Raport: Horyzonty Bankowości 2021 | TECHNOLOGIE – MICROSOFT | Cyfrowa odwaga motorem napędowym zmiany opartej na technologiach

Raport: Horyzonty Bankowości 2021 | TECHNOLOGIE – MICROSOFT | Cyfrowa odwaga motorem napędowym zmiany opartej na technologiach
Fot. Hilch/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Przyspieszenie, które wiosną ubiegłego roku mimowolnie rozpoczęło cyfrową transformację na tak szeroką skalę, wpłynie również na dynamikę zmian w roku 2021.

Nowy rok przynosi szereg wyzwań. Jeżeli zostaną one odpowiednio zaadresowane, mogą okazać się cenną lekcją, która zaprocentuje już w niedalekiej przyszłości. Jednym z nich jest wyjście z silosów – utartych schematów myślenia i działania, co związane jest z otwartością na podejście łączące wiedzę i doświadczenie płynące z różnych sektorów. Być może dzięki temu, część scenariuszy biznesowych, także tych związanych z wdrażaniem technologii, będzie mogła przebiegać na nowych zasadach. Nikt nie ma wątpliwości co do tego, że gospodarka musi się cyfryzować. Kwestią fundamentalną jest tylko zachowanie przy tym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i uwzględnienie wszystkich obowiązujących na danym rynku regulacji. Zwłaszcza jeżeli mówimy o sektorze usług finansowych.

Powiew technologicznej świeżości

Polski sektor finansowy już od dawna wyznacza kierunki działań dla pozostałych branż, także tych regulowanych, wdrażając rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej. Dzisiaj cloud computing to masowy trend, który otwiera przed instytucjami finansowymi nie tylko możliwości wzrostu, ale również tworzenia nowej jakości doświadczenia klientów, podnoszenia kompetencji pracowników czy tworzenia zupełnie nowych modeli biznesowych.

Czasami jednak innowacje to drobne zmiany, które małymi krokami wnoszą do organizacji powiew technologicznej świeżości. Jest to scenariusz dobry zwłaszcza dla branży regulowanej, gdzie chmura przez wiele lat nie była priorytetem działania z perspektywy ustawodawców. Dopiero 2017 r. przyniósł pierwsze wytyczne na tym polu, a przełom nastąpił w roku 2019 za sprawą uchwały „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa”.

Wspomniane małe kroki to często także procesy, które wprowadzają nowy ład, być może poprawiają dobrostan lub uczą pracowników radzić sobie lepiej w nowych, nie zawsze do końca zrozumiałych czasach. Chmura i idące w ślad za nią innowacje otwierają nowy rozdział w podejściu do przywództwa, dla którego elementem charakterystycznym jest zwinność. Podpis cyfrowy być może nie jest zmianą na miarę przewrotu kopernikańskiego, ale połączony np. z rozwinięciem koncepcji „paperless culture” daje nową jakość i pozwala dołożyć cegiełkę do zrównoważonego rozwoju organizacji.

Cyfrowe rozwiązania w bankowości

Takim przykładem jest wdrożona w Alior Banku platforma Autenti, która daje możliwość podpisywania i wysyłania prawnie wiążących umów i dokumentów online, a jej działanie oparte jest na chmurze Microsoft Azure. Podpis złożony zdalnie nie tylko skraca czas procesowania formalności, ale także gwarantuje pełne bezpieczeństwo. Alior Bank w ramach współpracy z polskim fintechem wprowadził możliwość zawierania aneksów dotyczących odroczenia spłat rat kredytów firmowych z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego oraz e-podpisu, który jest dostępny dla 200 tys. klientów biznesowych banku. Rozwiązanie pozwala także uprościć i skrócić czas procesu dystrybucji dokumentów kadrowych, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich standardów bezpieczeństwa danych. Autenti wykorzystuje się m.in. w trakcie zatrudniania nowego pracownika (podpisy umowy o pracę/umowy zlecenia), przy podpisywaniu kolejnych dokumentów (aneksów do umowy), wydawaniu świadectw pracy czy zaświadczeń.

