Przed drugą częścią FLBS: banki spółdzielcze w programach odbudowy i zielonej transformacji polskiej gospodarki

Przed drugą częścią FLBS: banki spółdzielcze w programach odbudowy i zielonej transformacji polskiej gospodarki
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Przed drugą częścią Forum Liderów Banków Spółdzielczych, które odbędzie się 23 września rozmawiamy z Bartoszem Kublikiem, prezesem zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.

Karol Mórawski: Przed nami kolejne, drugie webinarium tegorocznego FLBS. Jakie zagadnienia będą omawiane podczas debaty eksperckiej, w której Pan Prezes weźmie udział?

Bartosz Kublik: Zakładam, ze w ramach tego panelu będziemy mieli szansę podyskutować o tym, jak w najbardziej efektywny sposób dla polskiej gospodarki w dłuższym okresie wykorzystać te fundusze, które są przewidziane dla Polski w ramach Europejskiego Funduszu Odbudowy i Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi tu również o niemałe środki, dedykowane zielonej transformacji polskiej gospodarki.

Debata podczas FLBS, w której będę uczestniczył, stanowi też okazję by zastanowić się, w jaki sposób nasze struktury w terenie, ale też i banki zrzeszające, mogą przygotować się na to, by w sposób efektywny dla siebie, a przede wszystkim dla swoich klientów, wziąć udział w tym programie.

Niechcianym elementem krajobrazu, zwłaszcza na obszarach mniej zurbanizowanych, wciąż są słynne kopciuchy. Banki spółdzielcze już mają doświadczenie w dziedzinie transformacji energetycznej, co jeszcze można zrobić, by zdynamizować proces wymiany źródeł ciepła?

Mamy do czynienia z niełatwym i odpowiedzialnym zadaniem, i liczę na to, że podczas dyskusji będziemy mogli uszeregować wyzwania z nim związane pod kątem ich ważności.  Z pewnością można i należy doskonalić procedury na styku z agendami państwa, które zajmują się dystrybucją środków w ramach programów wymiany źródeł ogrzewania.

Jest w tym zakresie z pewnością sporo do zrobienia, w szczególności jeśli chodzi o upraszczanie procedur pod kątem przeciętnego Kowalskiego, co w moim odczuciu powinno przynieść  najlepsze rezultaty.

Efektywna realizacja zielonej transformacji będzie wymagała nie tylko odpowiedniej absorpcji środków, ale także zmian w funkcjonowaniu lokalnej bankowości. Co zdaniem Pana Prezesa powinno się dokonać w tej sferze, by można było stawiać czoła współczesnym wyzwaniom?

To bardzo rozległe zagadnienie, i w tak krótkiej rozmowie jesteśmy w stanie jedynie zarysować pewne aspekty. Jeśli chodzi o krótkoterminowe zwiększenie efektywności sięgania przez naszych klientów po te środki, to, jak już wspominałem, niezbędna jest praca na styku banku zrzeszającego, banków lokalnych i agend państwa, które dystrybuują te środki, czy w formie dotacji czy wsparcia o charakterze zwrotnym.

Dużo szerszym tematem jest odpowiednie przygotowanie polskiej bankowości lokalnej do wyzwań horyzontalnych, strategicznych, takich, jak zielona transformacja, ale i robotyzacja, automatyzacja, zanikanie pewnych zawodów i dziedzin działalności gospodarczej, czy wreszcie redystrybucja dochodu narodowego.

Chodzi o to, by nie płynął on tylko do największych aglomeracji, ale także i na prowincję, czyli w te miejsca, w których banki spółdzielcze są naturalnym elementem krajobrazu gospodarczego, a przede wszystkim finansowego.

Domyślam się, że podczas dyskusji nie zabraknie odwołania do Gospodarki 4.0, automatyzacji i sztucznej inteligencji. Czy z punktu widzenia lokalnych instytucji finansowych kwestie te należy traktować raczej jako szansę, czy raczej wyzwanie?

Uważam, że jedna i druga odpowiedź jest właściwa. Wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań z zakresu AI, niewątpliwie towarzyszyć będą rozliczne wyzwania, co nie zmienia faktu, iż przemiany cywilizacyjne stanowią co do zasady szanse i nowe możliwości.

Więcej podczas Forum Liderów Banków Spółdzielczych, 23 września 2021 r.

Zapraszamy!

Strona konferencji: www.aleBank.pl/FLBS

Transmisja online: www.aleBank.pl/FLBS-2021-transmisja-on-line

Źródło: aleBank.pl