Raport NetB@nk: o 5% więcej aktywnych klientów mobile only, jest ich już ponad 14 mln

Raport NetB@nk: o 5% więcej aktywnych klientów mobile only, jest ich już ponad 14 mln
Źródło: ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Raport NetB@nk Q2/2023: Drugi kwartał z utrzymującym się wzrostem liczby aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych. Liczba aktywnych użytkowników bankowych aplikacji mobilnych wynosi obecnie 20,6 mln. W porównaniu do I kwartału 2023 roku oznacza to wzrost na poziomie powyżej 2% oraz 14% w odniesieniu do II kwartału 2022 roku. W II kwartale br. zanotowano nieznaczny spadek liczby klientów aktywnie korzystających z bankowości internetowej i przynajmniej raz w miesiącu logujących się do niej. Obecnie takich użytkowników jest 22,5 mln - czytamy w najnowszym raporcie Związku Banków Polskich "NetB@nk - bankowość internetowa, mobilna, płatności bezgotówkowe".

W II kwartale 2023 r. nastąpił znaczny – 5% wzrost liczby aktywnych klientów mobile only. Wśród ponad 20 mln klientów indywidualnych aktywnie korzystających z bankowości mobilnej, ponad 14 mln
użytkowników możemy nazwać mobile only. Oznacza to, że 70% użytkowników stanowią osoby logujące
się przynajmniej raz w miesiącu do aplikacji mobilnej, przy jednoczesnym braku logowania do bankowości
elektronicznej.
W odniesieniu do liczby transakcji rozliczanych w systemie Express Elixir, II kwartał przyniósł kolejny znaczący procentowy wzrost – odnotowano blisko 88 milionów sztuk, co stanowi wzrost o 17,5% przelewów natychmiastowych. W porównaniu z danymi za II kwartał 2022 roku, wzrost ten wyniósł prawie 62%. Do wartości 48 mld złotych wzrosła wartość obrotów tego systemu.
Z prezentowanego raportu wynika, że wzrosła liczba rachunków klientów indywidualnych z dostępem
do usług bankowości elektronicznej i wyniosła w II kwartale 2023 r. ponad 42,5 mln.
– W świecie polskiej bankowości internetowej i aplikacji mobilnych stale wprowadzane są innowacje,
które sprawiają, że oferta jest jeszcze bardziej atrakcyjna dla klientów. Proponowane rozwiązania są
dostosowywane do potrzeb użytkowników, sprawdzane pod kątem intuicyjności obsługi, jak i bezpieczeństwa.

Tadeusz Białek, prezes ZBP.

Stały wzrost liczby klientów korzystających z bankowości elektronicznej oraz aplikacji mobilnych jest dowodem na to, że Polacy coraz chętniej wykorzystują możliwości, jakie oferuje nowoczesna bankowość.

Obecnie liczba osób aktywnie korzystających z bankowości elektronicznej wynosi 22,5 mln użytkowników, a blisko 92% z nich korzysta z bankowej aplikacji mobilnej – mówi dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich.

Czytaj także: Raport NetB@nk Q1/2023: wzrost liczby aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP)

W stosunku do kwartału poprzedzającego nieznacznie spadła liczba klientów sektora MŚP posiadających
rachunki bankowe z dostępem do bankowości internetowej. Jest ich obecnie blisko 3,5 mln.

Liczba małych i średnich przedsiębiorstw, które każdego miesiąca korzystają z elektronicznego dostępu do swojego rachunku osiągnęła poziom blisko 2,5 mln, co stanowi blisko 70% wszystkich klientów MŚP.

W II kwartale 2023 r. odnotowano spadek średniej wartości przelewu klienta z sektora MŚP. Wartość
przelewu na koniec I kwartału br. wynosiła 6738 zł, obecnie to 6154 zł.

Czytaj także: BLIK w portfelach i w firmach polskich przedsiębiorców

Dane KIR

Z danych Krajowej Izby Rozliczeniowej wynika, że w odniesieniu do I kwartału br., drugi kwartał przyniósł
niewielki spadek liczby transakcji w systemie Elixir oraz znaczny wzrost ich wartości – na poziomie 5%.

W porównaniu z I kwartałem 2023 roku, w systemie Express Elixir kolejny raz zanotowano wzrost liczby
transakcji – o blisko 17,5%, z kolei ich wartości o 11%.

Dane za II kwartał 2023 roku dotyczące transakcji przeprowadzonych w systemie Euro Elixir wskazują na
wzrost liczby transakcji o 5%. Ich liczba wyniosła 13 mln.

Tendencja wzrostowa dotyczy również wartości dokonywanych operacji rozliczanych w systemie Euro Elixir. W II kwartale 2023 roku osiągnięto wynik na poziomie 90 mld euro, co stanowi 4,5% wzrost w zestawieniu z wynikami I kwartału 2023.

 

Pełna wersja Raportu „NetB@ank” dostępna na stronie www Związku Banków Polskich.

Źródło: BANK.pl