Prezentacja | AMRON – prezentacja nowych mozliwosci

Prezentacja | AMRON – prezentacja nowych mozliwosci
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W najbliższych tygodniach Centrum AMRON udostępni użytkownikom nowe, przygotowane w drugim etapie rozbudowy, funkcjonalności Systemu Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami. Przez pierwszy miesiąc dostęp do nowych możliwości AMRON dla użytkowników z banków spółdzielczych odbywać się będzie na zasadach promocyjnych. Dlatego też już dziś prezentujemy pokrótce te rozwiązania, które w znaczący sposób wzbogacą i ułatwią Państwu pracę z systemem.

Nowe rozwiązania w systemie to przede wszystkim znaczne rozszerzenie oferty raportowej, przygotowanie na potrzeby banków spółdzielczych specjalnych raportów dotyczących lokalnych rynków gruntów rolnych oraz gruntów pod zabudowę, możliwość prezentacji wyników analiz na mapach cyfrowych czy moduł help-desk pozwalający na komunikację użytkownika aplikacji z pomocą Systemu AMRON bezpośrednio poprzez system.

Nowe raporty przygotowane dla użytkowników to:

 • Raport H – prezentujący historię nieruchomości
 • Raport mapowy C3 – opisany poniżej raport prezentujący na mapie średnie ceny nieruchomości w wybranym regionie w zestawieniu z danymi makroekonomicznymi.
 • Raport C4 – prezentujący średnie ceny nieruchomości porównując wartości z różnych źródeł informacji
 • Raport C5 – wykres zmian mediany oraz średnich cen dla wybranych kilku lokalizacji
 • Raporty ilościowe: F1, F2, F3 – przedstawiające liczbę transakcji w jednej lokalizacji w określonym przedziale czasu, liczby transakcji w wybranych lokalizacjach oraz prezentowany niżej raport prezentujący procentowy udział poszczególnych segmentów cenowych w rynku obrotu nieruchomościami.
 • Raporty R1 i R2 opisujące stan rynku gruntów rolnych oraz gruntów pod zabudowę. Raporty przygotowywane są w oparciu o dane zewnętrzne zaczytane bo bazy przez Centrum AMRON.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Nowoczesny Bank Spółdzielczy / NBS