Innym przykładem jest PKO Bank Polski, który od wielu miesięcy wprowadza w swoje struktury cyfrowe rozwiązania mające na celu wsparcie procesów biznesowych oraz udostępnienie pracownikom bezpiecznych i intuicyjnych narzędzi do efektywnej pracy w trybie zdalnym, które pozwolą prowadzić rozmowy audio, wideo i czaty, a także zespołową pracę na dzielonych plikach, zakładanie i zarządzanie zespołami zarówno z wykorzystaniem komputerów, jak i telefonów komórkowych. Kluczowe było także sprawne przeprowadzenie całego procesu w krótkim czasie. W projekt kompleksowego wdrożenia Microsoft Teams w banku były zaangażowane zespoły PKO Banku Polskiego, Operatora Chmury Krajowej, Microsoft i Accenture. Dodatkowo eksperci Accenture przeszkolili zespół wewnętrznych trenerów oraz przeprowadzili warsztaty dla kilkuset pracowników.

W ciągu zaledwie dwóch miesięcy Microsoft Teams został zainstalowany w ponad 10 tys. komputerów oraz 3 tys. telefonów pracowników PKO Banku Polskiego, natomiast podczas całego wdrożenia zostało spełnionych 57 wymagań tzw. Standardu Polish Cloud.

Systemy dla TFI

Swoją cegiełkę do dynamicznej cyfryzacji sektora finansów dołożyła również firma ProService Finteco. To jeden z kilku agentów transferowych działających w Polsce, który obsługuje fundusze inwestycyjne w tzw. modelu „managed services”, dostarczając towarzystwom funduszy inwestycyjnych systemy IT, a także prowadząc obsługę operacyjną i księgową oraz wycenę aktywów. Dodatkowo, działając w modelu „white label”, dostarcza platformę technologiczną, umożliwiającą wykonywanie operacji przez inwestorów.

Spółka przeniosła narzędzia do współpracy zespołowej do chmury Microsoft. Migracja odpowiada na wymogi, jakie postawił przed sektorem usług finansowych komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z 2020 r. Dotyczy on przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej przez podmioty nadzorowane. Co więcej, wdrożenie Microsoft 365 było kolejnym krokiem we współpracy firmy z Microsoft na rzecz nowoczesnego i bezpiecznego rynku finansowego i działań zgodnych z regulacjami Komisji Nadzoru Finansowego, które zapaliło symboliczne zielone światło dla chmury obliczeniowej w sektorze finansowym i stworzyło ramy do jej bezpiecznego i skutecznego wdrożenia.

Papierek lakmusowy cyfryzacji

Patrząc z szerokiej perspektywy, od lat to właśnie finanse są papierkiem lakmusowym cyfryzacji. Włączają społeczności wykluczone (np. w Azji czy Afryce), które często nie czekając na adopcję kolejnych technologii, wdrażają innowacje (np. nowoczesne płatności bezgotówkowe). Przeskakują standardowe etapy rozwoju i podłączają miliardy ludzi do ekosystemu technologii i nowoczesnego zarządzania finansami. Z drugiej strony nowe technologie pomagają firmom i organizacjom zachować odporność na zawirowania gospodarcze i społeczne. Wiosną narzędzia cyfrowe pozwoliły uczniom dokończyć rok szkolny w trybie zdalnym, natomiast firmom pomogły zachować ciągłość operacyjną. Nikt nie ma już wątpliwości, że gospodarka musi się dalej cyfryzować. Po udanych wdrożeniach w branżach takich, jak handel detaliczny czy rynek gier i cyfrowej rozrywki, czas na dynamikę zmiany na rynkach regulowanych, które są kluczowe dla funkcjonowania państwa.

