Instrumenty finansowe dla MŚP: Portfelowe gwarancje dla banków- dlaczego warto?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

cip.01.100xW ramach komponentu "Instrumenty Finansowe dla MŚP" wspólnotowego Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) banki mają możliwość skorzystania z unijnych gwarancji na portfele produktów finansowych kierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw. Gwarancje udostępniane są bankom przez Europejski Fundusz Inwestycyjny na bardzo korzystnych warunkach.

Magdalena Małachowska

Podstawową i najważniejszą korzyścią, wynikającą pensujących wyższe koszty administracyjne związane z ob-z wykorzystania przez bank Instrumentu SMEG sługą mikrokredytów. Wsparcie wynosi 200 EUR na jeden – System poręczeń dla MŚP dostępnego w ramach mikrokredyt objęty gwarancją. Instytucja finansowa może komponentu „Instrumenty Finansowe dla MŚP” Programu w ten sposób otrzymać nawet 50 000 EUR. CIP, jest możliwość skorzystania z gwarancji portfelowych Korzystne rozwiązanie zostało także zastosowane udostępnianych przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w kwestiach związanych z promowaniem przez bank swo(EFI) w imieniu Komisji Europejskiej.

Pomiędzy bankiem ich produktów finansowych objętych gwarancjami portfei EFI zawarta zostaje umowa o podziale ryzyka, na mocy lowymi Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Zgodnie której straty powstałe na portfelu objętym gwarancją dzie-z zasadami współpracy, część kosztów promocyjnych polone są pomiędzy obie instytucje. Poszczególne produkty finansowe, udzielane przez bank małym i średnim przedsiębiorstwom, zyskują więc dodatkowe zabezpieczenie w postaci poręczenia EFI. Jednocześnie bank otrzymuje narzędzie szybkiego i pewnego odzyskiwania części należności w sytuacji zaprzestania regulowania zobowią...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI