Prezes Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego o komercjalizacji osiągnięć polskich naukowców

Prezes Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego o komercjalizacji osiągnięć polskich naukowców
Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zmiana zasad oceny publikacji naukowych w czasopismach specjalistycznych mogłaby ułatwić komercjalizację rozwiązań polskich naukowców – przyznała w rozmowie z BANK.pl dr. hab. Inż. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej, prezes Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego.

W ostatnich sześciu latach zarówno uczelnie, jak i przedsiębiorstwa musiały się mierzyć z wieloma wyzwaniami, takimi jak np. wpływ wojny w Ukrainie na gospodarkę, lockdown w czasie pandemii, czy korzystanie z funduszy unijnych – podkreślała prof. Marta Kosior-Kazberuk podczas 6. Polskiego Forum Akademicko–Gospodarczego.

Mówiąc o uczelni, którą kieruje stwierdziła, że w tym czasie znacznie zwiększył się udział pracodawców, przedsiębiorców w procesie kształcenia. Dzięki temu stał się on bardziej konkretny.

„Proces kształcenia jest lepiej dostosowany do kompetencji przyszłości. Te kompetencje przyszłości to nie tylko twarde umiejętności techniczne, bo jakby nie patrzeć – technologie, których uczymy w tej chwili naszych studentów mogą być już nieaktualne w momencie, kiedy oni będą już na rynku pracy.[ … ]

Zmieniamy nasze programy korzystając z pomocy rad uczelni oraz rad przedsiębiorców, które istnieją przy każdym wydziale naszej uczelni” – mówiła rektor Politechniki Białostockiej i dodała: „Pracodawcy potrafią bardzo dokładnie zdefiniować ogólną sylwetkę absolwenta różnych kierunków”.

Czytaj także: PFAG 2024: w Polsce nakłady na badania stanowią tylko 27% średniej unijnej

Centra transferu technologii i spółki celowe

Odpowiadając na pytanie – co w ostatnim czasie zmieniło się, jeśli chodzi o transfer wynalazków, nowych rozwiązań ze świata nauki do świata biznesu, prezes Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego zauważyła, że istotne zmiany w tym zakresie zaszły za sprawą programów finansowania wspólnych działań nauki i biznesu.

W jej opinii – to przedsiębiorcy zaczęli mocniej wyrażać swoje oczekiwania wobec uczelni. W efekcie zespoły badawcze w uczelniach wyższych musiały się dostosować do tych oczekiwań. Zaznaczyła jednak, że na uczelniach pozostają naukowcy zajmujący się badaniami podstawowymi, które są bardzo potrzebne, ale efekty ich prac będą do zastosowania dopiero za kilkadziesiąt lat.

„Natomiast jest coraz większa grupa naukowców, którzy zajmują się badaniami aplikacyjnymi. To oni przede wszystkim odpowiadają na potrzeby biznesu.

Przy wielu uczelniach powstały centra transferu technologii, albo spółki celowe, które zajmują się transferem technologii. Stanowią one bardzo dobry pomost pomiędzy pracownikami naukowo- badawczymi a przemysłem i przedsiębiorcami” – zauważyła prof. Marta Kosior-Kazberuk.

Jak stwierdziła – wcześniej nastawienie naukowców do współpracy z biznesem nie zawsze było zgodne z oczekiwaniami przedsiębiorców.

„Ale to wszystko już odchodzi w przeszłość, bo jedna i druga strona zdaje sobie sprawę, że są sobie nawzajem bardzo potrzebne” – podkreśliła.

Czytaj także: 6. Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze: współpraca nauki i biznesu niezbędnym warunkiem rozwoju

Publikacje i wdrożenia

Naszą rozmówczynię poprosiliśmy o skomentowanie propozycji, która padła podczas Forum, aby zlikwidować punkty za publikacje naukowe, bo jak twierdzą autorzy tego postulatu – odciągają one naukowców od tworzenia rozwiązań dla biznesu, a zachęcają do zamieszczania jak największej liczby artykułów w pismach fachowych, ponieważ to decyduje o ich karierze naukowej.

„Punkty – jak myślę, przez dłuższy jeszcze czas się utrzymają, ponieważ pozwalają one sparametryzować ocenę dorobku naukowego i są relatywnie łatwo osiągalne.

O wiele trudniej wykazać się patentem czy wdrożeniem” – odpowiedziała prezes Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego.

Jednak jej zdaniem warto wprowadzić pewne modyfikacje do systemu punktowania za publikacje naukowe.

Należy publikować w takich miejscach, które docierają do potencjalnych inwestorów i przedsiębiorców zainteresowanych komercjalizacją wyników prac naukowców.

Jak zauważyła – przedsiębiorcy najczęściej czytają krajowe czasopisma branżowe w języku polskim, a te są bardzo nisko punktowane. Dlatego naukowcy nie są zainteresowani publikacjami w takich wydawnictwach.

„Myślę, że porzucenie punktów na rzecz innych walorów publikacji byłoby skutecznym rozwiązaniem” – podsumowała Marta Kosior-Kazberuk.

Źródło: BANK.pl