Raport Specjalny Bancassurance: Wprowadzenie IDD może się opóźnić

Raport Specjalny Bancassurance: Wprowadzenie IDD może się opóźnić
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Co dalej z dyrektywą IDD? Do wprowadzenia jej zapisów pozostało jeszcze kilka miesięcy. To wcale nie tak wiele czasu. Tym bardziej że zainteresowane tym organizacje napotykają istotne przeszkody. Na dodatek nie zakończył się jeszcze proces legislacyjny. Ubezpieczyciele przewidują, że ustawę w finalnym kształcie poznają w okolicach listopada 2017 r., a mają być gotowi, wraz ze zmianami w systemach, już kilka miesięcy później.

Marcin Złoch

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego dotycząca dystrybucji ubezpieczeń oznacza kolejne zmiany w funkcjonowaniu tego rynku w Polsce. Obecnie trwają prace przygotowawcze – rząd przyjął projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, implementującej postanowienia dyrektywy na polskim rynku. Nowy akt prawny ma obowiązywać od 23 lutego 2018 r. Wprowadzi kolejne regulacje mające na celu dalsze wzmocnienie pozycji klientów zawierających umowy ubezpieczenia. Kładzie się m. in. nacisk na transparentność zawieranych umów, jeszcze lepsze dopasowanie produktów do potrzeb klientów, zarządzanie konfliktem interesów, a także na kwalifikacje zawodowe sprzedawców i systematyczny (coroczny) obowiązek ich podnoszenia. Ustawa przewiduje wprowadzenie m. in. dodatkowego, wystandaryzowanego dokumentu zawierającego kluczowe informacje o umowie ubezpieczenia. W projekcie uregulowano również kwestie ujawniania przez dystrybutorów ubezpieczeń charakteru ich wynagrodzenia, a w przypadku ubezpieczeń inwestycyjnych informacji o wysokości wskaźnika kosztów dystrybucji i wskaźnika kosztów prowizji związanych z proponowaną umową ubezpieczenia.

– Z perspektywy bancassurance zmiana ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym to kolejny akt „doszczelniający” tę działalność, po Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance, wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego i wdrożonej w 2015 r. oraz zmianie Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Wiele zmian w zakresie oferowania i zarządzania produktami ubezpieczeniowymi oraz modeli współpracy z zakładami ubezpieczeń zostało już w Polsce wdrożonych. Obecna regulacja idzie jednak dalej i szerzej – obejmuje wszystkie osoby i podmioty zaangażowane w sprzedaż produktów ubezpieczeniowych, a więc zarówno pośredników, jak i pracowników zakładów ubezpieczeń. W tych obszarach z pewnością jej wdrożenie będzie wiązało się z wieloma zmianami, a wraz z nimi zmieniał się będzie cały rynek ubezpieczeniowy – informuje Urszula Łuszczewska, kierująca Wydziałem Produktów Ubezpieczeniowych w Banku Millennium.

Uczestnicy rynku ciągle mają więcej pytań niż odpowiedzi. Dziś wszyscy jesteśmy na etapie analizy i szacowania. Przepisy zaimplemen-towane do polskiej ustawy wymagają dość precyzyjnej wykładni. Efektem tego będzie bowiem redefiniowanie obecnych oraz tworzenie nowych procedur postępowania vide bada­nie potrzeb klienta, karta infor­macyjna o produkcie.

Wzmocnienie ochrony

Głównym celem wprowadzenia przepisów jest wzmocnienie ochrony klientów dokonujących zakupu ubezpieczeń i zrównanie jej poziomu w każdym kanale dystrybucji. IDD nakłada szerokie obowiązki na pośredników ubezpieczeniowych. Dystrybutor będzie musiał m.in. szczegółowo zbadać potrzeby klienta, a następnie przedstawić mu i porównać całą dostępną ofertę produktową.

– W tym zakresie niezwykle pomocne okazują się systemy sprzedażowe – wdrożenie takiego systemu jest jednak bardzo kosztowne i czasochłonne. Bez odpowiednich narzędzi IT spełnienie nowych przepisów może okazać się bardzo trudne i stanowić dla małych pośredników bardzo trudną do pokonania barierę. Łatwiej na pewno będzie firmom posiadającym solidne ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI