Przedsiębiorcy chcą pilnego rozwiązania problemu nieoskładkowanych umów zlecenia

Przedsiębiorcy chcą pilnego rozwiązania problemu nieoskładkowanych umów zlecenia
Fot. stock.adobe.com/ESCALA
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Przełamanie "pułapki średniego dochodu" nie jest możliwe w sytuacji, gdy przedsiębiorstwa zmuszone są do konkurowania ceną usług - a jedyną formą obniżenia ceny jest nie oskładkowanie pensji pracownika. Dlatego Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wskazuje, że konieczne jest pilne rozwiązanie problemu nieoskładkowanych umów zlecenia.

#FPP wskazuje, że konieczne jest pilne rozwiązanie problemu nieoskładkowanych umów zlecenia #składki #praca

„Zgodnie z art. 67. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Należy wobec tego zadać pytanie: dlaczego Państwo nie zapewnia pracownikom, którzy przez wiele lat wykonywali pracę na podstawie umowy zlecenia – która była nieoskładkowana, możliwości skorzystania z przysługującego im konstytucyjnego uprawnienia?” – czytamy w komunikacie.

Trudna sytuacji osób wykonujących nieoskładkowane formy zatrudnienia

Osoby, które wykonując nieoskładkowane formy zatrudnienia, znajdują się w dużo trudniejszej sytuacji w systemie ubezpieczeń społecznych niż inni pracownicy. Ze względu na opłacanie składek od podstawy wymiaru niższej od płacy minimalnej nie tylko nie odłożyły na emeryturę wystarczających środków, ale także nie będą mogły legitymować się okresami składkowymi i nieskładkowymi uprawniającymi do najniższej emerytury, uważa Federacja.

„Polskie władze publiczne muszą mieć świadomość narastającego problemu osób otrzymujących świadczenia na poziomie nie pozwalającym na zaspokojenie nawet najbardziej podstawowych potrzeb i powinny przedsięwziąć racjonalne działania mające nie dopuścić do jego dalszej eskalacji. W obecnej sytuacji podwyżki emerytury minimalnej wyczerpały swoją skuteczność jako instrument polityki ukierunkowanej na poprawę sytuacji emerytów. Wynika to z tego, że główną przyczyną niskich emerytur jest niewystarczający staż składkowy, a nie zbyt niski kapitał” – powiedział główny ekonomista FPP, ekspert Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) Łukasz Kozłowski, cytowany w komunikacie.

Jakie rozwiązanie proponuje FPP?

„Jedynym sposobem na zatrzymanie tendencji wzrostu liczby osób pobierających świadczenie na poziomie niższym od minimalnego – o potencjalnie katastrofalnych skutkach w wymiarze społecznym – jest zabezpieczenie okresów ubezpieczeniowych osobom, które dotychczas świadczyły pracę na podstawie nieoskładkowanych umów zlecenia, gdzie okresy zatrudnienia w tej formie praktycznie nie przekładały się na nabycie uprawnień do najniższego gwarantowanego świadczenia” – dodał ekspert.

Źródło: ISBnews