Raport Specjalny | Horyzonty Bankowości 2022 | Modny altruizm, nowy paradygmat ekonomii czy konieczność?

Raport Specjalny | Horyzonty Bankowości 2022 | Modny altruizm, nowy paradygmat ekonomii czy konieczność?
Fot. Archiwum prywatne
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
- Stosowanie zasad zielonej ekonomii to naturalna konsekwencja przemian, jakie dostrzegamy w otaczającym nas świecie. Jeżeli nadal chcemy utrzymać wzrost gospodarczy, to działanie zgodne z modelami zielonej ekonomii jest jedynym racjonalnym - zaznacza prof. dr hab. Marta Postuła w rozmowie z Piotrem Puczyńskim.

Hasła ESG pojawiały się w ubiegłym roku na niemal każdej konferencji, i to niezależnie od ich tematu przewodniego. Zajmuje się pani green economy. Czy moglibyśmy na początku uporządkować te pojęcia?

– Green economy i ESG to dwa odrębne, choć uzupełniające się pojęcia i nie należy ich stosować wymiennie. Green economy to pojęcie oznaczające gospodarkę, która w coraz mniejszym stopniu jest zależna od wykorzystywania ograniczonych zasobów naturalnych, takich jak: ziemia, woda czy zasoby leśne. Jest to model gospodarczy oparty na założeniu, że można utrzymać pewien poziom wzrostu gospodarczego bez szkody dla środowiska naturalnego. Sposobem na to jest lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów, ograniczanie nadmiernej konsumpcji oraz stosowanie różnych instrumentów finansowych sprzyjających ochronie środowiska lub przynajmniej dla niego neutralnych.

Patrząc z perspektywy green economy, standardy ESG są jednym z narzędzi przydatnych w procesie przechodzenia na zieloną gospodarkę. Służą one jednak również innym celom, nie tylko środowiskowym, ale np. społecznym, takim jak choćby równość płci. Standardy ESG właściwie zastosowane pozwalają ocenić generowaną wartość nie tylko w kontekście finansowym, lecz także pomagają uzyskać pełny obraz kosztów i wpływów, w tym środowiskowych, związanych z jakąś działalnością. Oczywiście, analizując pojęcie green economy nie abstrahujemy od kwestii społecznych. Jednak są one tutaj umieszczone w zupełnie innym kontekście.

W ramach tych pojęć pojawia się także zwrot sustainable development oznaczający lepszy rozwój i lepsze finanse – rozwój zrównoważony w każdym aspekcie gospodarczym i społecznym. Wyzwaniem stojącym przed współczesnym światem, a zwłaszcza przed państwami członkowskimi Unii Europejskiej, jest jeszcze bardziej efektywne alokowanie dostępnych zasobów, aby dawały jak największy efekt nie tylko w postaci wzrastającego wskaźnika PKB per capita, lecz także – a może nawet przede wszystkim – podnoszenia poziomu życia obywateli i jakości środowiska, w którym żyją.

Porozmawiajmy zatem o tym szerszym kontekście, czyli green economy. Czy ten model nie pojawił się jako efekt mody na ekologię?

– Ekonomia jako nauka buduje nowe koncepcje i modele w oparciu o obserwowane procesy zmian dokonujących się w gospodarce. Zjawiska społeczno-gospodarcze zachodzące w ostatnim 15-leciu ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK