Raport Specjalny. Horyzonty Bankowości 2020. Finanse: Crash testy na żywym organizmie

Raport Specjalny. Horyzonty Bankowości 2020. Finanse: Crash testy na żywym organizmie
Fot. ra2 studio/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wyróżnikiem fintechów są usługi innowacyjne, wyróżniające się na rynku, całkowicie odmienne od oferty klasycznych instytucji finansowych. Niektóre spośród tych firm decydują się na rywalizację z sektorem bankowym, inne wolą utrzymywać z bankami relacje partnerskie, stając się swoistym poligonem dla nowych technologii, stosowanych potem na rynku finansowym przez tradycyjnych graczy.

Tylko w roku 2017 „pozabankowe” fintechy w Polsce wypracowały od 450 do 600 mln zł zysku netto. Rok 2018, nastawiony na inwestycje i przygotowania do wdrożenia dyrektywy unijnej PSD2, mógł być z tego względu nieco słabszy pod względem samych dochodów, niemniej potencjał branży fintech z każdym miesiącem rósł, i to znacząco.

Analizy rynku fintechów, prowadzone m.in. przez KPMG, wskazują, że tylko w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2018 r. łączna wartość inwestycji w 875 największych, światowych spółkach z branży fintech osiągnęła rekordową wartość 57,9 mld dolarów. Oznacza to wzrost o ponad 70% względem całego 2017 r. Według ekspertów Aforti Exchange rewolucyjny wpływ na branżę w 2019 r. miały: otwarta bankowość, będąca konsekwencją implementacji dyrektywy PSD2, rozwój alternatywnych systemów bankowych, jak chociażby Revolut, wzrost znaczenia regtechu, szczególnie w kontekście RODO i PSD2 czy wdrażania regulacji bazylejskich (Bazylea IV), aktywność sektora insurtech, czyli rozwiązań technologicznych usprawniających działanie branży ubezpieczeniowej, dalszy rozwój technologii blockchain, nowe systemy biometryczne oraz inne technologie wspierające proces onboardingu klienta, wdrożenia z obszaru sztucznej inteligencji czy wreszcie wzmożona robotyzacja.

Naturalna konkurencja

Fintechy zazwyczaj skupiają się na jednej wybranej usłudze, którą zwyczajowo obsługują tradycyjne instytucje finansowe, i optymalizują jej działanie. Taki proces nazywa się „unbundling banking”, czyli rozdzielenie bankowości.

„Dzięki specjalizacji oraz stosowaniu nowoczesnych rozwiązań fintechy są oczywiście naturalną konkurencją dla banków. Potrafią zaspokoić te same potrzeby co banki, oferując zwykle usługi w przystępniejszy i tańszy sposób. Wypełniają one w szczególności rynki, gdzie banki nie są rozwinięte technologicznie. Bywają też inkubatorami pomysłów, które sektor bankowy wdraża później do swoich ofert – przejmując nad nimi kontrolę bądź wzorując się na rozwiązaniach wypracowanych przez fintechy. Warto też pamiętać, że klienci zwykle wolą mieć wiele usług w jednym miejscu, korzystać z jednej aplikacji do wykonywania wielu czynności, zamiast instalować kilka aplikacji i używać ich do pojedynczych działań. Taką uniwersalną obsługę dają banki” – informuje Biuro Prasowe Idea Banku.

Fintechy, takie jak np. Revolut, BanqUP czy Curve, już od paru lat próbują konkurować z bankami, wprowadzając nową jakość usług finansowych, opartą głównie na technologii osadzonej w doskonale zaprojektowanym pod względem UX interfejsie. Główną różnicą pomiędzy fintechami a bankami jest podejście klienta do oferowanych usług – klienci chętnie korzystają z nowinek technicznych w ramach prostych usług, co jest charakterystyczne dla fintechów. Chodzi przede wszystkim o przelewy czy płatności kartą za granicą.

Inaczej jest w przypadku długoterminowych oszczędności czy skomplikowanych usług, takich jak np. kredyt hipoteczny. Dzieje się tak dlatego, że klienci ufają bankom (instytucja zaufania publicznego) – dlatego właśnie głównym celem fintechów jest wejście w ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK