Przewodniczący Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających ZBP o wyzwaniach dla banków lokalnych

Przewodniczący Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających ZBP o wyzwaniach dla banków lokalnych
Krzysztof Karwowski,
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Krzysztof Karwowski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie, Przewodniczący Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających Związku Banków Polskich uczestniczył zarówno w obecnej jak i poprzedniej Strategicznej Szkole Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej. Poprosiliśmy go o porównanie sytuacji sektora spółdzielczego w okresie przed pandemią, kiedy odbyło się pierwsze tego typu spotkanie przedstawicieli bankowości lokalnej, a chwilą obecną.

Krzysztof Karwowski wymienił szereg zmian, która zaszły w okresie tych kilku lat. Przede wszystkim wskazał na zmiany technologiczne w sektorze bankowym. Mówił także o wpływie pandemii i wojny w Ukrainie na otoczenie biznesowe i sposób funkcjonowania banków.

Jedną z najistotniejszych konsekwencji pandemii i rozwoju technologii  jest nasza  akceptacja pracy zdalnej.

Istotnym wyzwaniem jest rozwój i wykorzystanie również w bankach szeroko rozumianej sztucznej inteligencji, w tym GenAI.

Kolejnym systemowym zadaniem dla całego sektora bankowego jest przejście na nowe wskaźniki referencyjne.

Dobry moment do inwestycji modernizacyjnych w bankach spółdzielczych

Inflacja i pojawienie się w związku z nią wyższych stóp procentowych poprawiło w sposób bardzo istotny wynik odsetkowy banków spółdzielczych, ale to nie może uśpić naszej czujności i odpowiedzialności za przyszłość banków, którymi kierujemy.

Ta wysokość stóp procentowych, to nie jest docelowy model funkcjonowania rynku. Jeśli popatrzymy na cel inflacyjny, który w normalnej sytuacji odzwierciedlony jest w wysokości stóp procentowych, to ich poziom w przedziale 2-3%, przy szacowanym poziomie kosztów, może oznaczać ogromny wyzwanie dla sektora, które już dzisiaj trzeba odpowiedzialnie uwzględniać – zaznaczył Krzysztof Karwowski.

„Wcześniej byliśmy na dnie dołka jeżeli chodzi o wyniki finansowe. Teraz jesteśmy na szczycie góry i przed nami jeszcze płaskowyż, na którym będziemy jak myślę przez najbliższy rok lub dwa lata” – powiedział Przewodniczący Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających ZBP.

W jego opinii to doskonały moment na inwestycje technologiczne w sektorze.

„Musimy mieć z tyłu głowy, że inwestycje poczynione dziś będą się przekładać na koszty amortyzacji w przyszłości, a przy rosnącej presji płacowej powstałe koszty zostaną nam na stałe,  więc te inwestycje trzeba realizować bardzo rozsądnie” – mówił Krzysztof Karwowski.

Zmiany demograficzne

Kolejną kwestią poruszoną w wywiadzie z Przewodniczącym Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających ZBP były niekorzystne zmiany demograficzne jakie dotykają szereg regionów Polski, co szczególnie jest groźne dla Banków Spółdzielczych, które z natury rzeczy działają lokalnie. W niektórych regionach kraju depopulacja przyjmie krytyczne rozmiary.

Zdaniem naszego rozmówcy niekorzystne trendy demograficzne może w pewnym stopniu złagodzić zmiana podejścia Polaków do mieszkania i pracy poza wielkimi miastami.

Po pandemii, kiedy pojawiła się na szeroką skalę możliwość pracy zdalnej, kiedy posiadanie łącza internetowego jest możliwe w prawie w każdym miejscu w Polsce, „prowincja” nabrała nowych walorów” – stwierdził Krzysztof Karwowski.

Zaznaczył jednak, że depopulacja i zmiana struktury wiekowej Polaków rodzą również problemy kadrowe dla bankowości lokalnej.

Największym wyzwaniem dla banków spółdzielczych w kolejnych latach będzie nie wielkość kapitałów, ale będzie nim pozyskanie odpowiedniej kadry do pracy w bankach.”

Źródło: BANK.pl