Prognozy 2020: wolniejszy wzrost gospodarczy przy rosnących cenach

Prognozy 2020: wolniejszy wzrost gospodarczy przy rosnących cenach
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Styczniowe dane z polskiej gospodarki wpisały się w oczekiwania co do wolniejszego wzrostu w całym 2020 r. Dane z poszczególnych sektorów nie zaskakiwały istotnie ani na plus, ani na minus. Za najważniejszy odczyt uważamy inflację, bowiem po raz pierwszy od września 2012 r. wzrosła ona powyżej górnego celu inflacyjnego NBP.
Dane makroekonomiczne 2020: wolniejszy wzrost przy rosnących cenach #gospodarka #inflacja #NBP

Produkcja przemysłowa (w cenach stałych, niewyrównana sezonowo, w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) w styczniu 2020 r. zanotowała wzrost o 1,1 proc. r/r, co było o 1,2 pkt proc. powyżej oczekiwań rynkowych. Największy wzrost miał ponownie miejsce w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (+9,3 proc. r/r), a z kolei największy spadek dotyczył wydobycia węgla kamiennego i brunatnego (-27,3 proc. r/r). Z kolei odczyt produkcji przemysłowej skorygowany o czynniki sezonowe zanotował wzrost o 3,5 proc. r/r.

Czytaj także: Nowe zamówienia i wydajność w przemyśle wzrosły w styczniu 2020 r.

Produkcja budowlano-montażowa w styczniu wzrosła o 6,5 proc. w skali roku. Najsilniejszy wzrost (+17 proc. r/r) zanotowały jednostki specjalizujące się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Dwucyfrową dynamiką (+11 proc. w skali roku) mogły się także pochwalić przedsiębiorstwa zajmujące się specjalistycznymi robotami budowlanymi. Jedyną grupą, która zanotowała w styczniu spadek (-4 proc. r/r) była budowa budynków. Odczyt produkcji budowlano-montażowej skorygowany o czynniki sezonowe zanotował wzrost o 8,7 proc. r/r.

Styczniowe dane z rynku deweloperskiego były przyzwoite. O 17 proc. r/r wzrosła liczba rozpoczętych budów. Z kolei liczba oddanych mieszkań zanotowała wzrost o 7 proc. w skali roku. Natomiast w przypadku liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym mieliśmy do czynienia ze spadkiem rzędu 9 proc. r/r.

GUS: więcej mieszkań oddanych do użytku i rozpoczętych budów, mniej pozwoleń w styczniu 2020 r.>>

W przypadku danych z rynku pracy mieliśmy do czynienia z zaskoczeniem w przypadku wynagrodzenia i rozczarowaniem w przypadku zatrudnienia. W styczniu 2020 r. średnie wynagrodzenie wyniosło 5 282,80 zł brutto miesięcznie, co oznacza wzrost o 7,1 proc. r/r, podczas gdy konsensus wynosił +6,7 proc. r/r. Z kolei zatrudnienie wzrosło do 6 440,9 tys. osób, a więc o 1,1 proc. r/r, tj. o 0,9 pkt proc. poniżej oczekiwań rynkowych.

Z opublikowanego przez GUS wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych wynika, że w styczniu 2020 r. inflacja CPI wyniosła +4,4 proc. w skali roku, a więc powyżej górnego celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego (+3,5 proc.) po raz pierwszy od września 2012 r. Mimo galopujących cen, szef NBP uważa, że obecny wzrost cen ma charakter przejściowy i nie ma obecnie podstaw do podwyższania stóp procentowych.

GUS: inflacja wyniosła 4,4 proc. rdr w styczniu. Tempo wzrostu cen jednym z najszybszych od lat>>

Sprzedaż detaliczna w styczniu 2020 r. w cenach stałych wzrosła o 3,4 proc. r/r (vs +4,4 proc. r/r konsensus), a w cenach bieżących o 5,7 proc. w skali roku (vs +6,6 proc. r/r konsensus). Największy wzrost sprzedaży w cenach stałych zanotowała kategoria „tekstylia, odzież, obuwie” (+10,5 proc. r/r).

GUS opublikował szacunki tempa wzrostu Produktu Krajowego Brutto w 4. kwartale 2019 r. (+3,1 proc. r/r) oraz w całym minionym roku (+4,0 proc. r/r).

Źródło: Michael/Ström Dom Maklerski