Rachunki płatnicze dla Ukraińców, co oferują polskie banki?

Rachunki płatnicze dla Ukraińców, co oferują polskie banki?
Fot. stock.adobe.com/agcreativelab
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bieżące potrzeby jakże licznych uchodźców z Ukrainy nie ograniczają się wyłącznie do zapewnienia miejsca zamieszkania, wyżywienia czy ewentualnej pracy. Dla pełnoprawnego funkcjonowania we współczesnej gospodarce, również w charakterze konsumenta, niezbędny jest dostęp do usług finansowych, w tym w szczególności rachunku bankowego. Na kwestię tę zwrócili uwagę zarówno przedstawiciele polskiego nadzoru, jak i same banki, dostarczając ofertę niezbędnych produktów finansowych dla naszych sąsiadów zza wschodniej granicy, którzy wskutek rosyjskiej agresji zmuszeni byli do emigracji na teren Polski.

Klienci z Ukrainy byli dobrze znani większości polskich instytucji finansowych. Osoby zza naszej wschodniej granicy, przybywające z reguły w celu podjęcia pracy, zakładały rachunki bankowe, dokonywały transferów pieniężnych, także zagranicznych, z reguły wysyłając część zarobionych środków swym rodzinom na Ukrainie, a także zaciągały kredyty i pożyczki.

KNF o rachunkach bankowych dla Ukraińców

Sytuacja zmieniła się diametralnie po 24 lutego br. kiedy to w miejsce imigrantów zarobkowych (których większość pojechała bronić Ukrainy przed najeźdźcą) przybyły coraz liczniejsze rzesze uchodźców. W obliczu tak bezprecedensowego w historii Polski zjawiska koniecznym się stało zapewnienie osobom uciekającym przed wojną powszechnego dostępu do wszystkich usług, umożliwiających funkcjonowanie we współczesnym społeczeństwie, a więc również i produktów finansowych.

Na kwestię tę zwrócił uwagę Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w komunikacie, wystosowanym 4 marca br. Regulator podkreślał, że rola sektora finansowego w obliczu napływu setek tysięcy obywateli Ukrainy, pozbawionych więzi rodzinnych oraz społecznych, jest udostępnienie oferty produktowej, odpowiadającej specyficznym potrzebom i oczekiwaniom Ukraińców, w tym w szczególności pozwalających na sprawne przekazywanie pomocy finansowej skierowanej do uchodźców oraz dokonywanie płatności bezgotówkowych, niezbędnych podczas codziennych sprawunków.

Jaki powinien być rachunek płatniczy dla Ukraińców?

Zdaniem UKNF oferowany produkt powinien obejmować co najmniej:

  • podstawowy rachunek płatniczy umożliwiający wpłaty i wypłaty środków zarówno w gotówce, jak i w formie transferów bezgotówkowych, w tym poleceń przelewu
  • instrument płatniczy (kartę płatniczą) umożliwiający inicjowanie transakcji płatniczych środkami na rachunku, w tym płatności przy użyciu terminali POS i wypłaty z bankomatów
  • całkowite zwolnienie z opłat, w tym za prowadzenie rachunku czy wydanie lub używanie instrumentu płatniczego
  • dokumentację umowną w polskiej, ukraińskiej, angielskiej i rosyjskiej wersji językowej
  • spełnienie wymagań silnego uwierzytelniania klienta

– czytamy w komunikacie nadzoru.

Dodatkowo regulator zobowiązał się do wsparcia instytucji bankowych, gdyby realizacja wskazanych powyżej celów napotykała na jakiekolwiek przeszkody.

– W sytuacji narastającego kryzysu humanitarnego, wywołanego militarną inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, niezbędne jest zaangażowanie wszelkich sił i środków w aktywne i masowe niesienie poszkodowanym pomocy w każdym wymiarze – osobistym, rzeczowym i finansowym.

Państwo Polskie, jego instytucje publiczne, a nade wszystko obywatele i przedsiębiorcy, wykazują się w tej sytuacji ogromną empatią, solidarnością i bezinteresownym poświęceniem, za co należy im się niewypowiedziana wdzięczność i ogromny szacunek – deklaruje UKNF.

Co banki proponują Ukraińcom?

W jaki sposób polskie banki zareagowały na apel regulatora? W zdecydowanej większości instytucji uchodźcy oraz imigranci z Ukrainy mogą liczyć na szeroką gamę produktów i usług, przygotowanych specjalnie z uwzględnieniem ich potrzeb.

