Prawne połączenie Alior Banku z wydzieloną częścią Banku BPH

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

alior.bank.01.400x200W piątek 4 listopada 2016 r. z chwilą dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, nastąpiło prawne połączenie Alior Banku z wydzieloną częścią Banku BPH, obejmującą jego podstawową działalność, bez portfela kredytów hipotecznych i BPH TFI. Oznacza to, że wszystkie pozostałe produkty dla klientów indywidualnych, a także produkty dla klientów biznesowych zostały przeniesione do Alior Banku, a ich posiadacze zostali klientami Alior Banku.

– Prawne połączenie Alior Banku z wydzieloną częścią Banku BPH nastąpiło w siedem miesięcy od zawarcia umowy z GE. Wszystkie prace przebiegają zgodnie z planem, a nawet go wyprzedzają. Połączenie operacyjne zamierzamy zakończyć do 31 marca 2017 roku. Dołożymy wszelkich starań, aby integracja przebiegała sprawnie i była nieodczuwalna dla klientów – mówi Wojciech Sobieraj, prezes Zarządu Alior Banku. Jestem przekonany, że jako połączony bank zapewnimy klientom produkty oraz obsługę na najwyższym poziomie w jednej z największych sieci bankowych w Polsce – dodaje.

Nabycie wydzielonej części Banku BPH wpisuje się w strategię rozwoju Alior Banku, zakładającą wzrost 
w oparciu o rozwój organiczny i akwizycje. W wyniku połączenia Alior Bank awansował na 9. pozycję wśród największych banków w Polsce pod względem wartości aktywów. Na koniec czerwca 2016 r. suma aktywów Alior Banku i wydzielonej części Banku BPH wynosiła odpowiednio 47 mld i 15 mld zł, czyli łącznie 62 mld zł. Transakcja przybliżyła Alior Bank do realizacji strategicznego celu, jakim jest dołączenie do grona 5-6 największych banków w Polsce.

 Przejęta przez Alior Bank wydzielona część Banku BPH obejmuje bankowość detaliczną (z wyjątkiem kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych), bankowość dla firm, sieć placówek, Biuro Maklerskie, Kasę Mieszkaniową i znaczną część funkcji wsparcia. Do Alior Banku przeniesione zostały m.in. konta osobiste, produkty oszczędnościowe i inwestycyjne, kredyty gotówkowe i konsolidacyjne, karty kredytowe 
i debetowe, rachunki i kredyty Kasy Mieszkaniowej oraz produkty maklerskie. Alior Bank przejął także wszystkie produkty dla klientów biznesowych oraz klientów korporacyjnych.

W zakresie obsługi tych produktów Alior Bank stał się następcą prawnym Banku BPH, przejmując jego wszystkie dotychczasowe prawa i obowiązki. Zmiana nie wymaga od klientów podejmowania żadnych działań. Umowy zawarte z Bankiem BPH pozostają w mocy i nie wymagają podpisywania aneksów. Nie zmieniają się również taryfy opłat i prowizji, regulaminy i tabele oprocentowania, numery rachunków bankowych, zasady funkcjonowania kart płatniczych, w tym kody PIN.

Od 4 listopada br., klienci indywidualni posiadający kredyt hipoteczny są nadal klientami Banku BPH, natomiast klienci indywidualni oraz biznesowi posiadający pozostałe produkty zostali klientami Alior Banku. Osoby posiadające zarówno kredyt hipoteczny dla klientów indywidualnych, jak i inny dowolny produkt są klientami obu banków.

Ważna informacja o przerwie w dostępie do usług – dotyczy klientów Banku BPH oraz klientów, których produkty przejął Alior Bank
Podział Banku BPH wiąże się ze zmianami w systemach informatycznych, które skutkują przerwą w dostępie do wszystkich kanałów obsługi klientów: serwisu bankowości elektronicznej oraz mobilnej, placówek, infolinii oraz strony internetowej www.bph.pl. W tym czasie nie będą możliwe także szybkie płatności 
w sklepach internetowych.

Przerwa w dostępie do usług bankowych dla klientów Banku BPH oraz klientów, których produkty przejął Alior Bank potrwa od 4 listopada (piątek) od godz. 18.30 do 6 listopada (niedziela) do godz. 21.00.

Klienci będą mogli realizować bez przeszkód transakcje kartami płatniczymi, tzn. płacić nimi w sklepach 
i punktach usługowych, a także wypłacać środki z bankomatów. Infolinia będzie przyjmować jedynie dyspozycje dot. zastrzegania kart.

Po zakończeniu prac technicznych, zmieni się adres strony internetowej na: www.fuzja.aliorbank.pl oraz adresy e-mail do kontaktu z bankiem. Dla klientów indywidualnych i biznesowych będzie to: kontakt1@alior.pl, dla klientów korporacyjnych: businessline@alior.pl, a dla klientów Biura Maklerskiego: kontakt.bm1@alior.pl Dotychczasowe systemy bankowości internetowej Sez@m, BusinessNet i M@kler Plus dostępne będą pod nowym adresem: https://online-fuzja.aliorbank.pl Loginy i hasła do logowania, 
a także funkcjonalności systemów pozostaną bez zmian, podobnie będzie w przypadku aplikacji mobilnej. Wersja Lite bankowości internetowej dostępna będzie pod nowym adresem http://mobile.fuzja.aliorbank.pl.

Informacje o postępach procesu integracji wydzielonej części Banku BPH z Alior Bankiem będą udostępniane na stronie internetowej: www.fuzja.aliorbank.pl.

Poniżej znajduje się podsumowanie najważniejszych informacji dla klientów o produktach, których obsługa została przeniesiona do Alior Banku z Banku BPH.

Julian Krzyżanowski
Rzecznik prasowy Alior Banku