PPK na Forum Inwestycyjnym „Moje Pieniądze +”

PPK na Forum Inwestycyjnym „Moje Pieniądze +”
Ewa Małyszko Fot. PFR TFI SA
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Polski Fundusz Rozwoju TFI został partnerem strategicznym listopadowego Forum Inwestycyjnego, organizowanego przez dziennik Rzeczpospolita oraz Gazetę Giełdy Parkiet

#EwaMałyszko: Konieczne jest rozpoczęcie kampanii informacyjnej, pozwalających dotrzeć do wszystkich pracodawców i pracowników z pełną i rzetelną informacją o zasadach tworzenia #PPK @Grupa_PFR

Podczas wydarzenia, 22 listopada br., odbędzie się panel pt. PPK – czas rewolucji w emerytalnym oszczędzaniu i inwestowaniu, dedykowany pracowniczym planom kapitałowym. W dyskusji wezmą udział Ewa Małyszko, prezes zarządu PFR TFI, oraz Piotr Kamiński, wiceprezydent Pracodawców RP, Małgorzata Rusewicz, prezes zarządu IGTE oraz Piotr Żochowski, prezes zarządu PKO TFI, którzy porozmawiają o miejscu PPK w portfelu inwestycyjnym przyszłego emeryta oraz o wpływie programu na giełdę, branżę TFI oraz cały rynek finansowy.

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych dotyczy systemowego i kompleksowego oszczędzania na przyszłość emerytalną Polaków. To projekt trójstronny, angażujący pracodawców, pracowników i państwo. Dlatego konieczne jest rozpoczęcie szerokiej dyskusji oraz kampanii informacyjnej, pozwalających dotrzeć do wszystkich pracodawców i pracowników z pełną i rzetelną informacją o zasadach tworzenia PPK i korzyściach wynikających z uczestnictwa w programie – powiedziała Ewa Małyszko, prezes zarządu PFR TFI.

PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, zgodnie z rządowym projektem ustawy, będzie pełnić funkcję instytucji wyznaczonej. Będzie gwarantował pracodawcom i pracownikom dostęp do oferty PPK, ponieważ podmiot ten nie będzie mógł odmówić utworzenia PPK dla danego pracodawcy. Oznacza to, że PFR TFI będzie gotowe zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z każdym pracodawcą, który nie dokona wyboru instytucji finansowej.