Prezes BFG o sanacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego

Prezes BFG o sanacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego
Od lewej: Mirosław Panek, Prezes Zarządu BFG i Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP Fot. aleBank.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Gościem Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej w piątkowe przedpołudnie (24.01.2020 r.) był Mirosław Panek, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

#MirosławPanek: Proces budowy MREL będzie trudny, ale nie jest naszą intencją nakładanie kolejnych ciężarów na sektor #BFG #MREL #BankiSpółdzielcze #BankowośćSpółdzielcza

Przymusowa restrukturyzacja PBS w Sanoku − jest drugą po Hiszpanii, gdzie Banco Popular został przejęty przez Santander − od wejścia w życie dyrektywy MREL.

− My nie mieliśmy podmiotu gotowego przejąć ten bank, stąd wybór najtrudniejszego wariantu, jakim było przeniesienie do lepiej skapitalizowanego podmiotu i rozpisanie konkursu na przejęcie, najlepiej w całości.

Otwarte pozostaje pytanie, czy pozycje bilansowe da się oszacować w sposób umożliwiający pokrycie zobowiązań? Czy będzie nabywca, czy kwota oszacowania doprowadzi do konieczności pokrycia strat z umarzaniem wybranych pozycji?

Rzecz jasna ochrona obejmuje depozyty gwarantowane. Druga grupa to duże firmy i samorządy oraz podmioty takie jak Lasy Państwowe i Straże Pożarne – powiedział Mirosław Panek, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

I dodał, że umorzono obligacje podporządkowane, a dla kluczowych firm proporcjonalnie powyżej kwot gwarantowanych ochroną do poziomu 100 tys. euro. Udało się tą drogą ochronić 52 proc. ich aktywów.

− Proces zainicjowano w miniony piątek (17.01.2020 r.) i systemy komunikujące bank z otoczeniem wyłączano stopniowo, zgodnie z regułami sztuki, dzieląc bank wzdłuż linii oznaczającej konieczność umorzenia.

Bank Nowy BFG od poniedziałku przywracał kolejne systemu do bankomatów włącznie. Nie odnotowaliśmy reakcji paniki, do czego przyczyniło się sprawne przeprowadzenie procesu i sprostanie wyzwaniu również w wymiarze technologicznym. Rozładowanie kolejek trwało do środy. Nie mamy odniesienia i uczymy się sami tego procesu. Pomimo lokalnego wymiaru zdarzenia, odbiło się ono szerokim echem – podkreślił Prezes BFG.

Jak zauważył Artur Adamczyk, Prezes Zarządu BPS S.A. w pierwszych dniach w 36 bankach zrzeszenia BPS na Podkarpaciu odnotowano zwiększony ruch.

Na dziś sytuacja uległa uspokojeniu. Prezes Panek potwierdził, że odbierali podobne sygnały.

W opinii Krzysztofa Pietraszkiewicza, Prezesa ZBP próby powołania w Sejmie Komisji Śledczej, która miałaby zająć się również sprawą Sanoka mogą wywołać negatywne skutki i pytania w samorządach, a nawet rekomendacje RIO.

Zdaniem Prezesa ZBP zarządzanie informacją dotyczącą procesu i jego przebiegu powinno przebiegać sprawniej i efektywniej.

Prezes BFG podzielił ten pogląd.  − Też się uczymy i wyciągniemy z tego doświadczenia wnioski − zadeklarował.

Na pytanie Krzysztofa Pietraszkiewicza o MREL − Prezes BFG wskazał, że implementacja  dyrektywy na gruncie prawa krajowego wymaga dostosowania i kalibracji w dialogu z zainteresowanymi stronami. Definicja interesu publicznego będzie w tym względzie decydująca.

− Wyznaczamy ścieżkę dojścia do wypełnienia wymogów w sposób, który nie wygeneruje konieczności pokrywania strat. Emisja obligacji wydaje się rozwiązaniem, które wymaga wspólnej rozmowy. Proces budowy MREL będzie trudny, ale nie jest naszą intencją nakładanie kolejnych ciężarów na sektor, lecz nie mamy możliwości odejścia od instrumentów dłużnych. Pytanie kto je obejmie? – powiedział Mirosław Panek.

Natomiast Prezes ZBP wskazał na konieczność integracji tych procesów w bankach spółdzielczych.

− Rada Konsultacyjna oczekuje w tym względzie doradztwa i rozmowy z udziałem resortu finansów. Zależy nam na zacieśnianiu współpracy BFG z IPS-ami i zrzeszeniami. Na to liczymy, deklarując konieczne wsparcie ze strony środowiska – zakończył Krzysztof Pietraszkiewicz.

Źródło: aleBank.pl