Rachunek bankowy dla Ukraińców w Credit Agricole

Agnieszka Gorzkowicz, zastępce rzecznika prasowego Credit Agricole Bank Polska podała przykład dwóch takich dedykowanych ofert, rachunku bankowego oraz kredytu gotówkowego. Podkreśliła jednocześnie, iż Ukraińcy mogą nabywać także inne usługi ze standardowej oferty banku, jak choćby lokaty terminowe czy konta oszczędnościowe.

Jeśli chodzi o rachunki bankowe, do wyboru jest tu dowolne konto z oferty CABP, a więc zarówno Konto dla Ciebie, Konto dla Ciebie VIP, Konto dla Ciebie GO jak i Konto dla MOVE!.

– Wprowadziliśmy dla tych klientów bezpłatne wypłaty z bankomatów w Polsce i nie pobieramy opłaty za konto i za kartę do konta oraz za przelewy Elixir i SEPA (czasowo nie pobieramy opłat – nie pobieramy opłat przez okres 12 miesięcy) – dodaje przedstawicielka banku.

W placówkach Credit Agricole obywatele Ukrainy, którzy używają języka migowego, mogą skorzystać ze wsparcia tłumacza ukraińskiego języka migowego

Aby obywatel Ukrainy mógł skorzystać z oferty Credit Agricole, musi dysponować jednym ze wskazanych dokumentów: paszportem, kartą pobytu, zgodą na pobyt tolerowany, legitymacją szkolną (w przypadku klienta niepełnoletniego), ukraińskim dowodem osobistym w wersji plastikowej, wydawanej od 2016 roku czy też tymczasowym zaświadczeniem tożsamości cudzoziemca.

– Od poniedziałku będziemy akceptować jeszcze inne dokumenty, m.in. wszystkie dowody osobiste – zaznaczyła Agnieszka Gorzkowicz, dodając, iż obywatele Ukrainy przebywający na terenie Polski mogą skorzystać też z oferty kredytowej, a w niej z takich produktów jak kredyt gotówkowy czy karta kredytowa.

Bank nie pozostawia bez wsparcia także tych kredytobiorców ukraińskich, którzy w związku z obecną sytuacją nie są w stanie obsługiwać zobowiązań – według zapewnień przedstawicielki tej instytucji, mogą oni liczyć na uproszczony proces restrukturyzacji zadłużenia. Credit Agricole Bank Polska jest też otwarty na osoby z niepełnosprawnościami.

– W naszych placówkach obywatele Ukrainy, którzy używają języka migowego, mogą skorzystać ze wsparcia tłumacza ukraińskiego języka migowego. Migam.org uruchomiło usługę darmowego zdalnego dostępu do tłumaczy ukraińskiego języka migowego dla obywateli Ukrainy potrzebujących kontaktu z polskimi władzami i instytucjami. Na granicy, w szpitalu, w urzędzie, a także w naszych placówkach bankowych, można łatwo połączyć się z tłumaczem przez internet i rozmawiać w swoim języku – wskazała przedstawicielka biura prasowego banku.

Rachunek bankowy dla Ukraińców w ING Banku Śląskim

ING Bank Śląski przygotował dla obywateli Ukrainy specjalne konto wraz z kartą debetową i bankowością internetową oraz Konto lokacyjne – informuje Magdalena Ostrowska, Starszy Menedżer ds. Komunikacji.

O pierwszy z tych produktów mogą wystąpić Ukraińcy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r.

– Bank oferuje je wraz kartą debetową oraz dostępem do bankowości internetowej. Umowa jest zawierana na 12 miesięcy. Konto ma charakter pomocowy w związku z tym ma pewne ograniczenia – jest prowadzone tylko w złotych polskich z limitem wpłat w miesiącu. Limit obejmuje równowartość 2 tys. euro oraz limit salda – maksymalnie 1 tys. euro. Kartę, która będzie wysłana na adres korespondencyjny, będzie można zamówić podczas otwarcia rachunku – wskazuje przedstawicielka banku, dodając, iż zarówno samo prowadzenie rachunku, jak i wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą są darmowe.