Z trzeciej strony, tempo transformacji w wielu sektorach pokazuje, że coraz częściej to biznes w firmach odpowiada za wdrożenia systemów IT. To z kolei rodzi sytuację, w której coraz większy akcent jest kładziony na tzw. cyfrowe piśmiennictwo (ang. digital literacy), czyli zdolność do posługiwania się technologiami, także na zaawansowanym poziomie.

Temat ten jest tym bardziej istotny, że organizacje w Polsce coraz częściej napotykają trudności w znalezieniu i przede wszystkim pozyskaniu pracowników z odpowiednimi umiejętnościami cyfrowymi. 63% menedżerów, którzy wzięli udział w badaniu zorganizowanym przez IDC i Microsoft, potwierdziło wzrost zapotrzebowania na stanowiska, które wymagają szerokiego użycia systemów i aplikacji IT. Brak pracowników o wysokich umiejętnościach cyfrowych w szczególności dotyka obszarów działań operacyjnych, finansów oraz sprzedaży.

Rozwijanie umiejętności

Podnoszenie kompetencji, a niekiedy zmiana drogi zawodowej z nakierowaniem na wykorzystanie technologii (ang. re-skilling) to podstawa myślenia o cyfrowej transformacji. Cyfryzacja byłaby niczym bez ludzi, którzy posiadają odpowiednie kompetencje, zasób umiejętności i wiedzy. Badania przeprowadzone przez IDC na zlecenie Microsoft wskazują, że co druga polska firma zgłasza zapotrzebowanie na ekspertów ds. chmury.

Właśnie dlatego jednym z elementów inwestycji Microsoft w rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej jest podnoszenie kompetencji pracowników polskich firm, partnerów oraz studentów. Służą do tego kompleksowe programy, takie jak Cloud Elite czy Cloud Challengers, których celem jest wypełnienie luki kompetencyjnej z zakresu chmury obliczeniowej na polskim rynku.

Przykładem firmy z sektora finansów, która stawia zdecydowany krok w kierunku podnoszenia kompetencji cyfrowych, jest Link4. Ponad 90 pracowników towarzystwa wzięło udział w pierwszej edycji szkoleń z umiejętności obsługi i wykorzystania chmury obliczeniowej. Akademia Chmurowa w LINK4 to program realizowany wspólnie z Microsoft, którego celem jest podniesienie kwalifikacji pracowników firmy oraz zapewnienie im certyfikatów spełniających nowe regulacje Komisji Nadzoru Finansowego. W szkoleniach biorą udział osoby odpowiedzialne za obszar analityki dużych zbiorów danych (Big Data), infrastruktury, tworzenia aplikacji, zarządzania ryzykiem oraz bezpieczeństwa. Program jest nastawiony na przygotowanie pracowników LINK4 do skutecznego przejścia do chmury obliczeniowej w firmie.  Wychodząc naprzeciw wyzwaniom cyfryzującego się świata, także na polu edukacji, Microsoft w maju 2020 r. ogłosił wart 1 mld USD plan wsparcia rozwoju polskiej gospodarki, zakładający budowę pierwszego w regionie centrum przetwarzania danych, kompleksowe programy podnoszenia kompetencji oraz partnerstwo z Operatorem Chmury Krajowej, które ułatwić ma wdrażanie chmury dla polskich podmiotów, zwłaszcza tych działających na rynkach regulowanych. Kluczowe znaczenie ma tutaj lokalna infrastruktura, która pozwoli organizacjom spełniać najwyższe standardy dotyczące bezpieczeństwa i miejsca przechowywania danych. Dodatkowo, data center zlokalizowane w Polsce zapewni wysoki tzw. wskaźnik latency, który pozwoli na jeszcze szybszą reakcję i sprawne korzystanie z najbardziej zaawansowanych usług cyfrowych, które wymagają błyskawicznego czasu rekcji.

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK