Prezes ZBP o konsultacjach w sprawie zmian w podatku bankowym i w podatku od zysków kapitałowych

Prezes ZBP o konsultacjach w sprawie zmian w podatku bankowym i w podatku od zysków kapitałowych
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Podczas styczniowej konferencji prasowej Związku Banków Polskich przedstawiono szereg zagadnień, które są obecnie konsultowane z resortem finansów. Jednymi z nich są podatki: bankowy - płacony przez sektor finansowy, i podatek od zysków kapitałowych - obciążający klientów m.in. sektora bankowego.

– Podatek bankowy powinien być naliczany od wartości pasywów, znajdujących się w bankach. Obecny model, w którym podstawą opodatkowania jest akcja kredytowa, stawia Polskę w jednym szeregu z Węgrami, gdyż tylko w tych dwóch państwach mamy do czynienia z takim modelem – podkreślił dr Tadeusz Białek, prezes ZBP.

Przypomniał on, że wskutek wadliwego skonstruowania tej daniny banki mają problem z pozyskiwaniem inwestorów, a oferowane przez nie kredyty są droższe.

Podatek od pasywów, nie od aktywów

Prezes ZBP podkreślił, iż zmiany w podatku od niektórych instytucji finansowych zostały zapisane w przyjętej jakiś czas temu przez ZBP strategii rynku kapitałowego, przedstawiciele sektora zgłaszali też ten postulat obecnemu kierownictwu resortu finansów, sugerując rozpoczęcie prac nad reformą tego instrumentu fiskalnego.  

– Oczywiście nie domagamy się zniesienia tego podatku, ani jego zawieszenia. Chciałbym, żeby to wyraźnie wybrzmiało – jesteśmy realistami, nie chcemy zatem, aby zmiany w podatku bankowym prowadziły do jakiegokolwiek uszczuplenia dochodów budżetu państwa z tego podatku.

Chcemy natomiast, aby ten podatek został ucywilizowany, czyli abyśmy nie byli w jednym szeregu z Węgrami, gdyż tylko i wyłącznie w tych 2 państwach naliczamy podatek bankowy od aktywów – zaznaczył prezes ZBP.

Przypomniał on również, iż we wszystkich krajach Europy Zachodniej podatek bankowy liczony jest od pasywów.

– To oznacza w najprostszych słowach, że nie karze on banków za ich aktywność na rynku kredytowym, nie wpływa bezpośrednio na cenę kredytu, jak w przypadku podatku liczonego od aktywów i nie zniechęca inwestorów do działalności na tym rynku – stwierdził dr Tadeusz Białek.  

Co jeszcze można zmienić w podatku bankowym?

Prezes ZBP przypomniał, iż wystosowane przez sektor bankowy propozycje nowelizacji ustawy wprowadzającej podatek od niektórych instytucji finansowych były już wielokrotnie przedstawiane przez ZBP.

Należy do nich po pierwsze wspomniana już zmiana podstawy opodatkowania z aktywów na pasywa, ale również, przynajmniej w początkowej fazie, wyłączenia od opodatkowania realizacji wszelkiego rodzaju inwestycji, służących transformacji energetycznej, podobnie jak to ma miejsce w państwach Europy Zachodniej.

Nie zniechęcajmy Polaków do oszczędzania

Dr Tadeusz Białek odniósł się również do niedawnych zapowiedzi szefa resortu finansów, Andrzeja Domańskiego, odnośnie do podjęcia prac nad reformą tzw. podatku Belki, czyli podatku od zysków kapitałowych, mających na celu jego ograniczenie, by nie zniechęcał ludzi do oszczędzania.

– Minister Andrzej Domański poinformował publicznie, że będzie konsultował się w tej sprawie ze Związkiem Banków Polskich. Oczywiście jesteśmy gotowi do współuczestnictwa w tym procesie.

To nie jest podatek, który bezpośrednio stwarza problem dla banków, natomiast on obciąża klientów i ich oszczędności. Sektorowi bankowemu nie jest obojętny fakt, że wskutek tego podatku w dużej mierze zniechęca się klientów do oszczędzania na rachunkach bankowych. W związku z tym deklarujemy aktywność również w tej dziedzinie – dodał dr Tadeusz Białek.

Przypomniał również, iż deklaracja podjęcia prac nad tzw. podatkiem Belki jest stosunkowo świeża,  trudno zatem na chwilę obecną mówić o konkretach.

– Czekamy na ruch ze strony Ministerstwa Finansów, aczkolwiek sami publicznie też deklarujemy naszą gotowość i otwartość do rozmów – zapewnił prezes ZBP.

Źródło: BANK.pl