje, to mówimy obecnie o szeroko pojętych rozwiązaniach opartych na sztucznej inteligencji i tego wszystkiego, co potrafimy wytworzyć dzięki zaawansowanej analityce – która np. badając dane w czasie rzeczywistym, potrafi potencjalnie definiować to, czego będziemy potrzebowali w przyszłości – rekomendacje (np. w zakresie hiperpersonaliacji dziejącej się w czasie rzeczywistym, tu i teraz). Elementem istotnym są także obszary dotyczące wszelkiego rodzaju interfejsów człowiek-maszyna, a więc miejsca, gdzie klient (człowiek) styka się z maszyną (np. system bankowy), i zbudowania jak najbardziej naturalnego pomostu do komunikacji, np. w obszarze voicebotów. Bez chmury i tego wszystkiego, co w jej usługach możemy znaleźć, będzie to znacznie bardziej pracochłonne i będzie generować większe koszty. Nowym obszarem innowacji staje się także metaverse, który pośrednio dzięki chmurze (ale nie tylko) ma możliwość diametralnej zmiany funkcjonowania nas jako klientów z organizacją finansową – dodaje Przemysław Galiński.

– Nie tak dawno większość dużych instytucji finansowych w Polsce była na etapie uczenia się i prototypowania, czym jest (a czym nie powinna być) chmura publiczna, jaki przyjąć model adopcji i jakie znaczenie powinna odgrywać w strategii organizacji. Obecnie mamy etap pierwszych dużych wdrożeń, które powinny akcelerować dalszą integrację chmury publicznej (i jej możliwości) w ekosystemie bankowym – podkreśla Sławomir Soszyński, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego. – Myślę, że etap pytań o wartość biznesową chmury publicznej mamy za sobą. Zarządy i rady nadzorcze banków są w pełni świadome możliwości transformacyjnych chmury publicznej, pozwalającej na dalszą digitalizację usług bankowych, podnoszenie zwinności swoich organizacji, szybkiego dostępu do światowej klasy nowych serwisów oraz wzrostu odporności od zagrożenia geopolitycznego. Podstawowym wyzwaniem pozostaje skala wykwalifikowanej kadry inżynierów na rynku. Dotyczy ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK