Prawo: Dlaczego banki są potrzebne w Europie?

Prawo: Dlaczego banki są potrzebne w Europie?
Fot. Photobank/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Unia Europejska, chcąc wzmacniać swoją pozycję na arenie międzynarodowej, nie może sobie pozwolić na osłabianie z własnej woli swojego sektora bankowego. Przywódcy UE muszą pamiętać, że tylko silne banki europejskie pozwolą na utrzymanie prawdziwej niezależności od innych światowych mocarstw.

Piotr Gałązka
Adwokat, ekspertem ds. UE. Pełni funkcję dyrektora Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.
Prezentowane poglądy są opiniami autora, a nie reprezentowanych przez niego organizacji.

We wrześniu ubiegłego roku minęło dziesięć lat od momentu ogłoszenia upadłości banku Lehman Brothers – jednego z największych banków inwestycyjnych na Wall Street, który stał się ofiarą zbytniego apetytu na ryzyko i braku właściwego nim zarządzania przez sektor bankowy w Stanach Zjednoczonych. Data ta stała się cezurą czasową i jest uważana za moment rozpoczęcia światowego kryzysu gospodarczego, który wraz z wtórnymi wstrząsami, takimi jak kryzys długu publicznego, przeorał gospodarkę na świecie.

Wiele instytucji finansowych popadło wówczas w tarapaty, utraciło płynność i musiało prosić o pomoc publiczną w postaci dokapitalizowania przez poszczególne państwa z budżetu, czyli z podatków. Banki straciły częściowo i tymczasowo niezależność, lecz pozwoliło im to przetrwać okres burzy i naporu. Warto zaznaczyć i trzeba podkreślać to z dumą, że w Polsce żaden bank nie wymagał pomocy publicznej w okresie rzeczonego kryzysu. Co więcej, polskie banki będące w dobrej formie były często perłami w koronach międzynarodowych grup bankowych. Niektóre z tych grup, które wymagały pomocy publicznej, w momencie gdy musiały tę pomoc publiczną spłacić, podejmowały decyzję o sprzedaży aktywów w Polsce – jako tych najbardziej wiarygodnych i posiadających najwyższą wartość rynkową.

Skala potrzeby pomocy na rzecz sektora finansowego była wówczas – pod koniec pierwszego dziesięciolecia dwudziestego pierwszego wieku – tak znacząca, że podstawową tezą i założeniem przyświecającym legislatorom, było stworzenie takich przepisów, które wyłączą albo przynajmniej w znaczący sposób ograniczą ryzyko finansowania w przyszłości sektora ze środków publicznych. Uznano, że instytucje finansowe nie mogą być traktowane jako „zbyt duże by upaść” (too big to fail), a także, iż należy bacznie przyglądać im się i ograniczać możliwość lewarowania.

Pomoc nie tylko w Europie

Zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Stanach Zjednoczonych podjęto wówczas zintensyfikowane i skoordynowane poprzez porozumienia na poziomie G20 działania legislacyjne i regulacyjne mające na celu stworzenie ram prawnych i wymogów dla banków. Większość z nich dotyczyła zarządzania nowymi rodzajami ryzyk, które do czasu kryzysu nie były we właściwy sposób adresowane zarówno przez nadzorców, jak i samych bankowców. W UE postawiono na celowniku przede wszystkim niedokapitalizowanie banków oraz właściwe zarządzanie ryzykiem. W pierwszych latach po kryzysie działania legislacyjne miały tylko jeden cel – zwiększenie stabilności finansowej w Unii Europejskiej. Stabilność stała się słowem kluczem, świętym Graalem legislacji dotyczącej sektora finansowego. W znacznie mniejszym stopniu brano pod uwagę to, czy i w jakim stopniu nowe regulacje będą ograniczały działalność banków, obniżały zyskowność sektora bankowego, a w konsekwencji zmniejszały możliwości finansowania gospodarki czy dostępność kredytu bankowego dla przedsiębiorców (zwłaszcza MŚP). Wymogi ostrożnościowe utrudniały ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK