Prezes ZBP o przyszłości banków spółdzielczych

Prezes ZBP o przyszłości banków spółdzielczych
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bankowość spółdzielcza ma sobą wiele dokonań, z których przedstawiciele tego środowiska mają prawo do autentycznej dumy, ale musi też dotrzymać kroku zmianom jakie w ich otoczeniu wnosi wzrost oczekiwań klientów co do poziomu usług finansowych czy też sposobu ich świadczenia. Dostosowanie do nowych warunków funkcjonowania sektora oznacza stałą troskę o wzrost poziomu kapitałów własnych, które czynią bankowość spółdzielczą zdolną do podejmowania nowych wyzwań konkurencyjnych jak i stabilną w przypadku pojawienia się zagrożeń w ich otoczeniu - mówi prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz.

Polskie banki spółdzielcze wciągu ostatnich 27 lat dokonały ogromnego postępu, choć ciągle właściwe trwa proces ich przemian.

Blisko 600 banków spółdzielczych, które dziś funkcjonuje na polskim rynku finansowym to ogromna sieć, która dociera do wielu milionów ludzi, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach czy środowiskach. Wraz ze zmianami w polskiej gospodarce i w stylu życia naszego społeczeństwa musi się też zmieniać i sama bankowość spółdzielcza. Potrzebne są zatem ewolucyjne, ale za to szybkie i konsekwentne zmiany – wskazuje prezes Krzysztof Pietraszkiewicz. Do nich między innymi należy budowa silnych zrzeszeń bankowych oraz Instytucjonalnych Systemów Ochrony. Powołane w obu grupach spółdzielczych Instytucjonalne Systemy Ochrony zdążyły już okrzepnąć i dokonać gruntownej analizy sytuacji podmiotów, za które są odpowiedzialne. Ta ekspercka wiedza może teraz być wykorzystywana w coraz większym zakresie na potrzeby samych zrzeszeń jak i konkretnych banków spółdzielczych. Tym bardziej, że zmienia się rola zrzeszeń oraz zakres świadczonych usług na rzecz pozostałych podmiotów grupy. Możemy zatem oczekiwać, że w perspektywie kilku najbliższych lat sektor będzie bardziej zintegrowany.