Prezentacja | Zarządzanie procesowe w instytucjach finansowych wyzwaniem dla banków spółdzielczych – część 1

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Część 1. Uwarunkowania ewolucji organizacji w stronę orientacji procesowe Bankom spółdzielczym drugiego dziesięciolecia XXI w. coraz trudniej jest konkurować na lokalnych rynkach usług finansowych zarówno z bankami komercyjnymi, jak i intensywnie rozwijającymi się SKOK-ami i pośrednikami finansowymi.

Upodabnianie się produktów i usług bankowych (tzw. homogenizacja poprzez imitację) utrudnia konkurencję, a wzrost świadomości konsumenckiej wśród klientów, nawet małomiasteczkowych i ze środowisk wiejskich wymusza konkurowanie przez jakość. Szczególnego znaczenia nabiera kultura organizacyjna i społeczna odpowiedzialność biznesu.

Powiększyła się strategiczna przestrzeń działania firm, zanika podział między działalnością lokalną i globalną. Na rynku sukces odnoszą te firmy, które są w stanie szybko reagować na zmieniające się warunki otoczenia biznesowego. Skuteczna walka o osiągnięcie pozycji lidera wymaga wdrażania innowacji produktowych, technologicznych i organizacyjnych.

Powiększaniu się przestrzeni działania banków nie towarzyszy niestety proporcjonalna ekspansja banków spółdzielczych. SKOK oraz instytucje parabankowe, a także niektóre banki komercyjne (np. BGŻ S.A., Alior Bank S.A.) rozwijają sieć placówek, wprowadzając na lokalny rynek nierzadko oferty dumpingowe, w tym skierowane do jednostek samorządu terytorialnego. Banki spółdzielcze mogą próbować przeciwdziałać realnemu ograniczaniu przestrzeni działania poprzez ekspansje w nowych obszarach rynku: zidentyfikowanych niszach produktowych lub docelowych grupach klientów.

Ekspansji organizacyjnej konkurentów banki spółdzielcze mogą próbować przeciwstawiać rozwój sieci mikroplacówek, ale także intensyfikację działań w zakresie rozwijania bankowości elektronicznej, w tym w szczególności bankowości internetowej. Coraz wyższe kapitały własne banków formalnie umożliwiają prowadzenie działalności ogólnopolskiej, choć wydaje się, że taka ekspansja nie byłaby uzasadniona ekonomicznie.t

Główne źródło sukcesu współczesnej organizacji jakim jest szybkość reakcji na zmienność otoczenia wymaga wypracowania w bankach spółdzielczych skutecznych mechanizmów eksploracji wiedzy, wielowymiarowego analizowania otoczenia i konkurencji i dyfuzja wiedzy w organizacji.

Najwyższy czas, aby pokutująca jeszcze w niektórych środowiskach opinia o bankach spółdzielczych jako organizacjach nieelastycznych, o małych zdolnościach adaptacyjnych w odniesieniu do zmieniających się warunków konkurencji została skonfrontowana z osiągnięciami i pozycją konkurencyjną BS.

Na progu drugiego dziesięciolecia XXI w. internet przestał być przez banki spółdzielcze postrzegany tylko jako środek komunikacji i ewentualnie realizacji procesów bankowości internetowej. Zaczęły one dostrzegać zalety aktywnego uczestnictwa w e-przestrzeni. Znalazło to swoje odbicie przede wszystkim w aktywizacji marketingu internetowego oraz coraz bardziej profesjonalnym podejściu do tworzenia stron internetowych banku.

W porę zauważona przez banki zmiana pokoleniowa, jaka dokonuje się na wsi, członkostwo Polski w Unii Europejskiej, z jej być może przyziemnym, ale jakże konkretnym, materialnym aspektem bezpośrednich dopłat dla rolników wpłynęły na zwiększone zapotrzebowanie na łatwo dostępne, kompleksowe usługi bankowe, świadczone tu i teraz, na lokalnym rynku, przez pracowników znających problemy środowiska. Kompleksowe, dopasowane do rzeczywistych potrzeb rynku produkty bankowości elektronicznej stały się dla banku spółdzielczego nieocenionym dopełnieniem wachlarza usług.

Gwałtowny rozwój internetu i technologii informatycznych zaburzył dotychczas w miarę stabilną relację bank – klient. Ewolucja komunikatorów sieciowych, portale społecznościowe, grupy dyskusyjne czy wreszcie WEB 2.0 ułatwiły dostęp do dowolnej informacji, w tym oczywiście o produktach i usługach bankowych. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż znaczna część interakcji społecznych przeniosła się obecnie do internetu, i co istotne, realizowana jest wyłącznie w przestrzeni wirtualnej.

...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI