Koronawirus: powrotu do niższych stawek VAT na razie nie będzie, więcej środków na Fundusz Dróg Samorządowych

Koronawirus: powrotu do niższych stawek VAT na razie nie będzie, więcej środków na Fundusz Dróg Samorządowych
Fot. stock.adobe.com/Pcess609
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, zakładający m.in. odroczenie powrotu do stawek VAT w wysokości 7% i 22%, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom #COVID19, zakładający m.in. odroczenie powrotu do stawek #VAT w wysokości 7% i 22% #podatki

„Ze względu na pandemię COVID-19, powrót do stawek VAT w wysokości 22% i 7%, który miał nastąpić w 2021 r., zostaje odroczony” – czytamy w komunikacie.

Obniżenie stawek VAT powiązane z trwale dobrą kondycją budżetu

Powrót do stawek 22% i 7% nastąpi w roku następującym po roku, w którym łącznie zostaną spełnione dwa warunki:

– stosowana będzie stabilizująca reguła wydatkowa,

– osiągnięte zostaną określone wskaźniki (relacja państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto nie większa niż 43% oraz suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejsza niż – 6%.).

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o pandemii koronawirusa >>>

Oznacza to, że obniżenie stawek VAT zostanie powiązane z trwale dobrą kondycją budżetu, podkreśliło CIR.

Projekt przedstawił minister finansów.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, podwyższone o 1 punkt procentowy stawki podatku VAT obowiązują do końca roku następującego po roku, w którym zostały spełnione określone warunki makroekonomiczne.

Na podstawie danych za rok 2019 r., polska gospodarka spełniła ww. określone warunki, co oznaczałoby powrócenie do niższych stawek VAT od dnia 1 stycznia 2021 r.

Jednak z uwagi na epidemię COVID-19, nie zostały spełnione w sposób trwały. Epidemia COVID-19 oznacza konieczność zapewnienia środków finansowych na walkę z jej skutkami i wspieranie ożywienia gospodarczego, przy równoczesnym zachowaniu stabilności fiskalnej, podawało Ministerstwo Finansów (MF), tłumacząc potrzebę nowelizacji.

W ocenie resortu finansów, działania, mające na celu przeciwdziałanie COVID-19 oraz zapewnienie wsparcia płynnościowego firmom, a także utrata dochodów podatkowych doprowadzi do znacznego wzrostu deficytu i długu publicznego.

Czytaj także: Od 1 lipca zmiany w stawkach VAT >>>

Zgodnie z szacunkami w aktualizacji programu konwergencji (APK), działania rządu związane z epidemią, a także niższe dochody podatkowe doprowadzą do wzrostu deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych z 0,7% PKB w 2019 r. do 8,4% PKB w 2020 r. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych ma wzrosnąć z kolei do 55,2% PKB.

W 2010 roku stawki VAT podwyższone zostały o 1 pkt procentowy (z 22 % na 23 % i z 7 % na 8 %) tymczasowo. Podwyższona stawka miała początkowo obowiązywać od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2013 roku. Jednak od tego czasu termin jej obowiązywania był kilkakrotnie przedłużany.

Więcej pieniędzy na drogi i PLK

Jak podano w komunikacie, rząd chce przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii COVID-19 również poprzez finansowanie zadań związanych z inwestycjami transportowymi, chodzi m.in. o dodatkowe wsparcie dla Funduszu Dróg Samorządowych, dofinansowanie Polskich Linii Kolejowych oraz budowę i modernizację przystanków kolejowych. W 2020 r. na cele te ma zostać przeznaczone ponad 5,5 mld zł.

Jak podano, w 2020 r. rząd zwiększy dotację z budżetu państwa do FDS na dofinansowanie inwestycji na drogach samorządowych o 3,8 mld zł, w tym przekaże 1,1 mld zł przewidziane na 2021 r.

Z budżetu państwa przekazane zostanie też 850 mln zł na podwyższenie kapitału zakładowego PKP PLK SA i 1 mld zł na podwyższenie kapitału zakładowego PLK SA.

Ograniczenie zatrudniania w administracji

„Rząd zobowiązał Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do uzgodnienia z właściwymi członkami Rady Ministrów rozwiązań związanych ze zmniejszeniem zatrudnienia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz urzędach obsługujących członków Rady Ministrów” – podało także CIR w komunikacie.

Podkreślono, że dotyczyć to będzie także m.in. urzędów obsługujących organy administracji rządowej w województwie, jednostek podległych i nadzorowanych przez prezesa Rady Ministrów, ministra kierującego działem administracji rządowej lub wojewodę, a także np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) czy Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

Działania dotyczące zmniejszenia zatrudnienia wiążą się z negatywnymi skutkami gospodarczymi wywołanymi przez pandemię COVID-19, które wpływają na wzrost deficytu budżetu państwa, podano także.

Źródło: ISBnews, PAP BIZNES