Rynek Finansowy: Kronika – październik 2017

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wydarzenia Agencja ratingowa Moody’s podwyższyła prognozę dynamiki PKB Polski na 2018 r. z 3,1% do 3,5%. Jednocześnie obniżyła szacunek deficytu sektora finansów publicznych na przyszły rok z 2,9% do 2,7% PKB. Do czynników mogących przyczynić się do podwyżki ratingu Polski agencja zaliczyła: konsolidację fiskalną, która doprowadziłaby do trwałej redukcji deficytu strukturalnego, poprawę równowagi w systemie opieki społecznej oraz w otoczeniu instytucjonalnym, reformy strukturalne, które pozytywnie wpłynęłyby w średnim terminie na perspektywy wzrostu oraz na wydajność pracy.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. EDP), który jest główną miarą zadłużenia Polski braną pod uwagę m.in. przez UE, na koniec czerwca przekraczał 1 bln zł. Dokładnie o 16 mld 4 mln 200 tys. zł. To oznacza, że mimo bardzo dobrej koniunktury gospodarczej w naszym kraju rząd wciąż nie potrafi okiełznać coraz bardziej pęczniejącego zadłużenia. Tylko w tym roku zwiększyło się ono o 9,72 mld zł, a w porównaniu z czerwcem 2016 r. o 38,16 mld zł. Nieco lepiej wypada państwowy dług publiczny liczony według polskiej metodologii. W tym przypadku jest niższy o blisko 39 mld zł. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że jest na poziomie 977,22 mld zł (patrz 1. ).

Przeterminowane zaległości firm budowlanych wobec sek¬tora finansowego i partnerów biznesowych wynoszą 4,06 mld zł. W ciągu sześciu miesięcy kwota ta wzrosła o 259 mln zł (6,8%). Widać jednak efekty poprawy koniunktury na rynku budowlanym, liczba firm – niesolidnych dłużników zmalała o 256 do 31.267 przedsiębiorstw – wynika z danych BIG InfoMonitor oraz BIK. Opóźnione płatności ma na koncie niemal co szóste działające na większą skalę przedsiębiorstwo budowlane (spółka prawa handlowe¬go) i co dwudzieste czwarte zarejestrowane jako działalność gospodarcza (patrz 2.).

Produkty

Bank Ochrony Środowiska, wspólnie ze swoim współwłaścicielem, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i we współpracy z Lasami Państwowymi, wychodzi z nowym i atrakcyjnym programem finansowania budownictwa w tzw. drewnianym systemie szkieletowym. Przygotowywana, nowatorska oferta BOŚ przyczyni się do zmniejszenia obciążeń budż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI