Raport BIS – walka z inflacją daleka od zakończenia

Raport BIS – walka z inflacją daleka od zakończenia
Fot. stock.adobe.com / Timon
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) w swoim dorocznym raporcie ekonomicznym opublikowanym 25 czerwca ’23 stwierdził, że mimo podwyżek stóp procentowych przeprowadzonych przez większość banków centralnych na świecie walka, z inflacją nie została jeszcze wygrana. Co więcej, istnieje ryzyko, że dojdzie do jej utrwalenia. Według BIS ostatni etap drogi do przywrócenia stabilności cen będzie najtrudniejszy, ale banki centralne są zdeterminowane, by ostatecznie opanować inflację. Stopy procentowe mogą jednak pozostawać na wyższym poziomie dłużej, niż spodziewa się opinia publiczna i inwestorzy.

W raporcie ekonomicznym BIS (Bank for International Settlements) za 2023 r. czytamy, że dotychczasowe osiągnięcia w walce z inflacją w dużej mierze zawdzięczmy poprawie sytuacji w łańcuchach dostaw i spadkowi cen surowców.

Jednak rynki pracy są niezrównoważone, a wzrost cen usług okazał się trudniejszy do opanowania.

Istnieje istotne ryzyko, że zapanuje psychologia inflacji, w której wzrosty płac i cen zaczną się wzajemnie wzmacniać.

Czytaj także: Czy wzrosną kapitały dużych amerykańskich banków?

Skuteczna polityka fiskalna i ostrożnościowa

Raport analizuje zagrożenia stwarzane przez połączenie ryzyka wysokiej inflacji i stabilności finansowej. Banki centralne zaostrzają politykę, co powoduje spadek wyceny długu i aktywów, które mocno wzrosły w okresie niskich stóp procentowych. Kryzys kilku banków na początku 2023 r. był najbardziej uderzającym przykładem urzeczywistnienia się takiego ryzyka, ale nie jedynym.

Kolejną słabością jest ukryta dźwignia finansowa i niedopasowanie płynności w niebankowym sektorze finansowym. Jeśli banki centralne będą musiały zacieśniać politykę pieniężną mocniej lub dłużej, aby osiągnąć stabilność cen, ryzyko napięć finansowych będzie rosło.

Ustabilizowanie gospodarki i systemu finansowego wymaga lepszej polityki fiskalnej i ostrożnościowej. Rządy powinny zacieśnić swoje budżety, przeprowadzić długoterminową konsolidację swoich wydatków i wspierać jedynie najsłabsze grupy społeczne. Pomogłoby to ograniczyć inflację bez konieczności utrzymywania przez dłuższy czas stóp procentowych na wysokim poziomie, a w konsekwencji obniżyłoby zagrożenia dla stabilności finansowej.

Organy regulacyjne i nadzorcze mogą zastosować pełen zakres dostępnych im narzędzi w celu wzmocnienia systemu finansowego, dając bankom centralnym większe pole manewru.

Czytaj także: Dlaczego banki centralne obawiają się cyfrowych finansów?

Co jeszcze budzi obawy BIS?

Raport BIS analizuje również:

– skutki uboczne ponownego otwarcia Chin;

–  kryzys w kilku bankach, który miał miejsce w tym roku;

– rynki nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych;

– wyzwania strukturalne dla globalnych banków;

– dług publiczny jako zabezpieczenie pożyczek i w tym kontekście funkcjonowanie rynków.

Witold Gadomski
Witold Gadomski, publicysta ekonomiczny, od ponad 20 lat pracujący w Gazecie Wyborczej. Autor książki o Leszku Balcerowiczu, współautor Kapitalizm. Fakty i iluzje. Od 2020 roku współpracuje z portalem BANK.pl.
Źródło: BANK.pl