Program Czyste Powietrze – to się będzie opłacać

Program Czyste Powietrze – to się będzie opłacać
Bogusław Białowąs, photo: Dariusz Iwański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jak w mądry sposób skorzystać z programu "Czyste Powietrze" i płacić mniejsze rachunki za ogrzewanie domu - mówi Bogusław Białowąs prezes BOŚ BANK S.A.

#BogusławBiałowąs: Naszym celem jest nie tylko poprawa jakości powietrzna, lecz także osiągnięcie efektu ekonomicznego, który pozwoli spłacać zobowiązania z oszczędności uzyskanych po realizacji termomodernizacji #CzystePowietrze #Termomodernizacja @NFOSiGW @BOS__Bank @MinSrodowiska

Robert Lidke: Jaką ofertę ma Bank Ochrony Środowiska dla przeciętnego Kowalskiego, który chciałby zmniejszyć swoje wydatki na energię zużywaną przez jego gospodarstwo domowe?

Bogusław Białowąs: W Banku Ochrony Środowiska można uzyskać kompleksowe doradztwo w zakresie realizacji danego przedsięwzięcia od strony technicznej oraz finansowej, czyli tzw. montażu finansowego. Mamy wyspecjalizowane grono inżynierów – ekologów, którzy doradzą na każdym etapie prowadzenia projektu, jakie należy podjąć działania, aby uzyskać odpowiednią efektywność przedsięwzięcia,  np.  w zakresie doboru urządzenia grzewczego  czy sposobu docieplenia. Wybór zakresu i metody termomodernizacji powinien być dostosowany do technologii budynku w jakiej został wykonany.

Nasi eksperci przede wszystkim pomagają w doborze najlepszego sposobu finansowania. Oferujemy finansowanie komercyjne, jak i z elementami dotacyjnymi, które dla przeciętnego  Kowalskiego dostępne jest dzięki współpracy z  Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Większe podmioty obsługiwane są przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a BOŚ oferuje finansowanie uzupełniające środki Funduszu.

Jeszcze we wrześniu będzie można złożyć wniosek na termomodernizację domów w ramach programu Czyste Powietrze. W zależności od wielkości dochodu przypadającego na pojedynczą osobę w gospodarstwie domowym, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielą nisko oprocentowanego finansowania. Fundusze będą oferować dofinansowanie sięgające do 90 procent wartości realizowanego przedsięwzięcia. Tak wysoka dotacja dotyczy osób o najniższych
dochodach. Krótko mówiąc, im niższe zarobki, tym wyższe dofinansowanie.

 

Inaczej mówiąc, będzie można przyjść do banku z planem swojego domu, pokazać go ekspertom  pracującym w BOŚ, a oni doradzą co konkretnie można zrobić aby nasz budynek był bardziej sprawny energetycznie…

Klient może powiedzieć: „Mam budynek o następujących parametrach, mam pomysł aby go ocieplić. Do izolacji chcę użyć styropianu i chcę wymienić piec na bardziej sprawny, oszczędny i ekologiczny, np. piec węglowy piątej generacji.”

Nasz ekspert może uznać ten pomysł za świetny, ale może też wskazać rozwiązanie zamienne lub uzupełniające. Przykładowo – w kwestii wyboru pieca węglowego piątej generacji, ekspert może zasugerować użycie pieca gazowego, ponieważ z planu zagospodarowania przestrzennego i planu inwestycyjnego gminy wynikać będzie, że w przyszłym roku miejscowość klienta zostanie przyłączona do sieci gazowej.

Tego typu doradztwo  jest bezpłatne?

Całkowicie bezpłatne. Bank jest partnerem programu „Czyste Powietrze”. W ramach partnerstwa zobowiązaliśmy się do prowadzenia szkoleń i informowania potencjalnych klientów o możliwości uzyskania odpowiedniego dofinansowania.

Kiedy klient już wie, co powinien zmienić w swoim domu, co dzieje się dalej…

Powinien wówczas złożyć wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Bardzo często pojawia się też pytanie o finansowanie. Klient zakłada, że część finansowania otrzyma z dotacji, część z preferencyjnego finansowania, ale brakuje mu wkładu własnego, aby zamknąć inwestycję. I tu możemy zaoferować nasze kredytowanie komercyjne, którego oprocentowanie jest zbliżone do preferencyjnego finansowania ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

To oznacza, że oprocentowanie jest niższe od proponowanego oprocentowania kredytów przez inne banki komercyjne?

Rzeczywiście tak jest. Chodzi o to, aby klient nie pogubił się w gąszczu ofert rynkowych proponowanych przez różne banki.

A kto wybiera firmę instalacyjną, klient, bank czy fundusz?

Właściciele środków finansowych nie mogą wskazywać  wykonawcy termomodernizacji. Wybór jest po stronie klienta. Należy jednak pamiętać, że  na każdym etapie inwestycji, tzn. przed, a szczególnie po jej zakończeniu, powinien być przeprowadzony audyt inwestycji, gdzie osoba biegła w kwestiach budowlanych potwierdzi prawidłowość wykonania zadania inwestycyjnego. Audytorami są eksperci z listy przygotowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

To jest pierwszy od wielu lat program, adresowany do osób fizycznych. Dotychczasowe programy termomodernizacji i remontów, dobrze odbierane przez rynek, dedykowane były głównie wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym. Do niedawna domy jednorodzinne bardzo rzadko korzystały z tego typu wsparcia, które wiązało się ze sporym obciążeniem kredytowym. Szacuje się, że obecnie mamy w Polsce ponad 3 miliony domów jednorodzinnych, które w najbliższym czasie powinny zostać  objęte kompleksową termomodernizacją w ramach programu „Czyste Powietrze.”

Jakiego zainteresowania ze strony klientów spodziewają się Państwo?

W każdym programie okres początkowy jest najtrudniejszy, ponieważ klienci nie wiele wiedzą na temat programu. Nie mają świadomości jego atrakcyjności. W tym przypadku jestem pewien, że wniosków będzie bardzo dużo. Przesłanką do takiego przekonania jest ogromna liczba telefonów, które odebraliśmy w sprawie programu już na etapie jego zapowiedzi. Wierzymy, że program „Czyste Powietrze” będzie miał realny wpływ na poprawę jakości powietrza w Polsce.

Należy rozumieć, że badanie projektu klienta ( o czym mówiliśmy przed chwilą), pokazuje konkretne oszczędności danego gospodarstwa domowego, bo chyba do przeciętnych obywateli bardziej „przemawiają” korzyści ekonomiczne, niż mimo wszystko efekty ekologiczne?

Termomodernizację przeprowadza się po to, by uzyskać konkretne oszczędności. Założeniem jest  maksymalne obniżenie rachunków. Naszym celem jest nie tylko poprawa jakości powietrzna, lecz także osiągnięcie efektu ekonomicznego, który pozwoli spłacać zobowiązania z oszczędności uzyskanych po realizacji termomodernizacji. Zatem wypracowane oszczędności będą współfinansować spłatę kredytu.