Ranking: Na marginesie tegorocznej XXIV edycji rankingu Czy ilość zawsze znaczy jakość?

Ranking: Na marginesie tegorocznej XXIV edycji rankingu Czy ilość zawsze znaczy jakość?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Morze atramentu wylano na analizy bankowości spółdzielczej, barier wzrostu, bolączek regulacyjnych czy wyzwań, jakie niosą ze sobą rosnące oczekiwania klientów. Postęp technologiczny, świat informatyczny to rzeczywistość, która każdego dnia stuka do naszych drzwi w małych ojczyznach, gdzie rozwijamy bankowy biznes.

Maciej Małek

Pomni tych wyzwań konsekwentnie szukamy nowej, adekwatnej do obecnych realiów, formuły rankingu, przy świadomości, że tak jak zmieniają się same banki i realia, w jakich przychodzi im działać, zmienne są kryteria stanowiące podstawę ocen pozwalających uznać, że ktoś się wyróżnia w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Nie dziwi zapewne fakt, że wobec zmieniającej się roli banków zrzeszających one same, mimo że wypełniły ankietę -dziękujemy – nie mogły co do zasady stawać w rankingowe szranki. Inni potraktowali rzecz całą formalistycznie, wypełniając wprawdzie ankietę, ale w każdej z czterech opisowych kategorii (przypomnę, że pytania ankietowe miały charakter otwarty) sformułowali jednobrzmiącą odpowiedź: Nie wprowadzono! Jeden z członków kapituły rankingu, tyleż sarkastycznie, co gorzko proponował przyznanie specjalnej nagrody za szczerość, tyle że tak brzmiących odpowiedzi otrzymaliśmy niepokojąco wiele. Na marginesie rodzi się pytanie, skoro w kategorii produkt, sam bank nie widzi nic, co można by potraktować jako nowatorskie, bo do tego skojarzenia odnosiliśmy się w tegorocznej edycji rankingu, jak klient ma uwierzyć, że można i warto korzystać z naszej oferty? Odrębne wyzwanie stanowiło rzetelne rozstrzygnięcie, co w poszczególnych kategoriach zasługuje na faktyczne wyróżnienie, a co jest wyrazem umiejętności epistolograficznych, inwencji językowej i łatwości budowania narracji przez wypełniającego ankietę. Tu dopomogły nam konteksty. Ciekawe, a nawet atrakcyjne poznawczo odpowiedzi formułowały bowiem często banki realizujące programy naprawcze, co oczywiście nie podważa wdrażanych rozwiązań, ale każe wstrzymać się z oceną ich efektywności do czasu, aż zainteresowany wyjdzie na prostą. Niekiedy w kategoriach nowatorskie rozwiązania technologiczne, czy rozwiązania kadrowe i organizacyjne, pojawiały się odpowiedzi tożsame, lecz zróżnicowany potencjał respondentów w zakresie sumy bilansowej, wielkości organizacji czy efektywności, którą to wiedzę posiadali zasiadający w kapitule reprezentanci SSO (w tym miejscu ogromne podziękowania za życzliwość i wsparcie dla obu panów prezesów dr. Sławomira Czopura i Michała Ołdakowskiego), kazał traktować owe wdrożenia w sposób zróżnicowany, w myśl zasady, że duży może i powinien więcej. Nie zmienia to w niczym faktu, że jeden z owych dużych graczy, od trzech lat funkcjonujący jako samodzielny podmiot, znalazł się w gronie tegorocznych laureatów, podczas kiedy inny, wielokrotnie nagradzany, tym razem pozostał bez laurów. Sens naszego rankingu nie ogranicza się wszakże jedynie do przyznawania nagród, warto bowiem upowszechniać dobre, efektywne rozwiązania, przyjrzeć się sobie nawzajem i zastanowić nad tym, co jeszcze warto usprawnić, by klienci, interesariusze, udziałowcy, kadra zarządzająca i cała społeczność utwierdzali się w przekonaniu, że idziemy razem, mamy sprawdzony i efektywny model działania, reagujemy na zmiany w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym adekwatnie do potrzeb i możliwości, wreszcie budujemy wszystko to, co składa się na kapitał społeczny w środowisku naszego działania.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI