Program Polityka Nowej Szansy: ustawa o pomocy publicznej dla firm jest zbyt skromna?

Program Polityka Nowej Szansy: ustawa o pomocy publicznej dla firm jest zbyt skromna?
Fot. stock.adobe.com/skora-fotoprojekt.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
120 mln zł rocznie przez 10 lat przeznaczy budżet państwa na wsparcie dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji na skutek koronawirusa, prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o udzielaniu pomocy publicznej dla firm. Organizacje przedsiębiorców twierdzą, że przewidziana ustawą pomoc jest zbyt mała.

#PolitykaNowejSzansy: Operatorem jest #ARP, która będzie decydowała o środkach, akceptowała plany restrukturyzacyjne, a także pomagała firmom w praktyce przeprowadzić restrukturyzacje #PomocPubliczna #MŚP #COVID19 #WsparcieFirm @AgencjaRozwoju

System pomocy dla przedsiębiorców w trudnościach został określony w rządowym programie Polityka Nowej Szansy i ma przeciwdziałać przedwczesnej likwidacji przedsiębiorstw.

Ministerstwo Rozwoju wyjaśniało, że dzięki ustawie o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, 120 mln zł rocznie przez 10 lat trafi do przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudniej sytuacji w związku z koronawirusem.

Firmy będą mogły też również uzyskać ulgę na restrukturyzację niektórych należności publiczno-prawnych o szacunkowej wartości 50 mln zł rocznie.

Czytaj także: Tylko do 31 lipca średnie firmy mogą złożyć wniosek do PARP o pomoc z Unii Europejskiej

Kto może skorzystać z pomocy?

Adresatem nowych rozwiązań będą firmy, które są w trakcie postępowania upadłościowego lub stanęły wobec groźby likwidacji. Pomoc będzie mogła być skierowana wyłącznie na działania restrukturyzacyjne lub wsparcie płynności finansowej, w związku z realizowaną restrukturyzacją.

Wsparcie ma trafić zarówno do sektora MŚP, jak i dużych firm.

Pożyczki na 6 do 18 miesięcy dla MŚP

Co do zasady pomoc będzie miała formę krótkookresowej pożyczki (pomoc na ratowanie), a ich wysokość będzie każdorazowo uzależniona od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Pożyczki będą udzielane na 6 miesięcy.

Jeżeli okres lub wysokość tej pomocy okaże się niewystarczająca, przedsiębiorca z sektora MŚP będzie mógł wystąpić o dodatkową pożyczkę z puli tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego i przedłużyć tym samym okres spłaty do 18 miesięcy.

Czytaj także: Koronawirus: 2,6 mld euro na faktoringowe wsparcie polskich firm

Pomoc na restrukturyzację dla dużych firm

W przypadku dużych firm, będą one mogły ubiegać się o dodatkową pomoc lub wydłużenie terminu spłaty pożyczki w ramach pomocy na restrukturyzację. Takie rozwiązanie ma pomóc przedsiębiorcy zachować płynność do czasu opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji.

Ministerstwo tłumaczyło, że jeśli firma będzie mogła normalnie kontynuować swoją działalność, to będzie ona zobowiązana do złożenia stosownego oświadczenia i zwrotu pożyczki.

Zgodnie z ustawą, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne przyznawane będzie na okres do 18 miesięcy. Z tego rozwiązania skorzystać będą mogły firmy, które mogą samodzielnie przeprowadzić restrukturyzację, ale potrzebują wsparcia płynności finansowej po to, aby cały proces przebiegł skutecznie. Resort wyjaśniał, że ta forma pomocy będzie skierowana do mikro, małych i średnich firm tylko w ramach zatwierdzonego przez KE programu pomocowego.

Czytaj także: Fundusz Dopłat do Oprocentowania kredytów dla przedsiębiorców już dostępny

Nowe przepisy stanowią ponadto, że pomoc na restrukturyzację będzie przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie nie udźwignęliby restrukturyzacji, ale opracowali jej plan – którego koszty mogą być finansowane jako element pomocy na ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne.

Operatorem Polityki Nowej Szansy jest Agencja Rozwoju Przemysłu, która będzie decydowała o środkach, akceptowała plany restrukturyzacyjne, a także pomagała firmom w praktyce przeprowadzić restrukturyzacje.

Opinia organizacji pracodawców

Przedstawiciele organizacji pracodawców mają wiele zastrzeżeń do Polityki Nowej Szansy. Poproszony przez nas o opinię o wprowadzanych w życie rozwiązaniach Piotr Wołejko, ekspert Pracodawców RP ds. społeczno-gospodarczych stwierdził:

– „Trudno uznać ustawę o pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorczej za przełomową bądź kluczową dla polskiego biznesu. Świadczą o tym nie tylko zawarte w niej przepisy oraz limit finansowania – 120 milionów zł rocznie – lecz także droga legislacyjna, którą ta ustawa przeszła.

Wpłynęła do Sejmu pod koniec marca, wraz z pierwszą Tarczą Antykryzysową i… słuch po niej zaginął. W międzyczasie uchwalono cztery odsłony Tarczy Antykryzysowej oraz uruchomiono Tarczę Finansową, zamrożono i w dużej mierze odmrożono gospodarkę, odbyły się wybory prezydenckie.

Opiniowaliśmy przedmiotową ustawę na etapie jej projektowania i zwracaliśmy uwagę na skomplikowanie i formalizm procesu restrukturyzacyjnego oraz bardzo niewielką skalę finansowania, który ma w tym dopomóc. Żaden z tych zarzutów nie stracił na aktualności.”

Opinia Witolda Michałka, eksperta BCC jest krótsza, ale bardziej dosadna:

„- Jeśli przekazana informacja nie zawiera błędu i podpisana ustawa o pomocy publicznej dla firm będzie wynosić będzie 120 mln zł rocznie, to w odpowiedzi na pytanie aleBank.pl – co zmieni w działalności przedsiębiorców ta ustawa, można jedynie odpowiedzieć, że w skali globalnej nic, za wyjątkiem tych niewielu, zapewne kilku-kilkunastu firm rocznie, które taką pomoc ze wskazanej puli uzyskają.

W świetle problemów gospodarczych spowodowanych przez koronawirusa, zawarta w ustawie wielkość pomocy publicznej wydaje się dość ponurym żartem.”

Źródło: PAP BIZNES, aleBank.pl