Prezes ZBP otworzył IX Kongres Forum Technologii Bankowych

Prezes ZBP otworzył  IX Kongres Forum Technologii Bankowych
Tadeusz Białek, Kongres FTB 2024,
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
„Forum Technologii Bankowych ma niezwykłe zasługi w dziedzinie animowania współpracy pomiędzy sektorem a branżą technologiczną, czego efektem jest sukcesywny wzrost innowacyjności całego sektora bankowego” – powiedział dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich otwierając IX Kongres Forum Technologii Bankowych.

Prezes ZBP w swoim wystąpieniu przypomniał, że  Forum Technologii Bankowych powstało w 2004 roku.

W ciągu ostatnich dwudziestu lat nastąpił ogromny postęp w dziedzinie technologii, który miał znaczący wpływ na sektor bankowy. Wzrost internetu i rozwój telefonów komórkowych otworzyły nowe możliwości dla banków, prowadząc do powstania bankowości internetowej i mobilnej.

Nastąpiła ogromna transformacja płatności elektronicznych: karty płatnicze stały się powszechnym środkiem płatności, zastępując w dużej mierze gotówkę, pojawiły się nowe systemy płatności elektronicznych, umożliwiające szybkie i wygodne transakcje.

Innowacje w dziedzinie analizy danych, sztucznej inteligencji i blockchain zmieniły sposób, w jaki banki zarządzają danymi, oferują produkty finansowe i zapewniają bezpieczeństwo transakcji. Te zmiany technologiczne przyczyniły się do transformacji sektora bankowego, dążącej do zapewnienia klientom wygodniejszych, bardziej dostępnych i bezpiecznych usług finansowych.

„Patrząc na ten przegląd wydarzeń, dzisiaj wydaje się oczywiste, że pomysł Pana Profesora Remigiusza Kaszubskiego na powołanie do życia Forum Technologii Bankowych w 2004 roku to była – jeśli nie konieczność- to co najmniej znakomita inicjatywa” – zauważył Tadeusz Białek.

Kluczowa rola FTB w promowaniu innowacji technologicznych w sektorze bankowym

Jak wskazał w swoim wystąpieniu, FTB pełniło i pełni kluczową rolę w promowaniu innowacji technologicznych w sektorze bankowym przez organizację wydarzeń, które umożliwiały wymianę wiedzy i doświadczeń między bankami i dostawcami technologii.

Wspierało sektor bankowy w śledzeniu najnowszych trendów i rozwiązań technologicznych, co przyczyniło się do adaptacji do zmieniających się wymagań rynkowych i oczekiwań klientów.

Dzięki inicjatywom Forum, banki mogły eksplorować nowe rozwiązania technologiczne, takie jak płatności mobilne i bankowość internetowa, oraz zdobywać nową wiedzę i umiejętności.

FTB również  promowało współpracę międzybankową w zakresie technologii, co przyczyniło się do wzrostu efektywności i innowacyjności sektora bankowego, a także stworzyło platformę do omawiania kwestii związanych z bezpieczeństwem transakcji i ochroną danych klientów.

Forum inspirowało banki do inwestycji w rozwój własnych systemów IT i infrastruktury technologicznej, co pozwoliło sektorowi lepiej dostosować się do zmieniających się trendów konsumenckich i rynkowych.

„Sektor bankowy będzie kontynuował swój rozwój w erze cyfrowej, dostosowując się do zmieniających się technologii, regulacji i oczekiwań klientów. Ilość wyzwań jakie stoją przed nami teraz i w przyszłości na pewno nie zmaleje, ale jednym z ważniejszych, moim zdaniem, jest niezmiennie dobra współpraca z administracją publiczną – szczególnie w kontekście tworzenia dobrego prawa” – mówił prezes ZBP.

Sektor bankowy zdolny do samoregulacji

„Myślę, że jesteśmy zgodni, że regulacje są niezbędnym czynnikiem do prawidłowego funkcjonowania rynku. Niektóre z nich natomiast przychodzą do nas z Europy, która nie zawsze z należytą atencją podchodzi do szczególnej specyfiki rynków non-euro, a i tak jesteśmy zobligowani zaimplementować zaproponowane przez Europę przepisy.” – mówił Tadeusz Białek.

„I mimo- wydaje się: powszechnej – zgodności w zakresie tych potrzeb i obowiązków, nasze sektory powinny wyznaczyć sobie jako główne zadanie przekonywanie administracji publicznej, że nasze branże są dojrzałe i odpowiedzialne, a w niektórych aspektach zdolne również do autoregulacji” – przekonywał.

„W przypadku branż o ugruntowanej pozycji na rynku i stabilnej strukturze, wypracowywanie własnych standardów i praktyk, może być równie skuteczne – a często skuteczniejsze –  co regulacje rządowe. Branże te często mają zasoby i doświadczenie, aby skutecznie zarządzać swoimi kwestiami wewnętrznymi. Autoregulacja może ponadto być bardziej elastyczna i szybsza w dostosowywaniu się do zmieniających się warunków rynkowych niż procesy regulacyjne administracji publicznej. Branże mogą szybciej reagować na nowe wyzwania i trendy, co przyspiesza procesy innowacyjne i dostosowawcze” – podkreślał Tadeusz Białek.

Źródło: BANK.pl