Bank ma też ofertę dla tych obywateli Ukrainy, którzy dysponują nadwyżką gotówki i są zainteresowani oszczędzaniem. – Rachunek o charakterze lokatowym jest bezpłatny, prowadzony w złotych polskich. Umowa jest zawierana na 12 miesięcy. Maksymalna kwota środków przechowywanych na tym koncie stanowi równowartość 200 tys. euro. Konto lokacyjne dla Uchodźców nie ma możliwości realizacji przelewów. Oprocentowanie Konta lokacyjnego ma stawkę zmienną, obliczaną w skali roku, która aktualnie wynosi 0,5% – wskazała Magdalena Ostrowska, dodając, iż oba rodzaje rachunków można otworzyć zarówno w placówkach banku, jak i punktach sprzedażowych ING Express, zlokalizowanych w centrach handlowych i czynnych z reguły dłużej niż oddziały.

– W części tych punktów klienci mogą liczyć na obsługę w języku ukraińskim lub rosyjskim – dodaje reprezentantka banku.

Rachunek bankowy dla Ukraińców w Banku Millennium

Agnieszka Kubajek, Bank Millennium S.A. Departament Public Relations potwierdziła, że od 5 marca br. obywatele Ukrainy mogą otworzyć konto w tej instytucji w uproszczony sposób, legitymując się jedynie paszportem zagranicznym w oddziałach własnych Banku Millennium w całej Polsce.

– Udokumentowanie zamieszkania oraz zatrudnienia w Polsce nie jest wymagane – dodaje przedstawicielka banku, przypominając, iż nowo otwierane konta są zwalniane z opłat za prowadzenie, podobnie zresztą jak wydawana o rachunku karta debetowa oraz wszystkie wypłaty z bankomatów dokonywane z jej użyciem.

– Po pobraniu aplikacji mobilnej możliwe jest uruchomienie płatności zbliżeniowych telefonem (tokenizacja karty), co pozwala na natychmiastowe korzystanie ze środków na rachunku – informuje Agnieszka Kubajek. Równocześnie bank wprowadził następujące ułatwienia dla obywateli Ukrainy (mogą z nich korzystać od 27 lutego):

– zwolnienie klientów narodowości ukraińskiej z opłat za obsługę konta, za kartę płatniczą oraz za wszystkie wypłaty z bankomatów, do odwołania.

– zniesienie prowizji od wszystkich przelewów zagranicznych przekazywanych przez klientów indywidulanych do Ukrainy, niezależnie od narodowości nadawcy, do odwołania.

Aby skorzystać z konsultantów posługujących się językiem ukraińskim w Banku Millennium, należy wybrać numer +48 22 598 40 45.

Rachunek bankowy dla Ukraińców w PKO BP

Małgorzata Witkowska, Specjalista w Departamencie Komunikacji Korporacyjnej PKO Banku Polskiego,  wskazuje na udogodnienia dla uchodźców wojennych i innych obywateli Ukrainy, przewidziane przez tę instytucję.

Należy do nich między innymi PKO Konto bez Granic, udostępniane wraz z kartą i dostępem do rachunku online oraz mobilnym, bezpłatne przez pierwszych 12 miesięcy.

– Aby je otworzyć, obywatel Ukrainy powinien posługiwać się jednym z poniższych dokumentów: paszport zagraniczny, ukraiński dowód osobisty w wersji plastikowej – paszport wewnętrzny (wydawany od 2016 r.), dowód osobisty kraju Unii Europejskiej lub tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca.

PKO Bank Polski jak i Narodowy Bank Polski stosują ten sam kurs, co oznacza, że żaden z wymienionych banków nie zarabia na wymianie hrywien na złote

Jest możliwość również założenia czasowego konta na podstawie dokumentów: powiadomienie o nadaniu PESEL, ukraiński dowód osobisty w wersji książeczkowej, Karta Polaka, dokument stwierdzający tożsamość wystawiony przez urzędy RP, zaświadczenie z konsulatu potwierdzające tożsamość. W przypadku tych dokumentów konto będzie funkcjonowało w ograniczonym zakresie, a klient będzie zobowiązany do dostarczenia dokumentu weryfikującego jego tożsamość w okresie 6 miesięcy od momentu otwarcia konta.

Te ograniczenia to m.in.: miesięczny limit obciążeń na rachunku w wysokości równowartości 1 000 EUR, roczny limit wpływów na rachunek do kwoty równowartości 12 000 EUR. Przy otwarciu konta dla obcokrajowców nie jest wymagane posiadanie adresu zamieszkania w Polsce ani telefonu polskiego operatora sieci komórkowej – podkreśliła przedstawicielka największego polskiego banku, dodając, że od 26 marca obywatele Ukrainy mogą założyć konto również na PGE Narodowym, gdzie Ukraińcy mogą ubiegać się o polski nr. PESEL.

