Propozycja rządu: wakacje kredytowe nie dla wszystkich

Propozycja rządu: wakacje kredytowe nie dla wszystkich
Wakacje Kredytowe | Źródło: AdobeStock
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W obecnej formule wakacji kredytowych nie ma żadnych kryteriów dochodowych. Rząd przygotował projekt ustawy przedłużającej wakacje kredytowe na 2024 rok, jednak proponuje wprowadzenie w nich kryterium dochodowego, a także ograniczeń związanych z wysokością kredytu.

Rząd proponuje aby zawieszenie spłaty kredytu mieszkaniowego na warunkach jakie obowiązywały w roku 2023 było możliwe także w roku 2024. Jednak w stosunku do obowiązujących obecnie regulacji proponuje wprowadzenie ograniczenia katalogu osób uprawnionych do skorzystania z zawieszenia spłaty kredytu – podano na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o czym informuje PAP Biznes.

Zgodnie z projektem uprawnienie takie przysługiwać będzie kredytobiorcom, których kwota kapitału udzielonego kredytu była nie wyższa niż 400.000 zł.

„Kwotę tę ustalono na podstawie danych Komisji Nadzoru Finansowego jako odpowiadającą średniej kwocie kredytu hipotecznego udzielanego na zakup mieszkania, podlegającego zawieszeniu na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów” – napisano na stronach KPRM.

Czytaj także: Prezes ZBP o kryterium dochodowym w przedłużanych wakacjach kredytowych>>>

Dodano, że w przypadku gdy kwota kapitału udzielonego kredytu będzie wyższa niż 400.000 zł, ale nie wyższa niż 800.000 zł, zawieszenie spłaty kredytu będzie również możliwe.

„W takim przypadku skorzystać będzie mógł z niego kredytobiorca w przypadku którego stosunek wydatków związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu do średniego miesięcznego dochodu jego gospodarstwa domowego przekracza 50 proc.” – dodano.

Z wakacji kredytowych mogą korzystać osoby, które spłacają kredyt hipoteczny zaciągnięty na własne potrzeby mieszkaniowe w walucie polskiej przed 1 lipca 2022 r. W obecnej formie nie ma żadnych kryteriów dochodowych.

Wszystko wskazuje na to, że nowelizacja ustawy o wakacjach kredytowych zależeć będzie od parlamentu nowej kadencji.

Czytaj także: MFW o polskiej gospodarce, wakacjach kredytowych i kredytach walutowych

Źródło: PAP BIZNES, BANK.pl