Równolegle bank zrezygnował z prowizji za wykonanie szybkiego przelewu do Kredobanku, a także za zlecenie przelewu zagranicznego do każdego banku w Ukrainie. Inna formą wsparcia dla osób przybywających z Ukrainy jest umożliwienie wymiany hrywien na złote.

Jest to możliwe w 100 oddziałach PKO Banku Polskiego. – Wymienić można do 10 tysięcy hrywien na jedną osobę, która ukończyła 18 lat. Dokumentem uprawniającym do transakcji jest ukraiński dowód osobisty wydany po 2016 roku, w wersji plastikowej – paszport wewnętrzny albo ukraiński paszport zagraniczny. Wszystkie hrywny skupione przez PKO Bank Polski, zostaną sprzedane do Narodowego Banku Polskiego, który po zakończeniu skupu odsprzeda je Narodowemu Bankowi Ukrainy.

Zarówno PKO Bank Polski jak i Narodowy Bank Polski stosują ten sam kurs, co oznacza, że żaden z wymienionych banków nie zarabia na wymianie hrywien na złote. Program wymiany hrywien na złote to efekt współpracy Narodowego Banku Polskiego oraz Narodowego Banku Ukrainy – PKO Bank Polski pełni w nim rolę operatora – deklaruje Małgorzata Witkowska.

Rachunek bankowy dla Ukraińców w Pekao S.A.

Podobne możliwości zapewnia uchodźcom Bank Pekao S.A. Biuro komunikacji tej instytucji wskazuje, że od 1 marca w ramach specjalnej oferty prowadzenie konta, karty, wypłaty z bankomatów i przelewy z i na Ukrainę są bezpłatne.

– Dotyczy to zarówno transakcji dokonywanych przez klientów indywidualnych, jak i firmowych. Nie pobieramy również żadnej marży ani opłat za wymianę walut przy transakcjach kartą do konta za granicą. Uprościliśmy także maksymalnie procedurę otwarcia konta dla klientów indywidualnych – wystarczy jeden dokument identyfikujący obywatela Ukrainy np. paszport  – czytamy w informacji przekazanej przez bank. Instytucja ta posiada również bezpłatna ofertę dla ukraińskich przedsiębiorców, którzy pozostawili swój biznes za wschodnią granicą.

– Nie pobieramy opłat za rachunki firmowe, karty debetowe oraz zapewniamy przedsiębiorcom pełną i darmową obsługę gotówkową oraz w bankowości elektronicznej – zapewnia Bank Pekao, dodając, iż od dłuższego czasu dysponuje on aplikacją mobilną PeoPay i bankowością internetową Pekao24 w języku ukraińskim dla klientów indywidualnych oraz obsługę w tym języku z konsultantami infolinii.

– Dodatkowo Bank Pekao, który jako agent rozliczeniowy obsługuje w Polsce transakcje kartami płatniczymi wydanymi m.in. przez banki ukraińskie zarówno w swoich bankomatach, jak i swoich terminalach POS w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie zdecydował o zwolnieniu tych transakcji z dodatkowych kosztów przewalutowania. W tym celu dla kart wydanych przez banki ukraińskie wyłączył usługę przewalutowania transakcji (Dynamic Currency Conversion) – czytamy w informacji przekazanej przez biuro prasowe banku.

Rachunek bankowy dla Ukraińców w BPS

Swoją propozycję dla obywateli Ukrainy mają też lokalne instytucje finansowe. Przykładem może być Bank BPS, który oferuje im konto osobiste wraz z kartą debetową VISA bez opłat.

Informacja o ofercie podana jest na stronach Banku w języku ukraińskim.

Banki SGB: rachunki dla obywateli Ukrainy zwolnione z opłat

Banki spółdzielcze SGB dołączyły do dużej grupy instytucji finansowych, które włączają się aktywnie w przygotowania dedykowanych ofert  dla uchodźców z terytorium Ukrainy. Coraz więcej klientów z terytorium Ukrainy jest zainteresowanych otwarciem rachunki w bankach spółdzielczych Grupy SGB.

Klienci z Ukrainy przed zawarciem umowy otrzymują dokumentację przetłumaczoną w jednym z wymienionych języków: ukraiński, rosyjski lub angielski.

Rachunki zakładane przez uchodźców są w bankach SGB zwolnione między innymi z opłat za  prowadzenie rachunku, przelewy, wydanie i obsługę karty płatniczej, wypłatę gotówki w bankomatach i kasach banków.

Źródło: aleBank.pl